Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến dự phát triển và phân bố ngành GTVT

Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo , cô giáo
đến dự giờ tại lớp 10D.
Bài 36. Vai trò , đặc điểm và các nhân tố
ảnh hưởng đến sự phát triển và
Phân bố ngành giao thông vận tải
Giáo viên thực hiện: Lê Đình Hoàng
Trường THPT Bán công Thanh chương
Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
Ngành Giao thông vận tải
Vai trò
Đặc
điểm
Các nhân
Tố ảnh
Hưởng
Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
I. Vai trò và đặc điểm ngành giao thông vận tải
Hoạt động 1. Dựa vào SGK, Các hình ảnh, kiến thức thực tế .
Em hãy cho biết vai trò của ngành giao thông vận tải?
vai tro gtvt.ppt
Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
VËn chuyÓn hµng
VËn chuyÓn kh¸ch
Phôc vô quèc phßng
Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
VËn chuyÓn hµng VËn chuyÓn kh¸ch
VËn chuyÓn hµnh
kh¸ch vµ hµng ho¸
nh»m môc ®Ých g× ?
Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
1. Vai trò.

Đảm bảo cho các quá trình sản xuất diễn ra liên tục
Đảm bảo cho các quá trình sản xuất diễn ra liên tục
và bình thường
và bình thường

Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.
Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.

Là nhân tố quan trọng trong phân bố sản xuất và phân
Là nhân tố quan trọng trong phân bố sản xuất và phân
bố dân cư
bố dân cư

Thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hoá ở các vùng núi
Thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hoá ở các vùng núi
xa xôi
xa xôi

Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế,tăng cường
Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế,tăng cường
sức mạnh quốc phòng
sức mạnh quốc phòng

Tạo mối giao lưu kinh tế,xã hội giữa các nước trên thế
Tạo mối giao lưu kinh tế,xã hội giữa các nước trên thế
giới
giới
Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
1. Vai trò.
Câu hỏi:
Câu hỏi:


Hãy nghiên cứu trả lời 2 câu hỏi sau:
Hãy nghiên cứu trả lời 2 câu hỏi sau:


Nhóm 1 câu 1.
Nhóm 1 câu 1.


Nhóm 2 câu 2.
Nhóm 2 câu 2.
1.Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hoá
1.Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hoá
miền núi GTVT phải đi trước một bước?
miền núi GTVT phải đi trước một bước?
2.Hãy tìm các ví dụ chứng minh những tiến bộ của
2.Hãy tìm các ví dụ chứng minh những tiến bộ của
ngành GTVT đã có tác động to lớn làm thay đổi sự
ngành GTVT đã có tác động to lớn làm thay đổi sự
phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới ?
phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới ?
Le Dinh Hoang-BC Thanh
chuong
2.
2.
Đặc điểm.
Đặc điểm.
Hoạt động : Cả lớp
Hoạt động : Cả lớp
Dựa vào SGK,hình ảnh và kiến thức thực tế em hãy
Dựa vào SGK,hình ảnh và kiến thức thực tế em hãy
cho biết đặc điểm của ngành GTVT ? Những thước
cho biết đặc điểm của ngành GTVT ? Những thước
đo để đánh giá năng lực vận chuyển ?
đo để đánh giá năng lực vận chuyển ?
Vận chuyển hàng
Vận chuyển khách

Generate time = 0.075215101242065 s. Memory usage = 1.93 MB