Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam


Phòng Giáo dục huyện thuỷ
nguyên
-

Giáo án địa lí 8
Tiết 37
Bài 31:
Người thực hiện: Vũ Hồng Huệ
Đơn vị công tác: Trường THCS Gia Minh

Kiểm tra bài cũ
Trình bày đặc điểm của vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự
nhiên?
-
Vị trí nội chí tuyến: kéo dài theo chiều Bắc - Nam, từ 8
0
34B đến 23
0
23 B, trên 15
0
vĩ tuyến.
-
Gần trung tâm khu vực Đông Nam á, vị trí hoạt động mạnh
mẽ của các luồng gió mùa.
-
Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam
á đất liền và Đông Nam á hải đảo.

Bµi 31
Néi dung bµi häc:
1. TÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa Èm.
2. TÝnh chÊt ®a d¹ng vµ thÊt th­
êng.
TiÕt 37

1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
H y đọc nhiệt độ trung bình năm ã
của Trạm Hà Nội Huế TP Hồ Chí
Minh
Nhận xét về nhiệt độ trung bình năm của các
tỉnh miền Bắc và miền Nam nước ta?
Nhiệt độ có sự thay đổi như thế nào từ Bắc
xuống Nam?
- Lượng nhiệt dồi dào, nhiệt độ
trung bình năm trên 21
0
C.
H y giải thích vì sao nước ta có nhiệt ã
độ trung bình năm cao và có sự thay
đổi từ Bắc đến Nam?
- Bình quân 1m
2
l nh thổ nhận được trên 1 ã
triệu kcal, số giờ nắng đạt từ 1400-3000
giờ/năm.

Em h y nhận xét chế độ nhiệt của từng địa ã
danh trong một năm?
-
Huế, TP Hồ Chí Minh chế độ nhiệt trong năm
ổn định.
-
Hà Nội có sự chênh lệch lớn nhiệt độ giữa
các tháng.
Hà Nội những tháng nào có nhiệt độ thấp?
Tại sao Hà Nội lại có những tháng nhiệt độ
hạ xuống thấp?
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
ẩm
- Lượng nhiệt dồi dào, nhiệt
độ trung bình năm trên 21
0
C.
Bảng 31.1. Nhiệt độ và lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội,
Huế và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tính chất của loại gió này khác với
gió mùa mùa đông như thế nào?
Cho biết gió mùa đông bắc có tính
chất như thế nào mà làm nhiệt độ
Hà Nội hạ thấp?
Ngoài gío mùa đông bắc, về mùa
hạ nước ta còn chịu ảnh hưởng của
loại gió nào nữa?
Vì sao 2 loại gió mùa trên có đặc
tính trái ngược nhau?
Do ảnh hưởng của 2 loại gió mùa,
khí hậu nước ta chia làm mấy mùa?
-
2 mùa:
+ mùa đông: lạnh, khô, gió mùa
đông bắc.
+ mùa hạ: nóng ẩm, gió mùa tây
nam.
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
ẩm
- Lượng nhiệt dồi dào, nhiệt độ
trung bình năm trên 21
0
C

Generate time = 0.11292409896851 s. Memory usage = 1.93 MB