Tải bản đầy đủ

MTXQ dong vat song trong gia dinh

Một số con vật sống trong
gia đình
Giáo viên: Đỗ Thị Nha


Gà trống


Hát con gà trống


Gà mái


Con vịt


Chim bồ câu


Con chó



Con mèo


Hát gà trống mèo
con và cún con


Con trâu


Con bò


So sánh


Bắt chiếc tiếng kêu
các con vật


Trò chơi phân nhóm
gia cầm gia súc



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×