Tải bản đầy đủ

Thẻ câu hỏi và trả lời (ở đâu)

Con dơi sống

Con dơi sống

ở đâu?

trong hang

Con thấy rất nhiều

Ở vườn bách thú

thú ở đâu?


Người ta lấy gỗ
từ đâu?

Kiến sống ở đâu?

Người ta lấy gỗ

từ cây

Kiến sống trong
tổ kiến


Cây xương rồng sống

Xương rồng sống nhiều

nhiều ở đâu?

ở Sa mạc

Chú hề biểu diễn

Chú hề biểu diễn

ở đâu?

ở rạp xiếc


Con có thể mua thực
phẩm ở đâu?

Con đi tất
vào đâu?

chợ, siêu thò

Con đi tất
vào chân


Con đi găng tay vào
đâu?

Con đi găng tay
vào tay


Cá voi sống

Cá voi sống

ở đâu?

ở biển


Con đội nón

Con đội nón

ở đâu?

trên đầu

Con nặn kem đánh

Lên bàn chải

răng lên đâu?

đánh răng


Chim đẻ trứng

Chim đẻ trứng trong

ở đâu?

tổ chim

Mũi của con
ở đâu?

ở trên mặt con


Vua và Hoàng Hậu sống
ở đâu?

Bò, lợn, gà, vòt
sống ở đâu?

Vua và Hoàng Hậu sống
trong lâu đài

Bò, lợn, gà, vòt sống
trong trang trại


Người ta nướng bánh
ở đâu?

Người ta nướng bánh trong
lò nướng

Người ta cất bơ ở đâu

Nên cất bơ

để không bò chảy?

trong tủ lạnh


Con có thể tìm và

Con có thể mượn sách

mượn sách ở đâu?

tại Thư viện

Người ta gieo hạt
giống xuống đâu?

Người ta gieo hạt
xuống đất


Anh chàng Humpty
Dumpty ngồi ở đâu?

Anh ngồi trên

Con đến đâu

Con đến trường

để học?

để học

tường


Người ta lấy sữa bò
từ đâu?

Con thấy mây bay
ở đâu?

Từ bò sữa

Mây bay
trên trời


Người ta đeo nhẫn
ở đâu?

Con ong sống ở
đâu?

Người ta đeo nhẫn
ở ngón tay

Con ong sống trong
tổ ong


Con đặt gối nằm
ở đâu?

ở trên giườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×