Thí nghiệm: Phương, chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện


TN Biểu diễn _ Lớp 11
Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
Giáo viên thực hiện: Trần Viết Thắng
Trường THPT Chu Văn An Thái Nguyên

TN Biểu diễn _ Lớp 11
Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
1.1
4.3
1
15
6
5
8
10
9
12
3
11
14
2
1.2
7
4.2
4.1
Bộ dụng
cụ dùng
cho các
thí
nghiệm
về Từ
trường

về Cảm
ứng điện
từ_ lớp
11

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:
Xác định phương chiều của lực từ trường
tác dụng lên dòng điện.
TN Biểu diễn _ Lớp 11
Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

II. DỤNG CỤ VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM
Bộ nguồn
điện dùng
chung

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:
Xác định phương chiều của lực từ trường
tác dụng lên dòng điện.
TN Biểu diễn _ Lớp 11
Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Generate time = 0.17220401763916 s. Memory usage = 1.93 MB