Tải bản đầy đủ

Bản vẽ autocad phân xưởng nung gạch chịu lửa samot

PHÂN XƯỞNG NUNG GẠCH
CHỊU LỬA SAMOT
1.
2.

GẠCH 220x110x65
GẠCH 220x50x25
>>> DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẤM ỐP LÁT .
ĐẤT SÉT, CAO LANH
CẮT THÁI
ĐỊNH LƯỢNG
TRÀNG THẠCH, CÁT, PHẾ LIỆU NUNG
ĐẬP HÀM
NGHIỀN TRỤC
MÁY NGHIỀN BI ƯỚT
ĐỊNH LƯỢNG
BỂ KHUẤY (W = 37% - 42%)
SÀNG RUNG ĐIỆN TỪ
MÁY SẤY PHUN
BỘT ÉP (W = 3% - 5%)
ÉP 02 BẬC (P = 300 Kgf/cm2)
SẤY
PHUN ẨM
TRÁNG MEN
NUNG
( MỘT LẦN)


4.1/ XÁC ĐỊNH THỜI BIỂU LÀM VIỆC.
 Số ngày trong 1 năm : 365 ngày.
 Số ngày nghỉ lể : 8 ngày.
 Số ngày nghỉ chủ nhật : 52 ngày.
 Số ngày dự trữ : 5 ngày .

Số ngày làm việc trong năm : [ 365 – ( 52 + 6 + 5)] = 300 ngày.

Số ca làm việc trong ngày : 2 ca / ngày.


Số giờ làm việc trong 1 ca : 8 h/ ca.
4.2/ XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG LÀM VIỆC .

Công suất phân xưởng : 2.000.000 m2/ năm .

Chọn γ (tạo hình) = 1,90 g/cm3 .

Thể tích bột ép sau tạo hình :
2.000.000 x 0,007 = 14.000 (m3).

Chọn hệ số tơi xốp của bột ép là : 1,20.

Công suất mổi loại trong năm :
+ Gạch ốp 200x300 : 1.000.000 m2/ năm .
+ Gạch ốp 150x150 : 1.000.000 m2/ năm .
 Số viên sản xuất mổi loại trong năm :
+ Gạch ốp 200x300 : [1.000.000/ (0,2 x 0,3)] = 16.666.667 viên /năm .
+ Gạch ốp 150x150 : [1.000.000/ (0,15 x 0,15)] = 44.444.444 viên /năm .

Khối lượng bột ép sử dụng trong năm :
14.000 x 1.90 = 26.600 (tấn).

Thể tích bột ép sử dụng trong năm :
14.000 x 1.20 = 16.800 (m3).

Công suất mổi loại trong tháng :
+ Gạch ốp 200x300 : 1.000.000 / 12 = 83.333,33 m2/ năm .
+ Gạch ốp 150x150 : 1.000.000 / 12 = 83.333,33 m2/ năm .
 Số viên sản xuất mổi loại trong tháng :
+ Gạch ốp 200x300 : 16.666.667 / 12 = 1.388.889 viên /năm .
+ Gạch ốp 150x150 : 44.444.444 / 12 = 3.703.704 viên /năm .

Khối lượng bột ép sử dụng trong tháng :
26.600 / 12 = 2.216,7 (tấn/ tháng).

Thể tích bột ép sử dụng trong tháng :
16.800 / 12 = 1.400 (m3/ tháng).


Công suất mổi loại trong ngày :
+ Gạch ốp 200x300 : 1.000.000 / 300 = 3.333,33 m2/ ngày .
+ Gạch ốp 150x150 : 1.000.000 / 300 = 3.333,33 m2/ ngày .
 Số viên sản xuất mổi loại trong tháng :
+ Gạch ốp 200x300 : 16.666.667 / 300 = 55.555,6 viên /ngày .
+ Gạch ốp 150x150 : 44.444.444 / 300 = 148.148,2 viên /ngày .

Khối lượng bột ép sử dụng trong ngày :
26.600 / 300 = 88,7 (tấn/ ngày).

Thể tích bột ép sử dụng trong ngày :
16.800 / 300 = 56 (m3/ ngày).
 Công suất mổi loại trong ca :
+ Gạch ốp 200x300 : 1.000.000 / (300x2) = 1.666,7 m2/ ca .
+ Gạch ốp 150x150 : 1.000.000 / (300x2) = 1.666,7 m2/ ca .
 Số viên sản xuất mổi loại trong ca :
+ Gạch ốp 200x300 : 16.666.667 / (300x2) = 27.777,8 viên / ca .
+ Gạch ốp 150x150 : 44.444.444 / (300x2) = 74.074,1 viên / ca .

Khối lượng bột ép sử dụng trong ca :
26.600 / (300x2) = 44,3 (tấn/ ca).

Thể tích bột ép sử dụng trong ca :
16.800 / (300x2) = 28 (m3/ ngày).
 Công suất mổi loại trong giờ :
+ Gạch ốp 200x300 : 1.000.000 / (300x2x8) = 208,3 m2/ h .
+ Gạch ốp 150x150 : 1.000.000 / (300x2x8) = 208,3 m2/ h .
 Số viên sản xuất mổi loại trong giờ :
+ Gạch ốp 200x300 : 16.666.667 / (300x2x8) = 3.472,2 viên / h .
+ Gạch ốp 150x150 : 44.444.444 / (300x2x8) = 9.259,3 viên / h .

Khối lượng bột ép sử dụng trong giờ :
26.600 / (300x2x8) = 5,54 (tấn/ h).

Thể tích bột ép sử dụng trong giờ :
16.800 / (300x2x8) = 3,5 (m3/ h).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×