Tải bản đầy đủ

41 đề thi thử THPT quốc gia môn toán 2017

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

41ĐỀ THI THỬ THPT

QUỐC GIA 2017
MÔN TOÁN
LOVEBOOK SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN

Ban biên tập Lovebook
NHÀ SÁCH LOVEBOOK | 101 NGUYỄN NGỌC NẠI, HÀ NỘI

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

MỤC LỤC

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

(Lưu ý: Tất cả các quý thầy cô, các em học sinh sử dụng sách Bộ đề tinh túy 2017 chính hãng, vui lòng điền thông tin vào

biểu mẫu https://goo.gl/lZMWzV để được gửi đề thi thử liên tục và 50 đề có lời giải chi tiết)
1. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Việt Đức

1

2. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Minh Hà

5

3. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Xuân Trường

10

4. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Phạm Văn Đồng

13

5. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Yên Phong

15

6. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Quảng Xương

19

7. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Ngô Sỹ Liên

30

8. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Hàm Rồng

35

9. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Vĩnh Chân

40

10. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Nho Quan A


45

11. Đề thi thử THPT quốc gia thầy Phạm Kim Chung

50

12. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Cái Bè

56

13. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

61

14. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Triệu Sơn

66

15. Đề thi thử THPT quốc gia thầy Bùi Ngọc Huy

70

16. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT chuyên Thái Bình

74

17. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

80

18. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Phạm Công Bình

85

19. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Tiên Du số 1

90

20. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai

95

21. Đề thi thử THPT quốc gia TTLT Diệu Hiền

101

22. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Trần Hưng Đạo

106

23. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

111

24. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Hà Trung

118

25. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Hồng Bàng

122

26. Đề thi thử THPT quốc gia Sở GD – ĐT Hưng yên

126

27. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Hàn Thuyên

132

28. Đề thi thử THPT quốc gia TH-TT lần thứ 3

137

29. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Thuận Thành I

143

30. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Kiến An

148

31. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Đào Duy Từ

153

32. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Hiệp Hòa Số I

157

33. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Lương Thế Vinh

162

34. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Chuyên KHTN

167

35. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Hà Nội Amsterdam

172

36. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Trần Hưng Đạo lần 2

177

37. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Nhã Nam

183

38. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Gia Viễn B

188

39. Đề thi thử THPT quốc gia trường THPT Gia Viễn C

193

40. Đề thi thử THPT quốc gia Sở GD – ĐT Phú Thọ

198

41. Đề thi thử THPT quốc gia Toán học – Tuổi Trẻ

203

Phụ lục: Trích đoạn “BỘ ĐỀ TINH TÚY ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN”

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com
ĐỀ SỐ Website
1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
THPT VIỆT ĐỨC
Môn: Toán
Lovebook sưu tầm và giới thiệu
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 10: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
x 1
A. Đồ thị hàm số y  2
có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang
x x2
x 2  3x  4
B. Đồ thị hàm số y 
có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên
x2
x3
C. Đồ thị hàm số y  2
có 2 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên
x x2
2x
D. Đồ thị hàm số y 
có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang
x 1

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn

Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 1


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 23: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên khoảng  2;  
1
3
A. y  x3  x2  2 x  1
B. y  x3  6x2  9x  2
3
2
1
3
C. y   x3  x 2  2 x  1
D. y  x2  5x  2
3
2
Câu 24: Chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA   ABCD  , SA  2a. Thể tích tứ diện S.BCD bằng:
a3
a3
B.
4
8
Câu 25: Cho hàm số y  sinx  x. Hàm số này:

a3
6

D.

a3
3

A.

C.

A. Đồng biến trên

B. Đồng biến trên khoảng  0;  

C. Chỉ Truy
nghịch
trên khoảng  ; 0 
D.thi
Nghịch
biến trên
cậpbiến
www.dethithptquocgia.com
để tải đề
trắc nghiệm
mới nhất tất cả các môn
2 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 36: Phương trình x3  3x2  2m  0 có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:
A. m  2
B. m  0
C. 0  m  2
D. m  2
3
2
Câu 37: Cho hàm số y  x  x  2x  5 C  . Trong đó các tiếp tuyến của  C  , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ
nhất, thì hệ số góc của tiếp tuyến đó là:
1
4
5
A.
B.
C.
3
3
3
Câu 38: Cho tứ diện đều cạnh a. Thể tích khối tứ diện đó bằng:

D.

2
3

a3 3
a3 3
a3 2
a3 2
A.
B.
C.
D.
4
6
4
12
Câu 39: Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ là hình thoi O , cạnh a , QMN  60. Biết
SM  SP,SN  SQ. Kết luận nào sau đây sai:

 cập
MNPQ
A. SO
B. M và P đối xứng
nhau
quatrắc

SNQ
 mới nhất tất cả các môn
Truy
www.dethithptquocgia.com
để tải
đề thi
nghiệm

Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 3


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

C. MP  NQ

Your dreams – Our mission

Website
D.chia
MQsẻ
 đề
SP thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 40: Chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , mặt bên tạo với đáy góc 45. Ta có khoảng cách
giữa hai đường thẳng AB và SC là:
a
a
A.
B.
C. Một kết quả khác
D. a
2
2 2
mx  3
Câu 41: Cho hàm số y 
luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó khi và chỉ khi:
3x  m
A. 3  m  3
B. m  3
C. m  3
D. 3  m  0
Câu 42: Cho hình lập phương có độ dài đường chéo bằng 3 3. Thể tích khối lập phương đó bằng:
A. 27
B. 9
C. 24
D. 81
Câu 43: Hình chóp S.ABC có các mặt SBC và ABC là các tam giác đều cạnh a , SA 
cách từ S đến  ABC  là:

a 3
. Khi đó khoảng
2

a 3
a 3
3a
B. a
C.
D.
3
2
4
Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA  SB  SC  SD  a 2. Thể tích của
khối chóp S.ABCD là:
A.

A.

a3 3
3

B.

a3 6
9

C.

a3 6
6

D. Kết quả khác

Câu 45: Hình chóp tứ giác S.ABCD; M , N , P , Q lần lượt là trung điểm SA,SB,SC ,SD. Khi đó tỉ số

VS. MNPQ
VS. ABCD

bằng:
1
1
1
C.
D.
2
16
8
Câu 46: Hình hộp chữ nhật ABCD.A' B' C ' D' có diện tích các mặt ABCD, ABB' A', ADD ' A' lần lượt: 20cm2 ,

A. Kết quả khác

B.

28cm2 , 35cm2 . Khi đó thể tích hình hộp bằng:
A. 130 cm2
B. 160 cm2
C. 120 cm2
D. 140 cm2
m 4  2m  1 2
Câu 47: Cho hàm số: y 
x 
x  1. Hàm số có 2 cực đại và 1 cực tiểu khi và chỉ khi:
4
2
m  0
1
A. m 
B. m  0
C. 
D. m  0
m  1
2

2
Câu 48: Cho hàm số y  x3   2  m x  m đạt cực tiểu tại x  1 khi và chỉ khi:
A. m  2
B. m  1
C. Kết quả khác
4
2
Câu 49: Tổng các giá trị cực trị của hàm số y  x  2x  9 bằng:

D. m  1

A. -14
B. Kết quả khác
C. -25
D. 10
Câu 50: Chóp tam giác S.ABC có đường cao bằng 10 và cạnh đáy bằng 7, 8, 9. Thể tích khối chóp đó bằng:
B. 40 5

A. 40
1D
11C
21B
31C
41A

2D
12B
22C
32B
42A

3A
13C
23C
33D
43C

4A
14
24D
34B
44C

C. 50
ĐÁP ÁN
5D
6B
15B
16D
25D
26A
35A
36C
45D
46D

D. 70 2
7B
17D
27D
37C
47A

8B
18A
28A
38D
48B

9C
19D
29A
39D
49C

10A
20C
30A
40A
50B

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
4 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 9: Nhận biết hàm số y  x3  3x có đồ thị nào sau đây:
A.

B.

y

y
x

O
-2

-1

C.

1

2

y
x

O
-2

-1

D.

1

2

y
x

O
-2

-1

1

2

x
-2

-1 O

1

2

x5
. Chọn mệnh đề đúng:
x2
A. Hàm số có đúng 1 cực trị.
B. Hàm số không thể nhận giá trị y = 1.
C. Hàm số không có cực trị.
D. Hàm số có đúng 3 cực trị.
3
2
Câu 11: Tìm m để phương trình x  3x  5  m có 3 nghiệm phân biệt
m  1
A. 1  m  5
B. 0  m  2
C. 1  m  5
D. 
m  5
Câu 12: Cho hàm số y  ax4  bx2  c(a  0). Khẳng định nào sau đây là Sai:

Câu 10: Cho hàm số y 

A. Hàm số luôn có cực trị.
B. Hàm số luôn có một cực trị thuộc trục tung.
C. Đồ thị hàm số luôn có 1 điểm cực trị thuộc trục tung.

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn

Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 5


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 20: Cho a  0, a  1. Tính log a

a3
a2

4
1
3
1
B.
C.
D. 
3
2
2
2
Câu 21: Tìm hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số y  x3  4x2  6 và y  4x  9

A. 

A. x  3

B. y  3
log

C. x  8

1 a
Câu 22: Cho a  0, a  1. Tính  
a
1
1
A.
B.
5
25
Câu 23: Công thức nào sau đây là công thức sai:
2

D. x  1

25

C.

1
625

D. 

1
5

1
A. Thể tích khối chóp có diện tích đáy là B , chiều cao h là: V  B.h
3

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
6 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 29: Tính giá trị lớn nhất của hàm số y  2x3  3x2  36x  1 trên đoạn  1; 4  bằng:
A. -33
B. 80
C.-45
D. -32
1
2

Câu 30: Đạo hàm của hàm số y  ( x  3)  22016 bằng:
2

3

3
1
B. y '  ( x2  3) 2
2

A. y '  x( x2  3) 2

y

2

1

1
1
D. y '  x( x2  3) 2
x( x 2  3) 2
2
Câu 31: Nhận biết đồ thị ở hình bên là của hàm số nào:
A. y  x3  3x2  2 B. y  x4  2x2  2

C. y ' 

C. y  x  2
4

1
x
-1

D. y  3x  2

O

1

-1

2

Câu 32: Nhận biết đồ thị ở hình bên là của hàm số nào:
A. y  x3  2x2  2

y

B. y  x3  3x2  2
C. y  3x2  x  2

O

D. y  x3  3x2  2
-3

-2

-1

-1

2
1

x
1

-2
Câu 33: Đạo hàm của hàm số y  x5 bằng:

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 7


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

Website chia sẻ đề
thi file word: www.dethithptquocgia.com
6
4

1
A. y   x 4
4

B. y  5x

Câu 34: Cho 0  a  1. Viết

a.

3

D. y  5x4

C. y  5x

a4 thành dạng lũy thừa:
11

11

A. a 4
B. a 6
C. a 4
Câu 35: Nhận biết hàm số y  x4  2x2 có đồ thị nào sau đây:

D. a 6

5

5

A.

B.

y

y

1
x

O

D.

y

y
1

-1

C.

1

x

O

x

-1

1

-1

1

1

-1

O

O

1

-1

-1

Câu 36: Nhận biết đồ thị ở hình bên là của hàm số nào:
x2
A. y 
x1
x
B. y 
x 1
x2
C. y 
x 1
x2
D. y 
x1

1

x

-1

y
2
1
O

1
-1

x
2

Câu 37: Tìm x thỏa mãn log 4  3x  1  3 :
A. x 

65
3

Câu 38: Hàm số y 
A.  2; 2 

B. x 

13
5

C. x  21

x4
 2 x2  log 2 2016 đồng biến trên khoảng:
4
B.  2;  
C.  0; 2 

D. x 

37
3

D.  0;  

Câu 39: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên khoảng  a; b  , khẳng định nào sau đây là sai:
A. Nếu y '  0 với x   a; b  thì hàm số không đổi trên khoảng  a; b 
B. Nếu y '  0 với x   a; b  thì hàm số đồng biến trên khoảng  a; b 
C.Nếu y  0 với x   a; b  thì hàm số nghịch biến trên khoảng  a; b 

D. Nếu hàm số nghịch biến trên khoảng  a; b  thì y '  0 với x   a; b 
Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có AB, AC ,SA đôi một vuông góc với nhau, AB  2a, AC  4a, SA  6a. Tính
thể tích V của khối chóp S.ABCD :
A. V  8a3
B. V  48a3
C. V  72a3
D. V  24a3
Câu 41: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 21000cm3 và chiều dài 35cm, chiều rộng 20cm. Tính
chiều cao của bể cá.
A. 10cm
B. 20cm
C. 120cm
D. 30cm
3
x
Câu 42: Tìm m để hàm số y 
 mx2  9 x  2016 có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu:
3
 m  3
 m  3
A. 3  m  3
B. m  2
C. 
D. 
m  3
m  3
Câu 43: Tính đạo hàm của hàm số y  5x tại x  2 bằng:

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
8 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

A. y '  2   5.42

Website chia sẻ đề thi
25 file word: www.dethithptquocgia.com
B. y '  2  

a 
Câu 44: Cho 0  a  1. Rút gọn
3

2

a .a

A. a 9

C. y '  2   10

ln 5

\0

D. y '  2   25.ln 5

4

3
2

bằng:

17

23

7

B. a 2

C. a 2

D. a 2

C.  ; 1   2;  

D. D Câu 45: Tìm tập các định của hàm số y  x2  x  2
A.

Lovebook.vn

B.

\ 1; 2 7

Câu 46: Cho log 2 3  a,log 2 5  b. Biểu diễn log 45 6 theo a , b
2a  b
a1
B. log 45 6 
a2
2a  b
Câu 47: Tìm tập xác định của hàm số y  x 2016

A. log 45 6 

C. log 45 6 

2a  b
b1

B. D  0;  
C. D   0;  
Câu 48: Từ đồ thị hàm số y  f  x  cho ở hình bên, hãy

D. log 45 6 

\0

A.

a 1
2a  b

D. D 
y

nhận biết 2 tiệm cận:
A. Tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  2
B. Tiệm cận đứng x  0, tiệm cận ngang y  1

2

C. Tiệm cận đứng x  2, tiệm cận ngang y  1.
D. Tiệm cận đứng y  1, tiệm cận ngang x  2.

x
-1

O

2x  1
. Chọn đáp án đúng:
x 1
A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng ( ;1) và 1;  

Câu 49: Cho hàm số y 

B. Hàm số nghịch biến trên

\1

C.Hàm số luôn nghịch biến trên ( ;1)  1;  
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;1 và 1;  
Câu 50: Tìm tâp xác định của hàm số y  log 3 ( x  2) là:
A. D   2;  
1B
11C
21B
31C
41D

2C
12B
22A
32D
42C

B. D   2;  

3A
13A
23B
33B
43D

4D
14C
24C
34D
44B

C. D   2;  

ĐÁP ÁN
5A
6C
15D
16A
25B
26
35B
36C
45B
46B

7B
17D
27C
37A
47D

D. D   2;  
8D
18D
28C
38B
48A

9B
19D
29B
39D
49D

10B &C
20D
30D
40D
50B

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 9


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

ĐỀ SỐ 3 Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
THPT XUÂN TRƯỜNG
Môn: Toán
Loveboook sưu tầm và giới thiệu
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 8: Cho hàm số y 

2x  1
C  . Chọn phát biểu đúng:
x  1

A. Hàm số đồng biến trên R \1

B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1 và 1;  
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 1 và 1;  
D. Hàm số nghịch biến trên R \1
1 
tại điểm A  ; 1  có phương trình là:
2x
2 
A. 2x Truy
B. 2x  2y  1
D. 2xtất
2y cập
3 www.dethithptquocgia.com
x  trắc
2y nghiệm
3
 2cả
y các
1 môn
để tảiC.
đề2thi
mới nhất

Câu 9: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 

1

10 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 20: Cho hàm số y  x3  3x2  9x  m. Với giá trị nào của m đồ thị hàm số cắt trục Ox tại 3 điểm phân
biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng:
A. m  11
B. m  2

C. m  1

D. m  12

C. y  0

D. y  3x  3

Câu 21: Cho hàm số y  x  3x  2  C  . Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của  C  là:
3

A. y  3x  3

2

B. y  5x  10

Câu 22: Khối chóp S.ABCD có SA vuông góc với

 ABC  ,

đáy ABC là tam giác vuông tại B với

SB  2a, BC  a và thể tích khối chóp là a3 . Khoảng cách từ A đến SBC  là:
a 3
3a
D.
4
2
Câu 23: Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự
tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147m, cạnh đáy dài 230m. Thể tích của nó là:
A. 2952100 m3
B. 7776300 m3
C. 3888150 m3
D. 2592100 m3
A. 3a

B. 6a

C.

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn

Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 11


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 33: Hàm số y 
A. m  1

2 tan x  m
đạt giá trị lớn nhất trên
tan x  1

B. m  0

 
0; 4  bằng 1 khi:


C. m  1

D. m  2

Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a , góc ABC bằng 30o , SO   ABCD 
và SO 
A.

3 3a
. Khi đó thể tích của khối chóp là:
4

a3 2
8

B.

a3 2
4

Câu 35: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y 
A. 3

B. 2

C.

a3 3
8

x2  3x  2
là:
4  x2
C. 1

Câu 36: Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y 
A. 2

B. 0

D.

C. 3

a3 3
4

D. 4

2x  1
đi qua điểm M 2; 3 là:
xm
D. -2

Câu 37: Hàm số y  x3  3 m  1 x2  3 m  1 x  1, luôn đồng biến trên

với m :

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn

12 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

file
A. m  1  m  0Website chia
B. msẻ
C. 1  m  0
D. 1  m  0
 đề
1 thi
m
0 word: www.dethithptquocgia.com
Câu 38: Hàm số y  x3  3x2  1 đồng biến trên các khoảng:
A. 2;  

C.  ; 1

B.

Câu 39: Cho hàm số: y 

D.  0; 2

2x  1
C  và đường thẳng d : y  x  m. Với giá trị nào của m thì đường thẳng d
1 x

cắt đồ thị  C  tại 2 điểm phân biệt:

A. m  1
B. 5  m  1
Câu 40: Một màn ảnh hình chữ nhật cao 1,4m được
đặt ở độ cao 1,8 m so với tầm mắt (tính đầu mép
dưới của màn hình). Để nhìn rõ nhất phải xác định
vị trí đứng cách màn ảnh sao cho góc nhìn lớn nhất.
Hãy xác định vị trí đó.

C. m  5

D. m  5  m  1

A. 2,43 m
B. 2,41 m
Câu 41: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào:

C. Đáp án khác

D. 2,4 m

x



0

y’

-

0



2
+

0



-

3

y


-1
A. y  x  3x  1
3

2

B. y  x  3x  1
3

2

C. y  x  3x  1
3

2

Câu 42: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y 

D. y  x3  3x2  1
mx2  mx  1
có hai tiệm
2x  1

cận ngang:
A. m  0
B. m  0
C. m  0
D. không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài
Câu 43: Cho hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh đều bằng a , thể tích khối lăng trụ là:
A.

a3
3

B.

2a3 2
3

C.

a3 3
4

D.

2a3
3

Câu 44: Cho hàm số y  x4  2x2  m  3C  . Tìm m để  C  cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt:
A. 4  m  3
B. 3  m  4
C. 4  m  3
Câu 45: Mỗi đỉnh của bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh?
A. 3
B. 8
C. 5
Câu 46: Tập xác định của hàm số y 
A. D 

3 
\ 
2 

B. D 

D. 3  m  4
D. 4

2017
là:
2x  3
 3
\  
 2

C. D 

\3

D. D 

\3

Câu 47: Giá tri m để hàm số y  mx3  3mx2   m  1 x  1 không có cực trị là:
1
1
1
B. m  0  m 
C. 0  m 
4
4
4
Câu 48: Thể tích của khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:

A. m  0  m 

D. 0  m 

1
4

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 13


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com
3

3a3
3a3
A.
B.
2
4
4
Câu 49: Đồ thị hàm số y  x  2x2  1 có dạng:

C.

a
3

y

D.

2a3
6

y

A.
.

B.

x

x
O

y

y
x

x
O

O
D
.

C.

Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA   ABCD  và SB  a 3. Thể tích khối
chóp S.ABCD là:
A.

a3 2
6

B.

a3 2
3

C.

a3 2
2

D. a3 2

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
1

C

11

D

21

A

31

D

41

A

2

B

12

D

22

A

32

A

42

B

3

B

13

A

23

D

33

B

43

C

4

B

14

C

24

B

34

C

44

B

5

C

15

A

25

A

35

B

45

D

6

B

16

D

26

D

36

D

46

B

7

B

17

C

27

C

37

C

47

C

8

C

18

C

28

C

38

D

48

D

9

A

19

A

29

A

39

D

49

D

10

D

20

A

30

A

40

D

50

B

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
14 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

Website
chia sẻ đề thi file word:
THPT PHẠM VĂN
ĐỒNG
ĐỀwww.dethithptquocgia.com
THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Lovebook sưu tầm và giới thiệu
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 12: Nguyên hàm
A. 2 x  C

1

 1

x

dx bằng

B. 2ln x  1  C

C. 2 x  2ln x  1  C

D. 2 x  2ln x  1  C

1  i 3  . Môđun của số phức z  iz bằng:
Câu 13: Cho số phức z thỏa z 
3

1 i

A. 8 2

B. 4 2

C. 2 2

D.

Câu 14: Số phức 1  1  i   1  i   ...  1  i  có giá trị bằng:
2

2

20

C. 2   2  1 i
D. 2  2  i


Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn

A. 210

B. 210  210  1 i

10

10

10

10

Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 15


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 27: Hàm số y  x4  x2  1 có bao nhiêu cực trị?
A. 0
B. 1
C. 2
Câu 28: Hiệu số giữa giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số y  x3  3x2  1 là:
A. 2

B. 4

C. 6

D. 3
D. 8

1
4 4
Câu 29: Qua điểm A  ;  kẻ được mấy tiếp tuyến đến đồ thị hàm số y  x3  2 x 2  3x
3
9 3
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
3
2
Câu 30: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y  2x  3  m  1 x  6  m  1 x  1 có cực đại và cực tiểu

thỏa mãn xCD  xCT  2
A. 1

B. 2

C. -1

D. -2

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn

16 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 43: Từ hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen đến lấy ra đồng thời 4 quả. Xác suất để 4 quả lấy
ra cùng màu là:
8
8
16
4
A.
B.
C.
D.
105
210
105
210
3
2
Câu 44: Hàm số y  2x  3  m  1 x  6  m  2  x  1 tăng trên khi:
A. m  1

B. m  1

C. m  3

D. m  3

Câu 45: Đường thẳng y  x  m cắt đường tròn  x  1   y  2   16 theo dây cung có độ dài lớn nhất
2

bằng
A. 1

B. 2

2

C. 4

D. 8

 xy  x  m  y  1
Câu 46: Với giá trị nào của m thì hệ phương trình 
có nghiệm duy nhất
2
 xy  y  m  x  1
A. 2 Truy cập www.dethithptquocgia.com
B. 8
0 trắc nghiệm mới nhấtD.tất
4 cả các môn
để tải đềC.thi
2

Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 17


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 47: Tập nghiệm của bất phương trình

x  12  2x  1  x  3 là

 1 
A.   ; 3 
B.  3; 4 
C.  3; 4 
D.  12; 4 
 2 
Câu 48: Đường thẳng đi qua hai điểm A 1; 2;1 và B  2;1; 3  có phương trình dạng

x 1 y  2 z 1


1
3
2
x1 y 2 z 1
C.


1
3
2

x 1 y  2 z 1


1
2
1
x 2 y 1 z  3
D.


1
3
2

A.

B.

Câu 49: Kết quả rút gọn của số phức z   2  3i    2  3i  là
2

A. z  12i
B. z  12i
Câu 50: Đồ thị nào là đồ thị hàm số y  x3  x  2

2

C. z  24i

D. z  24i
y

y

x

x
O

O

B.

A.
y

y
x

x

O

O

C.

D.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
1A
11D
21B
31A
41B

2C
12C
22C
32C
42C

3B
13A
23B
33B
43A

4D
14B
24A
34A
44C

5D
15A
25D
35D
45D

6C
16C
26C
36C
46B

7A
17D
27B
37A
47B

8D
18A
28B
38A
48A

9C
19B
29A
39C
49C

10D
20C
30C
40D
50A

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
18 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

Website chia sẻ đề thi file word:ĐỀ
www.dethithptquocgia.com
THPT YÊN PHONG
THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Lovebook sưu tầm và giới thiệu
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 10: Với giá trị nào của m thì đường thẳng y  mx cắt đồ thị hàm số y 

2x  1
tại hai điểm phân biệt
x 1

đối xứng nhau qua gốc tọa độ?
A. -1
B. -2
C. 1
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 11: Một hộp có 3 viên bi đỏ, 4 viên bi trắng và 5 viên bi vằng. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp đó.
Hỏi có bao nhiêu cách để chọn ra 4 viên bi không có đủ cả ba mầu?
A. 231
B. 495
C. 540
D. 225
Câu 12: Cho hàm số f ( x) có bảng biến thiên như sau:

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 19


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 19: Với giá trị nào của m thì đường thẳng x  y  m  0 cắt elip

x4 y 2

 1 tại hai điểm phân biệt M , N
4
1

mà MON  90 (O là gốc tọa độ)?
2 2
3 2
B.
C. 3 2
5
5
Câu 20: Một hình lăng trụ có 24 đỉnh sẽ có bao nhiêu cạnh?
A. 36
B. 48
C. 24

A.

Câu 21: Cho 4

3 x y

11 x

 16.4

2 x 8

và 3

D. Đáp số khác

D. Đáp số khác

 9  0. Tính x  y
y

A. 3
B. 21
C. 7
D.10
Câu 22: Một hình lăng trụ tam giác đều có diện tích xung quanh bằng 192, tất cả các cạnh của lăng trụ
bằng nhau. Thể tích của khối lăng trụ này gần với số nào sau đây nhất?

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn

20 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

Câu 31: Tìm m để mọi tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x3  mx2  2mx  1 đều là đồ thị của hàm số bậc
nhất đồng biến:
A. m  6

B. m  0

C. 0  m  6

D. 6  m  0

Câu 32: Cho hàm số y  2x3  3  2m  1 x2  6m  m  1 x  1. Phát biểu nào sau đây đúng nhất?
A. Với mọi m, hàm số luôn đạt cực trị tại x1 , x2 thỏa mãn x2  x1  1

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 21


Luyện Bộ đề tinh túy 2017 môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Your dreams – Our mission

Website chia sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com

B. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số thỏa mãn phươn trình y  2x3  3x2  1
C. Khi m  0 thì hàm số đồng biến trên  ; 0
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 33: Một hình chóp có 46 cạnh có bao nhiêu mặt?
A. 24

B. 46

C. 69

D. 25

Câu 34: Hàm số y  ax4  bx2  c  a  0  có đồ thị như sau:

y

Xác định dấu của a, b, c.
A. a  0, b  0, c  0

x

B. a  0, b  0, c  0

-2

1

O

2

C. a  0, b  0, c  0
D. a  0, b  0, c  0

-6

Câu 35: Số nghiệm của phương trình 2x
A. 1

2

x

 22 x x  3 là:
2

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 36: Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau:

x
f ' x



+

f  x

-3
0

-2
-



-2


-1
0





+


2

Xét các mệnh đề sau:
(1) Phương trình f  x   m  0 có nghiệm khi m  2
(2) Đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 1 điểm
(3) Đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ lớn hơn 2
(4) Hàm số nghịch biến trên  3; 2    2; 1
(5) Cực đại của hàm số bằng -3
(6) Điểm cực tiểu của hàm số là 2
Trong số các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
22 | Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ


Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Toán (có đáp án)

Lovebook.vn

Website chia
B. 2 sẻ đề thi file word: www.dethithptquocgia.com
C. 3
D. 5

A. 4

Câu 37: Tìm m để đồ thị hàm số y  1  x4  2x2 cắt đường thẳng y  4m tại 6 điểm phân biệt:
A. 0  m 

1
2

B. 0  m  1

C. 1  m  2

D. Đáp số khác

Câu 38: Cho A 1;0;0  , B  0;1;0  , C  0;0;1 , D 1;1;1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Bốn điểm A, B, C , D là bốn đỉnh của một tứ diện (tức là bốn điểm A, B, C , D không đồng phẳng)
B. AB  CD
C. Tam giác ABD là tam giác đều
D. Tam giác BCD là tam giác vuông
Câu 39: Một hình lăng trụ lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?
A. 5
B. 7
C. 3
D. 4
Câu 40: Lời giải phương trình sau đây sai ở những bước nào?
x 2  1  2 x 2  x  1  5x 2  5x


 x  1 x  1   x  1 2x  1   x  1 5x 1
 x  1  x  1   x  1.  2x  1  5x.  x  1 2 
 x  1.  2x  1  5x  3x  1  0,2 x  1  0,5x  0
x1



4


 5
x

1

2
x

1

2
x

1
2
x

1

5
x
x

1
2
x

1

1

x







x1
 x1

 2
 x  5 7 
2 6
 x  5x  0
 x  1 2 x  1  1  x 
A. (2), (3)
B. (2), (3), (4)
C. (2), (3), (6)
D. (1), (5), (7)
1
Câu 41: Cho hàm số y  x3  x 2  3x  2 C  . Phát biểu nào sau đây đúng nhất?
3
A. Hàm số đồng biến trên
B. Đồ thị hàm số có điểm uốn có hoành độ bằng 1
C. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại tâm đối xứng của đồ thị bằng 2
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 42: Cho m nhận một giá trị tùy ý trong tập E  3; 2; 1;0;1; 2. Tính xác suất để phương trình

cos x  2sin x  4cos x   1  m có nghiệm:
5
1
2
B.
C. 50%
D.
6
3
3
4
3
2
Câu 43: Đồ thị hàm số y  x  1  m x  1  m x   2m  1 x  1 đi qua bao nhiêu điểm cố định với mọi

A.

m?
A. 1
B. 2
C. 3
Câu 44: Lời giải phương trình sau đây sai ở những bước biến đổi nào?
3

5x  3  3 2x  1  3 10x  17

  5x  3    2 x  1  3 3 5x  3 3 2 x  13

D. Kết quả khác5x  3  3 2 x  1  10 x  17 1

  5x  3   2x  1  3 3 5x  3 3 2x  1 3 10x  17  10x  17  2 

 3  5x  3  2 x  110 x  17   x  5  3 

 100x3  180x2  13x  51  x3  15x2  75x  125  4 

Truy cập www.dethithptquocgia.com để tải đề thi trắc nghiệm mới nhất tất cả các môn
Bộ đề tinh túy ôn thi THPT quốc gia 2017 môn Toán | 30 đề kèm lời giải chi tiết | DVD | 440 trang | 99.000 vnđ | 23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×