Bài 10. Nhà Lí đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nướca. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ
-
NĂM 1005 LÊ LONG ĐĨNH TỰ LẬP LÀM VUA,
LÀ MỘT ÔNG VUA TÀN BẠO
-
NĂM 1009, LÊ LONG ĐĨNH QUA ĐỜI
-
TRIỀU THẦN TÔN LÝ CÔNG UẨN LÊN LÀM
HOÀNG ĐẾb. SỰ THÀNH LẬP
-
NĂM 1009, NHÀ LÝ THÀNH LẬP
-
NĂM 1010, LÝ CÔNG UẨN DỜI ĐÔ VỀ THĂNG
LONG.

-
-


ĐẶT NIÊN HiỆU : THUẬN THIÊN
ĐẶT NIÊN HiỆU : THUẬN THIÊN
- ĐỔI TÊN NƯỚC LÀ ĐẠI ViỆT
- ĐỔI TÊN NƯỚC LÀ ĐẠI ViỆT
- XÂY DỰNG CUNG ĐiỆN, THÀNH LŨY,
- XÂY DỰNG CUNG ĐiỆN, THÀNH LŨY,
CHÙA THÁP
CHÙA THÁP

DẤU TÍCH CUNG ĐiỆN THỜI LÝ

CỬA BẮC THÀNH HÀ NỘI

GiẾNG NƯỚC CỔ THỜI LÝ

-


VỀ MẶT HÀNH CHÍNH:
VỀ MẶT HÀNH CHÍNH:
+ NHÀ NƯỚC CHIA THÀNH 24 LỘ PHỦ
+ NHÀ NƯỚC CHIA THÀNH 24 LỘ PHỦ
HUYỆN HƯƠNG, XÃ
HUYỆN HƯƠNG, XÃ
-
ĐỨNG ĐẦU NHÀ NƯỚC LÀ VUA :BAN HÀNH
ĐỨNG ĐẦU NHÀ NƯỚC LÀ VUA :BAN HÀNH
CÁC ĐẠO LuẬT, CHỈ HUY QUÂN ĐỘI, NGOẠI
CÁC ĐẠO LuẬT, CHỈ HUY QUÂN ĐỘI, NGOẠI
GIAO….
GIAO….
-
ĐỨNG ĐẦU CÁC LỘ, PHỦ HUYỆN LÀ CON
ĐỨNG ĐẦU CÁC LỘ, PHỦ HUYỆN LÀ CON
CHÁU NHÀ LÝ, CÁC CÔNG THẦN
CHÁU NHÀ LÝ, CÁC CÔNG THẦN

C. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN
C. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN

CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG
CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG
VUA
CÁC QUAN VĂN
CÁC QUAN VÕ


CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:


LỘ , PHỦ
LỘ , PHỦ
HUYỆN
HƯƠNG, XÃ HƯƠNG, XÃ

2. LUẬT PHÁP VÀ QUÂN ĐỘI
2. LUẬT PHÁP VÀ QUÂN ĐỘI
a.
a.
LUẬT PHÁP
LUẬT PHÁP
-
NĂM 1042, BAN HÀNH BỘ LUẬT
NĂM 1042, BAN HÀNH BỘ LUẬT
HÌNH THƯ. BỘ LUẬT QUY ĐỊNH :
HÌNH THƯ. BỘ LUẬT QUY ĐỊNH :
+ VIỆC BẢO VỆ VUA VÀ CUNG ĐiỆN,
+ VIỆC BẢO VỆ VUA VÀ CUNG ĐiỆN,
BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA NHÂN DÂN
BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA NHÂN DÂN
+ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NGHIÊM
+ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NGHIÊM
CẤM ViỆC MỔ TRỘM TRÂU BÒ, BẢO
CẤM ViỆC MỔ TRỘM TRÂU BÒ, BẢO
VỆ SẢN XuẤT NÔNG NGHIỆP
VỆ SẢN XuẤT NÔNG NGHIỆP

Generate time = 0.16004014015198 s. Memory usage = 1.93 MB