Tiết 146: Rô Bin Xơn ngoài đảo hoangNêu cảm nhận của em về những cô gái thanh
niên xung phong trong đoạn trích : “Những
ngôi sao xa xôi”?

T
r


L

i
Hoàn cảnh sống và chiến đấu :
- Nguy hiểm, ác liệt .
– Luôn mạo hiểm với cái chết .
Nét chung :
-
Thanh niên tình nguyện .
-
Hay xúc động ,giàu mơ mộng
- Thích làm đẹp
Phẩm chất :-Tinh thần trách nhiệm cao
- Dũng cảm không sợ hy sinh.
- Tinh thần đồng đội gắn bó.
Cảm nhận : - Những cô gái đáng yêu ,đáng khâm phục
– Có tâm hồn trong sáng –Tính cách trong sáng ,tinh
thần dũng cảm - Họ chính là hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ
Việt Nam trong kháng chiến .

De - ni -ơn Đi - phô

I/Tìm hiểu chung
1/ Tác giả :
Trong tác phẩm của mình ,tác giả đã dùng ngòi
bút làm vũ khí chiến đấu. Ông viết hàng trăm tác
phẩm châm biếm những điều sai trái trong xã hội và
đề xuất nhiều dự án tiến bộ .
2/ Tác phẩm:
Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là tiểu
thuyết : Rô-Bin-Xơn Gru –xô .


3/ Đọc – Tìm hiểu chú thích
4/Bố cục:

Phần thứ nhất : Đoạn một  Mở đầu
Phần thứ hai : Đoạn 2 và đoạn 3  Trang phục
của Rô-bin-xơn .
Phần thứ ba :Từ “quanh người tôi đến khẩu súng
của tôi  Trang bị của Rô-bin-xơn .
Phần còn lại :  Diện mạo của Rô-bin-xơn .
“Còn về diện mạo tôi, nó không đến nỗi đen cháy như
các bạn có thể nghĩ về một kẻ chẳng quan tâm tí gì
đến da dẻ của mình lại sống ở vào khoảng chín hoặc
mười độ vĩ tuyến .... mọi người phải khiếp sợ nếu như
là ở nước Anh .”
4 phần

Generate time = 0.10260009765625 s. Memory usage = 1.93 MB