Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI MỘT CÔNG TY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÔN HỌC :
quản trị NHÂN LỰC
ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH:
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG
TẠI MỘT CÔNG TY
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

ĐẶNG THỊ HẠNH QUYÊN


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH NHÓM
(1)Nguyễn Bình Phước
(2)Nguyễn Thị Phú
(3)Nguyễn Thị Kiều Qua
(4)Trần Thị Hữu Duyên
(5)Phan Thị Hồng Chung
(6)Trà Thị Thúy Ngân

(7)Lưu Thị Ái Nhi
(8)Lê Thị Loan
(9)Trần Thị Xuân Hảo
(10)Nguyễn Thị Huệ
(11)Trần Thị Vân Quyên
(12)Thái Thị Thanh Minh
(13)Phan Thị Lệ Quyến
(14)Đỗ Thị Mỹ Kim
(15)Nguyễn Tuyền Vy


1. Khái niệm tuyển dụng
nguồn nhân lực, ýnghĩa và
mục đích.

1.1
Khái
niệm
tuyển
dụng
nguồn
nhân
lực

1.2
Ý
nghĩa

1.3
Mục
đích


Tuyển dụng theo nhu cầu
thực tiễn

Nguyên
tắc.

Dân chủ và công bằng


Tuyển dụng tài năng qua thi
tuyển

Tuyển dụng phải có điều
kiện, tiêu chuẩn rõ ràng


3. Tầm quan trọng của tuyển dụng và vai trò của tuyển
dụng trong một công ty.
3.1 Vai trò của tuyển dụng nguồn nhân lực
– Tuyển dụng nhân lực được
xem là hoạt động trọng tâm cho
sự thắng lợi của tổ chức vì góp
phần đảm bảo nguyên tắc: đúng
người đúng việc, đúng thời
điểm cần. Tuyển được nhân sự
tốt là bước khởi đầu và là nền
tảng cho sự thành công của
doanh nghiệp trong tương lai.


3.2 Tầm quan trọng của tuyển dụng nguồn nhân lực
Một kế hoạch tuyển dụng nhân sự có chiến lược và
được đầu tư hợp lý sẽ đem về cho công ty nguồn lao
động tài giỏ

Tuyển dụng thành công đảm bảo cho doanh nghiệp
có một đội ngũ nhân lực phù hợp, tạo ra một sức
mạnh giúp cho doanh nghiệp có thể vượt qua mọi khó
khăn, thử thách

Những sai lầm trong tuyển dụng có thể ảnh hưởng
đến chất lượng công việc và sản phẩm.


4. Nội dung quá trình tuyển dụng:
Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 6

• Lập kế hoạch tuyển dụng.
• Xác định nguồn và phương pháp tuyển dụng.
• Xác định nơi tuyển dụng và thời gian tuyển dụng.
• Tìm kiếm, lựa chọn người xin việc.
• Đánh giá quá trình tuyển dụng.
• Hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập.


5.
Nguồn

phương
pháp
tuyển
dụng.

Nguồn
tuyển mộ
từ bên
trong tổ
chức

Phương
pháp
tuyển
dụng

Ưu điểm

Nhược
điểm


Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nguồn nhân lực

Hình ảnh và uy tín của tổ chức
Công tác chuẩn bị tuyển dụng
Kế hoạch hoá nhân lực
Chính sách tuyển
dụng
Văn hóa công ty


7.Các giải pháp nhằm hoàn thịên công tác tuyển dụng tại
công ty:

Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể hơn
cho từng vị trí công việc .
Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo
công ty
Kết hợp chặt chẽ với các công tác
khác trong quản lý nhân sự.


8. Liên hệ thực tế hoạt động tuyển dụng tại
công ty Avery Dennison Ris VN
*Giới thiệu công
ty


Quy trình tuyển nhân viên kế hoạch
1. Chuẩn bị tuyển dụng
2.Thông báo tuyển dụng
3. Thu nhận và chọn lọc hồ sơ
4. Phỏng vấn sơ bộ
5. Kiểm tra và trắc nghiệm
6.Phỏng vấn tuyển chọn
7. Tập thử việc
8.Quyết định tuyển dụng


Cảm ơn cô và các bạn
đã lắng nghe!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×