Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình


đặc điểm cáC KHU VựC địa hình
Người soạn : Chu Văn Việt
Trường thcs Vĩnh hoà
Vĩnh Hoà 3/2008
Bài 29
Bài 29
(SGK Địa lí lớp 8 THCS )

Đọc SGK, quan sát bản đồ,hình ảnh, videoclipcho biết:
-
Nước ta có những dạng địa hình nào?
-
Nó có những điều kiện thuận lợi gì cho việc
phát triển kinh tế x hội?

B¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt Nam

§Þa h×nh ViÖt Nam

§Þa h×nh bê biÓn§ång b»ng
§åi nói

Địa hình nước rất đa dạng và chia thành các khu vực địa
hình khác nhau: đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục
địa. Mỗi khu vực có nét nổi bật về cấu trúc và kiến tạo địa
hình như hướng, độ cao, độ dốc, tính chất của đá.Do đó,
việc phát triển kinh tế x hội trên mỗi khu vực địa hình
cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng.

1. Khu vùc ®åi nóiVÞnh H¹ Long

a.Vùng núi Đông Bắc:
Đặc điểm: là một vùng đồi núi thấp, nằm ở tả ngạn
sông Hồng, đi từ dãy núi Con Voi đến vùng đồi núi
ven biển Quảng Ninh.
- Vùng Đông Bắc với những cánh cung lớn và vùng
đồi phát triển rộng. Địa hình cácxtơ khá phổ biến, tạo
nên những cảnh quan đẹp và hùng vĩ: hồ Ba Bể, Vịnh
Hạ Long.
b. Vùng Tây Bắc:
Đặc điểm: Là vùng nằm giữa sông Hồng và sông
Cả, là những dải núi cao, những sơn nguyên đá vôi
hiểm trở nằm song song và kéo dài theo hướng Tây
Bắc - Đông Nam.
- Tây Bắc có những đồng bằng trù phú: Mường
Thanh, Than Uyên.

Generate time = 0.14790797233582 s. Memory usage = 1.93 MB