Thuốc - Lỗ Tấn

Đỗ Viết Cường 1
Đỗ Viết Cường 2
Tiết 79 – 80. GVVHNN
Lỗ Tấn
Đỗ Viết Cường 3
I. Tác giả và tác phẩm
1. Tác giả
Hãy cho biết vài nét về
cuộc đời của Lỗ Tấn?
- Cuộc đời:
+ (1888 – 1936), tên thật là Chu Thụ Nhân,
tên chữ: Dự Tài
+ Là nhà văn cách mạng nổi tiếng Trung
+ Lỗ Tấn là bút danh ghép từ họ mẹ (Lỗ Thuỵ)
và chữ “Tấn Hành” (một kỉ niệm thời ấu thơ)
+ Quê quán: Chiết Giang (Trung Quốc)
Đỗ Viết Cường 4
+ Năm 13 tuổi, bố lâm bệnh rồi qua đời vì
không có thuốc
+ Lỗ Tấn học nhiêu nghề: nghề hàng hải,
nghề khai mỏ, nghề y -> viết văn
Về sự nghiệp văn chương của Lỗ
Tấn có điểm gì đáng chú ý?
Đỗ Viết Cường 5
- Sự nghiệp:
+ Ông chủ trương dùng ngòi bút để phanh phui các
căn bệnh của quốc dân, phát huy chức năng đích
thực của văn chương là chữa bệnh tinh thần.
+ Sự nghiệp sáng tác khá phong phú:
• 32 truyện ngắn, 1 truyện vừa, tất cả được in thành 3 tập:
Gào thét, Bàng hoàng, Chuyện cũ viết theo lối mới.
• Nhiều tạp văn: Nấm mồ, Cỏ dại...
Đỗ Viết Cường 6
2. Tác phẩm
a. Đọc văn bản
b. Xuất xứ và hoàn
cảnh ra đời
Hãy cho bết hoàn
cảnh và xuất xứ
của tác phẩm?
- Hoàn cảnh: cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Trung Quốc
biến thành nước nửa phong kiến nửa thuộc địa nhưng nhân
dân lại an phân chịu nhục
- Tác phẩm được viết ngày 25/4/1919 đăng trên tạp chí Tân
thanh niên 5/1919 về sau in chung trong tập Gào thét
(1923)
Đỗ Viết Cường 7
c. Tóm tắt tác phẩm
Con trai ông bà Hoa
Thuyên bị bệnh gì ?
Ông bà Hoa Thuyên làm gì
để chữa bệnh cho con ?
Người trong quán trà
bàn tán về ai ?
Hạ Du là người thế nào?
Người trong quán trà có hiểu
anh không ?
Bánh bao tẩm máu
người có chữa được
bệnh lao không ?
Nghĩa địa được miêu tả thế
nào ?
Biểu hiện của bà mẹ Hạ
Du khi ở nghĩa địa ?
Trên mộ Hạ Du có gì đặc
biệt làm hai bà mẹ rất ngạc
nhiên ?
Đỗ Viết Cường 8
1. Nhan đề và ý nghĩa
- Nhan đề Thuốc đa nghĩa:
+ Đặt ra vấn đề sử dụng thuốc để chữa bệnh
của người dân Trung Quốc (lấy máu người
tẩm bánh bao chữa bệnh lao).
-> U mê lạc hậu về khoa học, cần phải tìm
một thứ thuốc khác có tác dụng chữa bệnh
thực sự cho người bệnh.
Em hiểu nhan đề
Thuốc của tác phẩm
như thế nào?
II. Phân tích
Đỗ Viết Cường 9
+ Đề cập đến vấn đề xã hội có ý nghĩa sâu sắc: đó
không phải là thuốc để chữa bệnh mà là thuốc độc.
-> Nói cách khác, bệnh của người dân Trung Quốc là bệnh
mê muội, lạc hậu của quần chúng về chính trị và bệnh xa rời
quần chúng của chính những người làm cách mạng
=> Do đó, nhan đề Thuốc khẳng định phương thuốc
để chữa bệnh cho người dân Trung Quốc là phương
thuốc chữa bệnh tinh thần.
Chính vì vậy, Lỗ Tấn không chỉ vạch ra các căn bệnh
của người dân Trung Quốc mà còn tìm phương thuốc
để chữa trị -> làm cách mạng vô sản.
Đỗ Viết Cường 10
2. Phương thức chữa bệnh ho lao
- Người bệnh: con trai ông bà Hoa Thuyên
Người bệnh là ai?
Để chữa bệnh cho con, lão
Thuyên đã làm gì?
- Lão Thuyên đã đi tìm thuốc để mua.

Generate time = 0.10229301452637 s. Memory usage = 1.93 MB