Bài: Khả năng kì diệu của lá câyPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO A LƯỚI
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN A LƯỚI
Năm học: 2007-2008

Trò chơi: Nhìn nhanh,nói khẽ

Trò chơi: Nhìn nhanh,nói khẽ
Hết giờ

Trò chơi: Nhìn nhanh,nói khẽ
Lá mơ lông Lá sen Lá ổi Lá rau má
Lá chuối Lá bàng
Lá cọ
Lá cải

Generate time = 0.082033157348633 s. Memory usage = 1.92 MB