Bài 14: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Phạm Ph ơng Chi THCS Cát Linh - Đống Đa - HN
Tiết 14
Bài 10: giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp
Của gia đình, dòng họ.
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình,
dòng họ. ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Bổn phận và trách nhiệm của mỗi ngời trong việc giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
2. Thái độ: Giúp HS hình thành tình cảm trân trọng, tự hào về truyền thống gia đình, dòng
họ.
Có thái độ biết ơn những thế hệ trớc.
Hình thành mong muốn tiếp tục đợc phát huy truyền thống đó.
3. Kĩ năng: HS biết kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình mình, xoá bỏ
những tập tục đã lạc hậu, không phù hợp.
Biết phân biệt hành vi đúng sai đối với truyền thống gia đình, dòng họ.
Tự đánh giá và thực hiện tốt bổn phận của bản thân để giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
B. Nội dung bài học
SGK lớp 7 trang 30
Nội dung cần lu ý:
a. Các nội dung cơ bản mà HS cần nắm đợc:
- Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- Bổn phận, trách nhiệm của mỗi ngời trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống
tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- HS phải làm gì để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình,
dòng họ.
b. HS cần hiểu con ngời ai cũng có nguồn cội. Đó là gia đình, dòng họ và rộng hơn là
dân tộc.
Truyền thống là những giá trị tinh thần đợc hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của
một cộng đồng. Nó bao gồm những đức tính, tập quán, t tởng, lối sống và ứng xử đợc
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có thể phân thành nhiều loại:
Truyền thống phản ánh kinh nghiệm sản xuất, tri thức khoa học: kinh
nghiệm trồng lúa nớc, kinh nghiệm chữa bệnh bằng cây thuốc nam
Truyền thống đạo đức: yêu nớc thơng nòi, cần cù lao động, năng động sáng
tạo
Truyền thống văn hoá: cách giao tiếp, trang phục, tập quán
Truyền thống nghệ thuật: các thành tựu thuộc loại hình nghệ thuật: tranh
dân gian Đông Hồ, múa rối nớc, dân ca
c. Gv phải làm cho HS thấy rõ mỗi gia đình có những truyền thống tốt đẹp riêng. Đó là
động lực tốt đẹp để thúc đầy những thế hệ sau vơn lên, tiếp nối truyền thống của thế
Phạm Ph ơng Chi THCS Cát Linh - Đống Đa - HN
hệ đi trớc. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ thể hiện lòng biết ơn
và sống xứng đáng với những gì đợc hởng.
Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là góp phần làm
phong phú truyền thống, bản sắc của dân tộc Việt Nam.
C. Tài liệu và ph ơng tiện
- Tranh ảnh, tình huống, các câu chuyện
- Giấy khổ lớn, bút dạ để thảo luận.
- Máy projector.
- Phiếu học tập.
- Tài liệu, sách báo, tạp chí nói về truyền thống văn hoá.
D. Tiến trình tổ chức dạy học.
I. ổn định tổ chức.
II. Dạy bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Chiếu hình ảnh trong
SGK và một số hình ảnh về
các nghề truyền thống khác
cho hs xem.
(Hình ảnh nghệ nhân Thái
Văn Hồng đang hớng dẫn
con trai về nghề chế tạo sản
phẩm từ gỗ).
Em có cảm nhận gì về bức
tranh.
GV dẫn vào bài.
Hoạt động của học sinh
HS quan sát hình ảnh.
Cá nhân trả lời.
Nội dung cần đạt
Hiểu biết về những nghề
truyền thống đã và đang đợc
gìn giữ và phát huy.
Hoạt động 2: Phân tích
truyện đọc (HS đọc truyện
trớc ở nhà)
- GV hớng dẫn HS thảo luận
về nội dung câu chuyện theo
gợi ý trong SGK.
a, Sự lao động cần cù và
quyết tâm vợt khó của mọi
ngời trong gia đình nhân vật
tôi trong truyện đọc đợc thể
hiện nh thế nào?
b, Cuộc đấu tranh chiến
thắng đói nghèo đó diễ ra có
dễ dàng hay không? Đòi hỏi
con ngời có phẩm chất gì?
2 HS cùng bàn trao đổi.
HS trả lời cá nhân
. Truyện đọc.
Sự lao động cần cù và
quyết tâm vợt khó:
- Hai bàn tay cha và anh
trai dày lên, chai sạn vì
phải cày, cuốc đất.
- Bất kể thời tiết không bao
giờ rời trận địa.
Đấu tranh gay go, quyết
liệt.
-> Kiên trì, bền bỉ.
Phạm Ph ơng Chi THCS Cát Linh - Đống Đa - HN
c, Với lòng kiên trì, gia đình
họ đã đạt đợc những thành
quả gì?

d, Noi theo tấm gơng lao
động miệt mài của mọi ngời,
nhân vật tôi đã có những việc
làm cụ thể nào?
e, Em có đánh giá gì về việc
làm của nhân vật tôi?
GV chốt lại vấn đề: Con ngời
muốn đạt tới một kết quả tốt
đẹp phải bắt đầu đi lên bằng
chính đôi bàn tay của mình,
trên nền tảng đã có của gia
đình.
HS trả lời cá nhân
HS trả lời cá nhân
HS trả lời cá nhân
Kết quả:
- Biến quả đồi thành trang
trại kiểu mẫu.
- Trang trại có hơn 100 héc
ta đất màu mỡ.
- Trồng bạch đàn, hoè, mía,
cây ăn quả.
- Nuôi bò, dê, gà.
Nhân vật Tôi
- Mang bạch đàn non cho
cha và anh.
- Sự nghiệp nuôi trồng của
tôi bắt đầu từ chuồng gà
bé nhỏ.
- Mẹ cho 10 con gà con
nay đã trở thành 10 con
gà mái đẻ trứng.
- Số tiền có đợc để mua
sách vở, đồ dùng học tập,
truyện tranh và báo.
Nhận xét: Việc làm của nhân
vật tôi thể hiện sự giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng họ.
Hoạt động 3: Tìm hiểu nội
dung bài học
- GV giới thiệu để HS hiểu
thế nào là truyền thống.
Truyền thống có thể đợc
phân thành nhiều loại.
- GV tổ chức cho HS thảo
luận nhóm
GV đa ra một số hình ảnh về
truyền thống nghệ thuật.
Từ việc nắm đợc khái niệm
HS quan sát
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm
a. Gia đình, dòng họ nào
cũng có những truyền
thống tốt đẹp về học tập, lao
động, nghề nghiệp, văn
hoá, dạo đức
b. Giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của gia
Phạm Ph ơng Chi THCS Cát Linh - Đống Đa - HN
truyền thống, em hiểu giữ
gìn và phát huy truyền thống
tốt đẹp của gia đình, dòng họ
là gì?
GV chốt lại các ý chính.
GV đa ra các tình huống:
- Gia đình
GV chuyển ý.
- Việc giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của
gia đình, dòng họ đem lại
những ý nghĩa gì cho bản
thân? Cho xã hội?
- Điều đó có góp phần để
xây dựng nên một gia
đình văn hoá nh tiết trớc
chúng ta đã tìm hiểu
không?
HS trả lời
HS trả lời, HS khác nhận xét,
bổ sung ý kiến.
đình, dòng họ là:
- Bảo vệ
- Tiếp nối
- Phát triển
- Làm rạng rỡ thêm truyền
thống
2. ý nghĩa
ý nghĩa: Giữ gìn
và phát huy truyền thống
tốt đẹp của dòng họ để:
Có thêm sức mạnh
trong cuộc sống.
Làm phong phú truyền
thống, bản sắc của dân
tộc VN.
Dân tộc ta có các
truyền thống: yêu nớc th-
ơng nòi, uống nớc nhớ
nguồn, cần cù sáng tạo
trong lao động và học
tập
3. Liên hệ bản thân:
Chúng ta cần phải:
Trân trọng, tự hào
nối tiếp truyền thống của
cha ông.
Sống trong sạch, l-
ơng thiện.
Không bảo thủ, lạc
hậu.
Không coi thờng
hoặc làm tổn hại đến
thanh danh của gia đình,
dòng họ.
Phạm Ph ơng Chi THCS Cát Linh - Đống Đa - HN
Hoạt động 3: Hớng dẫn
Chuẩn bị những tờ bìa, có
ghi đặc điểm của 8 gia đình,
sau đó yêu cầu học sinh xếp
các gia đình đó vào những
truyền thống nào đợc phát
huy:
(Truyền thống lao động
sản xuất
Truyền thống đạo đức
Truyền thống văn hoá
Truyền thống nghệ thuật)
Học sinh dán những tờ
giấy đó lên bảng, đội nào
xong trớc thì thắng.
Sau đó giáo viên hớng học
sinh đa ra kết luận: Vậy, gia
đình nào cũng có những
truyền thống
GV: Từ đó yêu cầu HS rút ra
ý nghĩa của việc giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt đẹp
của dòng họ.
GV hỏi thêm: Dân tộc ta có
những truyền thống tốt đẹp
nào?
Hoạt động 4: Liên hệ bản
thân trong việc giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt
đẹp của dòng họ.
GV: Em sẽ làm gì để giữ gìn
và phát huy truyền thống tốt
đẹp của dòng họ.
I
III. Luyện tập:
1. BT tình huống.
GV định hớng cho học
sinh:
- Mỗi gia đình có một
truyền thống và cần đợc
phát huy. Tuy nhiên,
trong thời đại hiện nay,
phải có kiến thức thì con
ngời mới có thể hoà nhập
với thế giới.
- Hơn nữa, mỗi ngời học
sinh khi đến trờng, bên
cạnh việc phát huy truyền
thống tốt đẹp (chăm chỉ,
cần cù ) của gia đình
mình thì cũng phải cố
gắng để góp phần xây
dựng truyền thống nhà tr-
ờng.
VD: Trờng THCS Cát
Linh có những truyền
thống dạy tốt học tốt,
hàng năm có rất nhiều
học sinh đạt danh hiệu
học sinh giỏi cấp Thành
phố, cấp Quận, rất nhiều
bạn đoạt Huy chơng vàng
trong các Hội diễn văn
nghệ, TDTT

Generate time = 0.069001913070679 s. Memory usage = 1.94 MB