Bài 27: Mẫu có hai đồ vật

Giáo án Mĩ Thuật lớp 6 Năm học : 2 0 0 7 2 0 0 8
Tuần 27-Tiết 27
Giáo án mĩ Thuật 6
Ngày soạn:10/03/2008
Ngày dạy: 22/03/2008
Bài 27: vẽ theo mẫu:
Mẫu có hai đồ vật
(Tiết 1 - Vẽ hình)
I . Mục tiêu bài học
- Giúp HS hiểu đợc cấu trúc của vật mẫu, nắm đợc cách vẽ hình hai vật mẫu.
- Nắm đợc các bớc vẽ hình, vẽ đựơc hình gần giống với mẫu thật.
- HS thấy đợc vẻ đẹp của vật mẫu qua bố cục, hình nét.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng :
- Tranh đồ dùng lớp 6 bài 27..
- Một số bài trang trí của HS trớc.
- Hs chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: Bút chì, tẩy, giấy A
4

2. Phơng pháp dạy học
- Phơng pháp: trực quan , vấn đáp, thực hành .
III. Tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Nhận xét bài thực hành 26.
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a, Hoạt động 1:
I. Quan sát, nhật xét:
- GV cùng HS tham gia bày mẫu tìm vị trí
thích hợp nhất trong khi vẽ.
- Đặt các câu hỏi nhận xét về 2 vật mẫu:
? Hãy cho biết mẫu đặt nh thế nào ở vị trí của
em?
? Em hãy so sánh ớc lợng tỷ lệ chiều ngang
và chiều cao của phích; chiều cao của phích
với chiều cao của quả?
- GV nhận xét đa ra những nhận xét đúng và
sát với mẫu vật..
- GV treo một số bài vẽ có bố cục đẹp, nhận
xét về bài vẽ qua các câu hỏi gợi ý về: Bố
cục, nét vẽQua đó giải thích những điều
nên tránh trong cách chọn bố cục: Hai mẫu
- HS cùng tham gia bày mẫu, thấy đ-
ợc vì sao phải chọn vị trí bày mẫu
phù hợpnắm đợc mẫu nào đứng tr-
ớc, mẫu nào đứng sau..
- Quan sát, so sánh tỷ lệ, trả lời theo
vị trí mình ngồi.
- HS nắm đợc những điểm chọn sắp
xếp bố cục không đẹp..
Giáo viên : Nguyễn Quý Mạnh Giáo viên : Nguyễn Quý Mạnh
Giáo án Mĩ Thuật lớp 6 Năm học : 2 0 0 7 2 0 0 8
chồng chính diện lên nhau; Hai mẫu cách xa
nhau quá; Hai mẫu vừa sát với nhau
b, Hoạt động 2:
II. Cách vẽ:
- Yêu cầu HS nhắc lại các bớc vẽ theo mẫu
đã học:
- GV bổ sung cụ thể hơn về tác dụng của các
bớc vẽ.
- GV kết hợp minh hoạ các bớc vẽ lên bảng.

- Chú ý: Vẽ vẽ vừa quan sát mẫu sao cho thật
chính xác, đúng tỷ lệ, chú ý nét vẽ thanh
mảnh, thay đổi
Hoạt động 3:
III. Thực hành:
- Vẽ hình hai vật mẫu vào giấy của mình.
- GV gợi ý hớng dẫn thêm khi HS thực hành.
- HS nhớ lại các bớc vẽ theo mẫu đã
học:
+ Phác khung hình chung
+ Phác khung hình riêng
+ Tìm điểm bộ phận, phác nét thẳng.
+ Vẽ chi tiết
- HS thực hành vẽ hình vật mẫu theo
vị trí mình ngồi.
4. Đánh giá, củng cố:
- Chọn một số bài vẽ dán lên bảng gợi cho HS tập quan sát và nhận xét và chỉ ra
những chỗ đợc và cha đợc cùng rút kinh nghiệm.
- Nhận xét giờ thực hành của lớp, cho điểm động viên những bài vẽ đẹp.
* Hớng dẫn về nhà:
- Tập quan sát ớc lợng tỷ lệ chiều ngang, chiều cao các vật dụng trong gia đình.
- Giờ sau tiếp tục vẽ đậm nhạt.
Thông qua giáo án tuẩn 27Giáo viên : Nguyễn Quý Mạnh Giáo viên : Nguyễn Quý Mạnh

Generate time = 0.16862392425537 s. Memory usage = 1.93 MB