Tải bản đầy đủ

Thong tin tac gia

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
GIÁO TRÌNH “KỸ THUẬT HOÁ VÔ CƠ”

1 Thông tin về tác giả :
+

Họ và tên : Th.S LÊ NGỌC TRUNG

+

Quê quán :

+

Cơ quan công tác :

KHOA HOÁ
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
+

2


Email:

Phạm vi và đối tượng sử dụng :
+

Giáo trình dùng tham khảo cho các ngành Công Nghệ Hóa hóa học

+

Có thể dùng ở các trường có đào tạo các chuyên ngành Hóa học

+

Từ khóa : Vô cơ, xúc tác, nồng độ, điều chế, điện phân, hợp chất, tinh chế,
hóa chất, năng lượng, hàm lượng.

+

Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này : hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lí, quá
trình và thiết bị.sTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×