Tải bản đầy đủ

Bài giảng âm nhạc lớp 5

1


Tiết 31
giọng
Ôn tập Khởi
bài hát:động
Dàn đồng
ca mùa hạ
Nghe nhạc



i

i

i

í,




a

a

a

à




Hát lĩnh xướng và đồng ca
+ Lĩnh xướng: Chẳng nhìn thấy.... Lá xanh
+ Đồng ca: Tiếng ve...tha thiết
+ Lĩnh xướng: Lời ve...biếc xanh
+ Đồng ca: Dàn đồng ca...ve ve ve


Nghe nhạc
Em đi giữa biển vàng
Nhạc và lời: Bùi Đình Thảo
Lời thơ: Nguyễn Đăng Khoa – Bùi Đình Thảo



Em cảm nhận bài hát này như thế nào?
Em thích câu nhạc hoặc đoạn nào nhất? Vì sao?

N



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×