Bài 4: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh

Ngày soạn Tuần : 4 Tiết : 4
Ngày dạ Bài 4 : Vẽ trang trí
Tạo dáng
Và trang trí chậu cảnh
A > Mục tiêu bài học : Giúp học sinh .
1 Kiến thức : HS hiểu cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh .
2 Kĩ năng : HS biết cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh .
3 Thái độ : HS tạo dáng và trang trí đợc chậu cảnh theo ý thích .
B > Chuẩn bị :
1 GV : ảnh hoặc hình vẽ chậu cảnh phóng to , hình gợi ý cách vẽ , 1
số bài trang trí chậu cảnh của học sinh năm trớc .
2 HS : Su tầm ảnh chụp các chậu cảnh , giấy , bút chì , màu .
3 Ph ơng pháp dạy học .
Phơng pháp trực quan .
Phơng pháp vấn đáp .
Phơng pháp liên hệ thực tế .
Phơng pháp luyên tập .
C > Tiến trình dạy - học .
1 ổn định tổ chức lớp .
2 Kiểm tra bài cũ : thu bài vẽ tiết trớc .
3 Bài mới .
HĐ Nội dung

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
HĐ1 H ớng
dẫn học
sinh
quan
sát và
nhận
xét .
- Gv cho học sinh quan sát 1 số tranh
ảnh về chậu cảnh .
- Chậu cảnh dùng để làm gì ?
- Chậu cảnh có đa dạng không ?
- Em hãy kể tên 1 vài kiểu chậu cảnh
mà em biết ?
- Chất liệu để làm chậu cảnh là các
chát liệu nh nào ?
- Chậu cảnh thờng trang trí các họa
tiết gì ?
- Màu sắc của chậu cảnh ra sao ?
* Học sinh quan sát ảnh về chậu cảnh .
* Chậu cảnh dùng để đựng cây cảnh .
* Chậu cảnh đa dạng về kiểu dáng .
* Hình tròn , hình vuông , hình đa giác
, hình e líp vvv .
* Chất liệu làm chậu : Xi măng , đá ,
nhựa . gỗ vvv.
* Trang trí các hoạ tiết hoa lá , chim
muông , phong cảnh .
* Mầu sắc nhẹ nhàng nhã nhặn không
sặc sỡ .
Lê Đức Hanh Mĩ thuật 81
HĐ2
HĐ3
HĐ4
H ớng
dẫn hs
cáchtạo
dáng ,
trang trí
H ớng
dẫn học
sinh
làm bài
đánh
giá kết
quả
- Hoạ tiết sắp xếp nh nào ?
- Gv kết luận
1 Cách tạo dáng :
- 1 em nêu cách tạo dáng ?
- Giáo viên đa hình minh hoạ cho học
sin quan sát .
- 1 em nêu cách trang trí chậu cảnh ?
- Cho học sinh quan sát 1 số bài của
học sinh năm trớc .
- Gv kết luận
- Gv cho học sinh làm bài .
- Quan sát giúp đỡ các em ,
- Nhắc lại cach vẽ để các em nhớ .
- Gv cho học sinh tập hợp bài và treo
lên để nhận xét ?
- Hình dáng chậu cảnh ?
- Hoạ tiết trang trí bài nào đẹp ?
- Mầu sắc ra sao ?
- Gv kết luận
* Học sinh trả lời .
* Có 3 bớc tiến hành .
B1 : Vẽ phác khung hình của chậu .
B2 : Ước lợng tỉ lệ tìm trục và phác
hình bằng nét thẳng .
B3 : chỉnh hình bằng nét congvà vẽ chi
tiết.
Sắp xếp hoại tiết trang trí xen kẽ
Sắp xếp hoạ tiêtá đăng đối .
vẽ đờng diềm vòng quanh miệng và đáy
chậu .
vẽ cảnh hoắc trang trí theo mảng .
Học sinh quan sát .
* Học sinh làm bài .
* Học sinh treo bài và nhận xét .
B1 : hình dáng tứ giác ,hoạ tiết trang trí
hoa lá , màu sắc trang trí nhẹ nhàng
B2
B3
4 Củng cố : Gv củng cố lại kiênd thức cho học sinh thông qua các
câu hỏi kiến thức của bài .
5 Dăn dò : Về nhà hoàn thiên nếu cha xong , xem trớc bài 5 .
D > Rút kinh nghiệm ..
Lê Đức Hanh Mĩ thuật 82

Generate time = 0.082586050033569 s. Memory usage = 1.93 MB