Hoạt động ngoài giờ lên lớp 10

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Ngày soạn:10/ 9/ 2007
Ngày thực hiện:__/ 9/ 2007
Chủ đề tháng 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN
VÌ SỰ NGHIỆP CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC
Hoạt động : TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN HỌC SINH
TRONG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, học sinh cần:
- Hiểu được nội dung cơ bản của CNH, HĐH; thấy được tình hình thực tế ở địa
phương trong CNH, HĐH.
- Xác định được trách nhiệm của bản thân đối với yêu cầu CNH, HĐH.
- Rèn luyện cho HS tính chủ động, tự tin khi trình bày một vấn đề; rèn luyện
cho HS cách tham gia hoạt động tập thể; phát huy năng khiếu, sở thích của HS.
II. Nội dung hoạt động:
Thảo luận các nội dung:
- Trình bày CNH, HĐH ở địa phương.
- Trách nhiệm của HS đối với yêu cầu CNH, HĐH ở tỉnh nhà.
III. Công tác chuẩn bị:
Giáo viên Học sinh
- Họp cán bộ lớp, BCH chi đoàn chuẩn
bị các bước để tiến hành các nội dung
thảo luận.
- Gợi ý thảo luận cho HS nghiên cứu
nhất là thảo luận về tình hình KT – XH
ở địa phương (Tập san thông tin tư
tưởng XH của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy).
- Đôn đốc, kiểm tra sự chuẩn bị của
học sinh
- Lập kế hoạch chương trình nội dung
thảo luận.
- Mỗi nhóm chuẩn bị một số tiết mục
văn nghệ.
- Phân công trách nhiệm cho từng
thành viên BTC.
- Cá nhân tìm hiểu tư liệu.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất.
+ Giấy A
o
, A
4
, thẻ màu, giấy trong.
+ Phần thưởng.
IV. Tổ chức hoạt động: (tại lớp)
Thời
gian
Tên hoạt
động
Người thực
hiện
Nội dung hoạt động
5phút HĐ1
Mở đầu
MC
Tập thể lớp
MC
- Để tạo không khí sôi động cho buổi sinh
hoạt, mời các bạn tham gia hát bài Nối vòng
tay lớn
- Dẫn vào nội dung: “ Các bạn thân mến, 200
thị xã Tam Kỳ được công nhận là đô thị loại
III, là thành phố trực thuộc tỉnh. Sự kiện này
Nguyễn Hữu Vĩnh - THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc
1
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
12
phút
10
phút
3 phút
5 phút
HĐ2
Thảo luận
HĐ3
Các tổ báo
cáo kết
quả
HĐ4
Văn nghệ
HĐ5
Vẽ tranh
BGK
MC
MC
Tổ
MC
Tổ
MC
MC
Tốp ca
MC
Tổ
đánh dấu quá trình phát triển của Kt – XH
tỉnh Quảng Nam. Nhân dịp này chúng ta hãy
cùng nhau thảo luận chủ đề “Trách nhiệm của
thanh niên học sinh trong sự nghiệp CNH,
HĐH ở Quảng Nam”.
- Cho mỗi tổ bốc 1 thăm trong 3 câu hỏi.
C1: Quá trình CNH, HĐH ở Quảng Nam diễn
ra như thế nào ?
C2: Theo bạn quá trình CNH, HĐH ở tỉnh ta
cần tập trung vào những nội dung nào ?
C3: Trách nhiệm của bạn đối với sự nghiệp
CNH, HĐH ?
- Phát cho mỗi tổ tờ giấy Ao và bút lông.
- Tiến hành thảo luận.
- Mời các tổ lên trình bày.
+ Tổ 1
+ Tổ 2
+ Tổ 3
- Chốt lại các ý chính của các tổ đã trình bày.
- Giới thiệu.
- Tốp ca: “Thành phố trẻ”- Trần Tiến.

- Bạn hãy vẽ bức tranh về CNH, HĐH ở
Quảng Nam.
- Phát giấy và bút vẽ.
- Thực hiện.
- Trình bày (mỗi tổ trình bày 1phút).
V. Đánh giá kết quả hoạt động:
MC: Mời đại diện lớp nhận xét chung về kết quả họat động.
MC: Mời GVCN phát biểu ý kiến.
MC: Bắt một hát bài hát tập thể - kết thúc ./.
Nguyễn Hữu Vĩnh - THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc
2
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Ngày soạn:10/ 9/ 2007
Ngày thực hiện:__/ 10/ 2007
Chủ đề tháng 10: THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU
HOẠT ĐỘNG 1: VẺ ĐẸP TRONG TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này, học sinh cần:
- Hiểu được bản chất tốt đẹp của tình bạn và tình yêu để từ đó hướng tới tình
bạn và tình yêu đẹp.
- Hiểu được những cơ sở hình thành tình bạn và tình yêu.
- Có những nhận thức đúng đắn về tình bạn và tình yêu để từ đó biết cách ứng
xử có văn hóa và cùng hợp tác xây dựng mối quan hệ tốt đẹp bình đẳng.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
Tổ chức các trò chơi để học sinh thi đua hoặc trình bày hoặc bày tỏ những ý
kiến về các nội dung sau:
- Điều gì ẩn chứa bên trong tâm hồn của mỗi người.
- Những cơ sở hình thành tình bạn và tình yêu.
- Những biểu hiện của tình bạn tốt đẹp và tình yêu trong sáng.
- Những nhận thức đúng đắn trong cách ứng xử của học sinh.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Tổ chức học Ban cán sự lớp để xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cho buổi sinh
hoạt.
- Hướng dẫn cho ban tổ chức về ý tưởng, mục tiêu cần đạt và cách thức sinh
hoạt phù hợp với mục tiêu đó.
- Phân công học sinh chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho buổi sinh
hoạt (lưu ý đảm bảo tính bí mật để gây bất ngờ).
- Phân công các thành viên trong lớp sắp xếp phòng học phù hợp với các hoạt
động.
- Trang bị cho người dẫn chương trình những kiến thức cần thiết về tình bạn và
tình yêu.
+ Cơ sở hình thành tình bạn: Từ những sở thích giống nhau, từ những người có
cùng hoàn cảnh, từ môi trường sinh hoạt…
+ Cơ sở hình thành tình yêu: Từ những cảm mến về tính cách, vẻ bề ngoài, sự
phát hiện mới mẻ nào đó về cái đẹp v.v… giữa hia người khác giới.
+ Những biểu hiện của tình bạn và tình yêu đẹp: chung thủy, thông cảm, chân
thành, trung thực, chia sẻ, quan tậm, cao cả, trong sáng, vị tha …
+ Trong một tập thể lớp học sinh phải đoàn kết; trong tình yêu học sinh phải
luôn trong sáng và hướng tới một tình yêu cao cả.
+ Học sinh phải biết chia sẻ để có được những mối quan hệ tốt đẹp.
2. Học sinh:
Nguyễn Hữu Vĩnh - THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc
3
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Ban cán sự họp để nắm kế hoạch buổi sinh hoạt, phân công thực hiện các
công việc: Chuẩn bị giấy màu, giấy cỡ lớn, cỡ nhỏ, bút lông, băng keo, tranh vẽ, máy
cassette (những bài hát về tình bạn), bảng phụ, khăn bịt mắt, đề tài ẩn sau một trái tim
được cắt bằng giấy màu v.v…
- Mời các thầy cô giáo thường gắn bó với lớp.
- Sắp xếp phòng học, trang trí bảng, bàn đại biểu, chuẩn bị quà tặng (một gói
kẹo).
- Ban cán sự phân công 4 tổ trưởng chuẩn bị tinh thần tham gia của tổ viên.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Giới thiệu (Yêu cầu sôi nổi)
- MC: Giới thiệu lý do buổi sinh hoạt, giới thiệu các thầy cô giáo và thành phần
tham dự.
- Làm một băng reo ngắn: “Đoàn kết, thân ái, vui vẻ”.
2. Khởi động (Yêu cầu vui nhộn, hài hước)
- Ban cán sự dán 4 bức tranh vẽ 4 khuôn mặt lên bảng, mỗi bức tranh thiếu một
chi tiết cần bổ sung.
- Mỗi tổ cử 1 đại diện bịt mắt bổ sung chi tiết còn thiếu.
- MC nhận xét (hài hước) 4 bức tranh.
- MC: “Mỗi chúng ta đều có một vẻ bề ngoài, đó là những gì mà chúng ta có
thể nhìn thấy được, vậy còn những gì ẩn chứa bên trong tâm hồn? Mời các bạn đoán
những cụm từ nào ẩn sau trái tim?”
- Học sinh đoán từ (Tình bạn, tình yêu).
- MC giới thiệu chủ đề: buổi sinh hoạt: “vẻ đẹp trong tình bạn và tình yêu”.
- Kết thúc hoạt động bằng tràng pháo tay.
3. Khái niệm về tình bạn, tình yêu.
- Mỗi nhóm đưa ra 1 hoặc một số câu thơ, câu ca dao hay danh ngôn về tình bạn, tình
yêu.
- MC tổng kết và đưa ra khái niệm về tình bạn, tình yêu (có thể không đầy đủ, giáo
viên sẽ nhận xét sau)
- Kết thúc hoạt động bằng tràng pháo tay.
4. Tình bạn: (Yêu cầu nghiêm túc):
- Phát cho mỗi người 1 tờ giấy nhỏ, mỗi người ghi 1 sở thích của mình (Chọn lựa
trong các sở thích phổ biến sau: âm nhạc, bóng đá, dã ngoại, chát, shopping, đọc
truyện, xem phim)
- Ban cán sự thu và thống kê (Trong khi thống kê MC phỏng vấn thầy cô về tình bạn).
- MC: “Chúng ta thấy rằng những người có đồng sở thích thường kết bạn với nhau,
vậy theo các bạn ngoài cơ sở đó còn có những cơ sở nào khác?”.
- Lớp thảo luận để đưa ra ý kiến.
- MC tổng kết hoạt động hoặc mời thầy cô nhận xét.
- Kết thúc hoạt động bằng tràng pháo tay.
5. Tình yêu: (Yêu cầu nghiêm túc):
Nguyễn Hữu Vĩnh - THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc
4
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Phát cho mỗi người 1 tờ giấy nhỏ (nam màu hồng, nữ màu vàng), mỗi người ghi 1
tính cách về người bạn khác giới mà mình thích (Chọn lựa trong các tính cách phổ
biến sau: thông minh, nhanh nhẹn, dịu dàng, bản lĩnh, tự lập, hài hước, sâu sắc, hòa
đồng)
- Ban cán sự thu và thống kê (Trong khi thống kê MC phỏng vấn thầy cô về tình yêu).
- MC: “Chúng ta thấy rằng việc yêu thích một tính cánh nào đó của người khác giới
là một trong những cơ sở để chớm nở tình yêu, vậy theo bạn còn có những cơ sở nào
khác không?”.
- Lớp thảo luận để đưa ra ý kiến.
- MC tổng kết hoạt động hoặc mời thầy cô nhận xét.
- Kết thúc hoạt động bằng tràng pháo tay.
6. Những vẻ đẹp trong tình bạn và tình yêu. (Yêu cầu nhanh)
- Phát cho 4 tổ 4 tờ giấy lớn và bút lông.
- Nhóm thảo luận và đưa ra những cụm từ nói về tình bạn hoặc tình yêu đẹp, nhóm
nào nhiều hơn sẽ thắng.
- MC tổng kết và đề cập đến những cụm từ mà các nhóm nhắc đến nhiều nhất.
7. Trò chơi “siêu tưởng”: (Yêu cầu nhanh và vui nhộn).
- Phát cho 4 tổ 4 tờ giấy A4 và bút lông.
- Mỗi tổ vẽ 1 hình ảnh kỳ lạ, ban cán sự thu lại và cho mỗi tổ lần lượt bình luận về
hình ảnh kỳ lạ của tổ khác về đề tài tình bạn, tình yêu. Thầy cô theo dõi và cho những
nhận xét về những hình ảnh và lới bình luận.
- MC tổng kết hoạt động trên cơ sở tóm tắt những ý tưởng của cả lớp.
8. Trò chơi “chia sẻ”: (Yêu cầu vui tươi, thân thiện):
- MC: “Chúng ta thấy rằng một trong những biểu hiện đẹp của tình bạn và tình yêu là
sự chia sẻ, vậy chúng ta hãy biểu hiện sự chia sẻ đó qua hoạt động sau:”
- MC đưa ra 1 gói kẹo, yêu cầu mỗi thành viên đoán số kẹo trong gói, sau đó lấy
trung bình cộng của tổ, tổ nào có số trung bình cộng gần đúng với số kẹo trong gói sẽ
nhận được gói kẹo.
- Tổ nhận được gói kẹo đưa ra lời nhận xét về buổi sinh hoạt, các thành viên khác
trong lớp chia sẻ ý kiến với tổ đó.
9. Tổng kết:
- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét buổi sinh hoạt, tổng kết những vấn đề giáo dục
và gợi mở cho hoạt động tuần sau.
- Lớp hát bài hát (về đề tài tình bạn), san sẻ số kẹo và kết thúc buổi sinh hoạt.
Nguyễn Hữu Vĩnh - THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc
5
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Ngày soạn:20/ 10/ 2007
Ngày thực hiện:__/ 11/ 2007
Chủ đề tháng 11: THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC
VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO


HOẠT ĐỘNG 1
HOẠT ĐỘNG 1
:
:


GIAO LƯU VỚI CÁC THẦY CÔ GIÁO CỦA TRƯỜNG
GIAO LƯU VỚI CÁC THẦY CÔ GIÁO CỦA TRƯỜNG
( 2 tiết )
( 2 tiết )
I - MỤC TIÊU:
- Hiểu được những nổ lực, cố gắng của giáo viên trong sự nghiệp trồng ngượi.Từ
đó nhận thức được vai trò và công ơn to lớn của thầy cô giáo; Hiểu sâu hơn về
các kinh nghiệm và phương pháp học tập các môn học cụ thể mà các thầy cô
giảng dạy.
- Có phương pháp học tập và rèn luyện tích cực, không ngừng tiến bộ để đền đáp
công ơn của các thầy cô.
- Có thái độ kính trọng, tự hào đối với các thầy cô giáo.
II - NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG - HÌNH THỨC:
1. Hình thức:
1. Hình thức:
Giao lưu với các giáo viên tiêu biểu trong trường:
Giao lưu với các giáo viên tiêu biểu trong trường:
-
-
01 GV có tuổi nghề qua nhiều năm.
01 GV có tuổi nghề qua nhiều năm.
- 01 GV có kinh nghiệm trong công tác CN.
- 01 GV có kinh nghiệm trong công tác CN.
- 01 GV dạy giỏi môn Toán.
- 01 GV dạy giỏi môn Toán.
- 01 GV dạy giỏi môn Văn
- 01 GV dạy giỏi môn Văn
2. Nội dung giao lưu:
2. Nội dung giao lưu:
- Hiểu biết thêm về công việc lao động sư phạm của thầy, cô giáo.
- Hiểu biết thêm về công việc lao động sư phạm của thầy, cô giáo.
- Trao đổi với thầy cô giáo về vai trò của ngượi GV về truyền thống hiếu học
- Trao đổi với thầy cô giáo về vai trò của ngượi GV về truyền thống hiếu học
và tôn sư trọng đạo.
và tôn sư trọng đạo.
- Trao đổi, tâm tình với các thầy cô giáo về những kỷ niệm vui buồn trong
- Trao đổi, tâm tình với các thầy cô giáo về những kỷ niệm vui buồn trong
nghề dạy học.
nghề dạy học.
- Hiểu biết thêm về các kinh nghiệm, phương pháp học tập các môn học cụ thể
- Hiểu biết thêm về các kinh nghiệm, phương pháp học tập các môn học cụ thể
cũng như những kinh nghiệm giáo dục HS.
cũng như những kinh nghiệm giáo dục HS.
- Được nói lên tình cảm và lòng biết ơn đối với công lao dạy dỗ của thầy cô
- Được nói lên tình cảm và lòng biết ơn đối với công lao dạy dỗ của thầy cô
giáo.
giáo.
- Trong quá trình giao lưu đan xen 1 số tiết mục văn nghệ của HS
- Trong quá trình giao lưu đan xen 1 số tiết mục văn nghệ của HS
III - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên (BCH ĐT)
1. Giáo viên (BCH ĐT)
-
-
Xây dựng kế hoạch và hoạt động giao lưu.
Xây dựng kế hoạch và hoạt động giao lưu.
- Liên hệ mợi các GV tiêu biểu tham gia giao lưu; nêu khái quát các yêu cầu và
- Liên hệ mợi các GV tiêu biểu tham gia giao lưu; nêu khái quát các yêu cầu và


nội dung giao lưu để họ chuẩn bị.
nội dung giao lưu để họ chuẩn bị.
- Chuẩn bị một số câu hỏi nền (04 câu cho 04 GV).
- Chuẩn bị một số câu hỏi nền (04 câu cho 04 GV).
- Thông báo cho GVCN về kế hoạch giao lưu và định hướng nội dung các câu
- Thông báo cho GVCN về kế hoạch giao lưu và định hướng nội dung các câu
hỏi giao lưu. Phân công chuẩn bị lễ đài, trang trí, âm thanh…
hỏi giao lưu. Phân công chuẩn bị lễ đài, trang trí, âm thanh…
2. Học sinh:
2. Học sinh:
- 01 HS dẫn chương trình
- 01 HS dẫn chương trình
Nguyễn Hữu Vĩnh - THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc
6
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Chuẩn bị một số câu hỏi ( khoảng 1 đến 2 câu cho 1 GV)
- Chuẩn bị một số câu hỏi ( khoảng 1 đến 2 câu cho 1 GV)
- Chuẩn bị 1 số tiết mục văn nghệ ca ngợi thầy cô.
- Chuẩn bị 1 số tiết mục văn nghệ ca ngợi thầy cô.
- Chuẩn bị 04 bó hoa.
- Chuẩn bị 04 bó hoa.
- Chuẩn bị 01 bài phát biểu cảm tưởng.
- Chuẩn bị 01 bài phát biểu cảm tưởng.
IV - TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
*
*
Khởi động
Khởi động
: Văn nghệ chào mừng ( 1 tiết mục)
: Văn nghệ chào mừng ( 1 tiết mục)
HĐ1
HĐ1
: - Người DCT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
: - Người DCT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
HĐ2
HĐ2
: - Người DCT mời 2 GV ( 01 GV có tuổi nghề và 01 GV có kinh nghiệm
: - Người DCT mời 2 GV ( 01 GV có tuổi nghề và 01 GV có kinh nghiệm
trong công tác chủ nhiệm) lên phía trên sân khấu để cùng giao lưu với HS.
trong công tác chủ nhiệm) lên phía trên sân khấu để cùng giao lưu với HS.
- Người DCT nêu 2 câu hỏi cho 02 GV ( 01 câu hỏi/ 01 GV)
- Người DCT nêu 2 câu hỏi cho 02 GV ( 01 câu hỏi/ 01 GV)
- Sau đó HS đặt câu hỏi cho 02 GV ( tối đa 05 câu hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp)
- Sau đó HS đặt câu hỏi cho 02 GV ( tối đa 05 câu hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp)
- Đại diện HS tặng hoa cho 02 GV
- Đại diện HS tặng hoa cho 02 GV
- Văn nghệ ( 01 tiết mục)
- Văn nghệ ( 01 tiết mục)
HĐ3
HĐ3
: - Người DCT mời 2 GV ( 01 GV dạy giỏi Toán và 01 GV dạy giỏi Văn)
: - Người DCT mời 2 GV ( 01 GV dạy giỏi Toán và 01 GV dạy giỏi Văn)
lên phía trên sân khấu để cùng giao lưu với HS.
lên phía trên sân khấu để cùng giao lưu với HS.
- Người DCT nêu 2 câu hỏi cho 02 GV ( 01 câu hỏi/ 01 GV)
- Người DCT nêu 2 câu hỏi cho 02 GV ( 01 câu hỏi/ 01 GV)
- Sau đó HS đặt câu hỏi cho 02 GV ( tối đa 05 câu hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp)
- Sau đó HS đặt câu hỏi cho 02 GV ( tối đa 05 câu hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp)
- Đại diện HS tặng hoa cho 02 GV
- Đại diện HS tặng hoa cho 02 GV
- Văn nghệ ( 01 tiết mục)
- Văn nghệ ( 01 tiết mục)
V - KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- Phát biểu cảm tưởng của 01 HS.
- Người DCT cảm ơn
PHỤ LỤC
1. Mời 4 GV đại diện cho các GV có kinh nghiệm trong giảng dạy giao lưu.
1. Mời 4 GV đại diện cho các GV có kinh nghiệm trong giảng dạy giao lưu.
2. Một số câu hỏi giao lưu:
2. Một số câu hỏi giao lưu:
- Với GV có tuổi nghề qua nhiều năm: “Những nỗi vất vả, khó khăn và hạnh
- Với GV có tuổi nghề qua nhiều năm: “Những nỗi vất vả, khó khăn và hạnh
phúc trong quãng đợi dạy học của cô là gì?”
phúc trong quãng đợi dạy học của cô là gì?”
- Với GV có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm: “ Xin thầy cho chúng em
- Với GV có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm: “ Xin thầy cho chúng em
biết về những kinh nghiệm của thầy trong việc giáo dục học sinh (đặc biệt là HS cá
biết về những kinh nghiệm của thầy trong việc giáo dục học sinh (đặc biệt là HS cá
biệt)”
biệt)”
- Với GV dạy giỏi Toán: “ Môn Toán từ lâu được mệnh danh là “ 3 K” ( Khó -
- Với GV dạy giỏi Toán: “ Môn Toán từ lâu được mệnh danh là “ 3 K” ( Khó -
Khô
Khô
- Khổ). Ý kiến của thầy như thế nào?
- Khổ). Ý kiến của thầy như thế nào?
- Với GV dạy giỏi Văn: “ Thực trạnh hiện nay, rất nhiều HS quay lưng lại với
- Với GV dạy giỏi Văn: “ Thực trạnh hiện nay, rất nhiều HS quay lưng lại với
môn Văn mà chỉ chuyên tâm vào các môn tự nhiên. Thầy nghĩ sao về vấn đề này?”
môn Văn mà chỉ chuyên tâm vào các môn tự nhiên. Thầy nghĩ sao về vấn đề này?”
Nguyễn Hữu Vĩnh - THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc
7
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Ngày soạn 15/ 12/ 2007
Ngày thực hiện:__/ 01/ 2008
Chủ đề tháng 1: THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN
VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC
HOẠT ĐỘNG 3: Cuộc thi du lịch đồng đồng bằng sông Cửu Long
I. Mục tiêu: Sau hoạt động, học sinh
- Hiểu biết bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung & bản sắc văn hóa các
dân tộc anh em khu vực tỉnh Quảng Nam nói riêng.
- Rèn luyện hành vi ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, tính nhạy bén sáng tạo,
tinh thần đòan kết.
- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc địa phương, khu vực.
II. Nội dung hoạt động: Tổ chức cuộc thi để học sinh có cơ hội:
+ Hiểu biết về đặc thù văn hóa của các dân tộc anh em trong khu vực Tỉnh
Quảng Nam
+ Trách nhiệm tham gia tuyên truyền mọi người cùng giũ gìn những vẽ đẹp
bản sắc văn hóa dan tộc.
III. Công tác chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Định hướng nội dung và kế hoạch tổ chức hoạt động cho học sinh.
- Cung cấp tài liệu tham khảo (QTE, tên sách…).
- Gợi ý 1 số câu hỏi chuẩn bị.
- Giao việc cho Ban cán sự lớp và BCH chi đoàn.
- Duyệt chương trình.
2. Học sinh: Ban cán sự lớp và BCH chi đoàn chủ động bàn bạc:
- Xây dựng chương trình hoạt động và cử người điều khiển.
- Chọn đối tượng trong lớp làm ban giám khảo (3 hs) và 1 thư ký.
- Mời giáo viên chủ nhiệm làm cố vấn.
- Chuẩn bị âm thanh, trang trí (có phân công cụ thể).
- Dự kiến kinh phí, số đội và số người chơi (4 x 4 đôi).
- Chuẩn bị thể lệ, thang điểm (BGK), phần thưởng.
- Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý và sưu tầm tài liệu.
IV. Tổ chức hoạt động: (tại lớp)
Thời gian Người thực hiện Nội dung hoạt động
5phút MC
4 đội
MC
- Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu dẫn vào cuộc thi và các đội dự thi.
- Tự giới thiệu.
- Giới thiệu BGK, TK và cố vấn.
- Thông qua thể lệ, thang điểm:
Vòng 1:Giải ô chữ
Nguyễn Hữu Vĩnh - THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc
8

Generate time = 0.17071104049683 s. Memory usage = 1.95 MB