Tải bản đầy đủ

ChuaVanYeuCon th

Chúa Vẫn Yêu Con
Trầm Hương FMSR

  

Dm





1. Đường đời con
đi
hôm
nay.
2. Cuộc
đời bao nhiêu yêu thương.
3. Ngài
chọn con nơi dương gian.
Gm

  
ngây.
tim.
thu.

C7

Như
Mái
Chung

hồng
nhà
thập

  




đời
niềm
mùa


thắm
Chúa
giá

xinh
nơi
chung

bao
con
muôn

yêu
nương
tâm

thương,
thân,
tư,

ươm
những
chung

A

A7

Chúa.
hiến.
thắng.

A

con
vui
xuân

đi
qua
trên

hôm
đi
Quê

mai.
mau.
Hương.


A
A
A

bước chân trong thơ
Chúa luôn ghi trong
hữu tâm giao thiên




ha,
ha,
ha,F


Nơi
Vui
Vui

Dm

Đếm từng
Ân tình
Như bạn

nhà
đời
dâng
ngày
vinh

nơi
vui
vuiGm

 

D7
Sẽ
Bóng chiều
rực
Tim

trồng
ngày
niềmĐường
Rồi
Đợi

dâng
vinh

Chúa.
hiến.
thắng.

nhà
đời
ngày

Bb

dấu
xuống
sáng

chân
che
biết

trong
muôn
bao

hôm
trăng
yêuchân
che
biết

trong
muôn
bao

hôm
trăng
yêudấu
xuống
sáng


Gm


 
nay.
sao.
thương.

Hay
Con
Cây


chợt
thập

gió
thấy
giá

mưa
trong
mang

thoảng
tim
trong

trong
nghẹn
cuộc

đời.
ngào.
đời.

Hay
Con
Naygió
thấy
giá

mưa
trong
mang

thoảng
tim
trong

 
nay,
sao,
thương,
F

 
giá
nếm
sáng

 

giá
nếm
sáng

 
vẫn




vẫn

 


 Bb

A

Dmbăng trong
thương đau
nơi
trên

băng trong
thương đau
nơi
trên

đêm
với
Vónh

yêu

con

thật


yêu


con

Chúa
thật

Dm

Dm



trong
đau
nơi

đêm
với
Vónh
nhiều,Đk: Chúa

dài,
Ngài,
Hằng,




đã
tỏađêm
với
VónhGmđời,
ngào,
đời,

trong
nghẹn
cuộc

dài.
Ngài.
Hằng.



A7

C



yêu con,
nhiều,dài.
Ngài.
Hằng.

Chúa

Bb

Gm


tình Ngài

tình Ngài
tìnhkhông

biên

giới.

không
không

biên
biên

giới.
giới.


A7


Như

Thái

Sơn

cao

bao

tầng,

tình





cao
cao

bao
bao

tầng,
lớp,





Như
Như
Thái
Thái
Sơn
Sơn
tình
tình


   


Dm

Ngaøi

chan

chöùa

khoân

vôi.













vôi,
vôi,

chan
chan

chöùa
chöùa

khoân
khoân

vôi.
vôi.

Ngaøi
Ngaøi

chaúng
chaúng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×