Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Chào mừng quý thầy cô
giáo đến dự giờ học của lớp
11TN 3
GV: Nguyễn Thò Thu Trang
Trường THPT Nguyễn Huệ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Viết các công thức đã học trong chương V
Cảm ứng điện từ ( Ghi rõ tên công thức,
không cần chú thích)
KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Hãy xác đònh chiều của dòng điện cảm ứng
xuất hiện trong khung dây ABCD khi quay được
nửa vòng trong từ trường ở các trường hợp sau:
ABCD quay quanh T1 ABCD quay quanh T2
KIỂM TRA BÀI CŨ
ABCD quay quanh T1
β
 từ 90
o
đến 0
o
=> Φ 
=> I

theo chiều ABCD
β
 từ 0
o
đến 90
o
=> Φ 
=> I

theo chiều ADCB
KIỂM TRA BÀI CŨ
ABCD quay quanh T2
β
 từ 90
o
đến 0
o
=> Φ 
=> I

theo chiều ABCD
β
 từ 0
o
đến 90
o
=> Φ 
=> I

theo chiều ADCB
Bài 43
BÀI TẬP VỀ
CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
BÀI TẬP VỀ
CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Mạch kín (C) đặt vuông góc với của
từ trường. Trường hợp nào sau đây từ thông
qua mạch (C) không biến thiên ?
A.Diện tích giới hạn bởi mạch (C) thay đổi
B.(C) chuyển động tònh tiến
C.(C)đứng yên, cảm ứng từ B thay đổi
D.(C)quay quanh trục vuông góc với
đường sức từ.
B

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 2: Đònh luật Len-xơ cho phép ta xác
đònh:
A. Độ biến thiên từ thông qua mạch
B. Độ lớn suất điện động cảm ứng
trong mạch
C. Chiều dòng điện cảm ứng xuất
hiện trong mạch
D. Độ lớn của dòng điện cảm ứng
xuất hiện trong mạch

Generate time = 0.040404796600342 s. Memory usage = 1.93 MB