Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30042012

ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4
NĂM 2012
Câu 1:
1.
2.
3.
4.

Cây xanh sử dụng nguồn nitơ không khí và trong đất bằng phương thức nào?
Sự hấp thụ khoáng gắn liền với quá trình hô hấp của rễ cây. Em hiểu điều đó như thế nào?
Giải thích tại sao trong quá trình quang hợp, nếu quá thiếu hay quá thừa CO2 đầu lèm giảm năng suất cây trồng?
Dung dịch phenol có màu vàng khi môi trường có CO 2, có màu đỏ khi trong môi trường không có CO 2. Cho các
dụng cụ và hóa chất sau:
− Một cốc đựng phenol miệng rộng.

− Một chậu cây nhỏ.

− Một chuông thủy tinh kín.


a. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh CO2 là nguyên liệu của quang hợp.

b. Để thí nghiệm cho kết quả tốt nên sử dụng cây nào trong các cây C3, C4.
c. Có nên sử dụng thực vật CAM để làm thí nghiệm này hay không? Giải thích?

d.
e. Câu 2:
1. Tại sao khi tâm nhĩ co máu không chỉ chảy xuống tâm thất mà không dồn trở lại tĩnh mạch?
2. Tại sao ở trâu bò, nồng độ glucozơ trong máu thấp hơn các động vật khác?

f.
g. Câu 3:
1. Các câu sau đúng hay sai, giải thích:
A. Mưa rào có thể gây phản ứng khép lá ở cây trinh nữ và cây gọng vó.
B. Tính hướng sáng của thực vật có cơ chế giống với tính hướng sáng ở con thiêu thân.
C. Sự đóng – mở khí khổng cũng là một dạng cảm ứng của thực vật.
2. Thế nào là hiện tượng ưu thế ngọn? Vai trò của auxin và xitokinin tác động lên ưu thế ngọn?
3. Khi măng tre cao được 50 – 70 cm nhưng vì lí do nào đó bị gãy phần ngọn măng. Hãy cho biết măng có tiếp tục

cao lên nữa và phát triển thành cây được không? Giải thích?
4. So sánh phản ứng hướng sáng với vận động nở hoa của cây?

h.
i.
1.
2.
3.
4.

Câu 4:

Nếu màng tế bào thần kinh giảm tính thấm với ion Kali có ảnh hưởng đến điện thế nghỉ hay không? Giải thích?
Tại sao những người bị hạ canxi huyết lại bị mất cảm giác?
Tại sao người và động vật có hệ thần kinh phát triển có nhiều tập tính học được?
Điền tên các loại hoocmon liên quan đến từng hiện tượng trong bảng sau vào dòng tương ứng:
j.
l.

k. Hoocmon

Hiện tượng


Các mô, cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng thời các mô, cơ quan mới

liên quan
m.

hình thành
n. Người trưởng thành cao 120cm, người cân đối
p. Quá trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế
r. Bệnh nhân bị lồi mắt, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, hồi hộp, lo
t.

v.
w.

lắng, khó ngủ
Nòng nọc nhanh chóng biến thành con ếch bé bằng con ruồi

o.
q.
s.
u.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×