Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu (tiết 1)

Hoàng Thị Vân Anh
Lớp: SP Tin
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu (Tiết 1)
Người soạn: Hoàng Thị Vân Anh
Ngày soạn: 20/02/2008.
GVHD: Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày dạy: 27/02/2008 Dạy tại lớp: 7D
A.Mục tiêu cần đạt:
I. Về kiến thức:
Giúp HS nắm được:
+ Mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp.
+ Các bước sắp xếp dữ liệu.
II. Về kĩ năng:
Rèn cho HS kĩ năng:
+ Sắp xếp dữ liệu.
III. Về thái độ:
+Giúp HS yêu thích môn học
B. Chuẩn bị
+ GV: tranh minh hoạ, bài thực hành.
+ HS: ôn tập lại kiến thức đã học, SGK, vở ghi.
C.Tiến trình dạy và học:
I. Ổn định trật tự lớp: (1 phút)
+ Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
+ Sự chuẩn bị vở ghi, việc ôn tập bài cũ.
+ GV chia lớp thành 3 nhóm (6 hs/1 nhóm).
1
Hoàng Thị Vân Anh
Lớp: SP Tin
II. Nội dung:
Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung viết bảng
5 phút
Hoạt động 1: Mở bài
* Hoạt động nhóm:
-Phát cho mỗi nhóm 2
bảng điểm HS của lớp 7A.
- Treo tranh hình 82.
(?) Tìm những bạn nào có
điểm trung bình từ 8.0 trở
lên?
(?) Tìm những bạn nào có
điểm trung bình nằm trong
khoảng từ 6.0 –7.0
(?) Vậy các em có cách
nào có thể tìm nhanh hơn
không?
Chuyển: Để trả lời cho câu
hỏi, hôm nay chúng ta sẽ
học bài 8: Sắp xếp và lọc
dữ liệu. Tiết 1: Sắp xếp.
-HS hoạt động
nhóm
-HS trả lời

-HS trả lời
10 phút Hoạt động 2: Ý nghĩa của sắp xếp dữ liệu Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ
liệu (Tiết 1)
I/ Sắp xếp:
1/ Ý nghĩa của sắp xếp dữ
liệu:
-Ý nghĩa :
+Giúp quản lý, thống kê dữ
-Treo tranh hình 83.
TB : Đây là bảng điểm đã
được sắp xếp bằng máy
tính.
(?)Tìm những bạn nào có
điểm trung bình từ 8.0 trở
-HS quan sát, nhận
xét.
-HS trả lời
2
Hoàng Thị Vân Anh
Lớp: SP Tin
lên?
(?) Tìm những bạn nào có
điểm trung bình nằm trong
khoảng từ 6.0 –7.0
- Treo tranh hình 82
(?) Các em so sánh việc
tìm kiếm giữa bảng điểm
chưa được sắp xếp và bảng
điểm đã được sắp xếp thì
tìm kiếm ở bảng nào nhanh
hơn.
(?) Vậy các em cho biết ý
nghĩa của việc sắp xếp dữ
liệu?
Chốt:
+Giúp quản lý, thống kê
dữ liệu nhanh, hiệu quả.
+Tiết kiệm thời gian tìm
kiếm.
Chuyển: Vậy để có thể
dùng máy tính sắp xếp dữ
liệu. Chúng ta sang phần 2:
Cách sắp xếp dữ liệu
-HS trả lời
-HS trả lời

-HS trả lời
liệu nhanh, hiệu quả.
+Tiết kiệm thời gian tìm
kiếm.
25 phút Hoạt động 3: Cách sắp xếp dữ liệu 2/ Cách sắp xếp dữ liệu
a/ Cách 1:
-Có 2 bước
+B1: Nháy chuột chọn một ô
-Treo tranh hình 82, hình
85.
TB:
-HS quan sát, lắng
nghe.
3
Hoàng Thị Vân Anh
Lớp: SP Tin
Cách 1:
-Có 2 bước
+B1: Nháy chuột chọn một
ô trong cột em cần sắp xếp
dữ liệu
+B2:* Nháy nút : sắp
xếp tăng.
* Nháy nút : sắp
xếp giảm
-Treo tranh hình 88.
(?) Bạn nào có thể nhắc
lại?
Cách 2:
-Có 2 bước
+B1: giống cách 1
+B2: Data/ Sort
*Sort By: chọn tiêu đề cho
khoá muốn sắp xếp
*Ascending: tăng
*Descending: giảm
-Yêu cầu HS nhắc lại
-HS trả lời
-HS trả lời
trong cột em cần sắp xếp dữ
liệu
+B2:* Nháy nút : sắp xếp
tăng.
* Nháy nút : sắp
xếp giảm
b/ Cách 2
-Có 2 bước
+B1: giống cách 1
+B2: Data/ Sort
*Sort By: chọn tiêu đề cho
khoá muốn sắp xếp
*Ascending: tăng
*Descending: giảm
10 phút Hoạt động 4: Hướng dẫn thực hành. II/ Hướng dẫn thực hành
-Phát bài tập thực hành.
-Treo tranh hình 86
(?) Để sắp xếp thứ hạng
các nước theo tổng số huy
-HS lắng nghe.
- HS trả lời
4
Hoàng Thị Vân Anh
Lớp: SP Tin
chương đạt được, các em
sẽ làm ntn?
(?) Bạn nào đọc yêu cầu
của bài thực hành.
(?) Muốn sắp xếp cột tổng
cộng các em làm như thế
nào?
Chốt: Cách làm:
+Bước 1: Chọn 1 ô trong
cột “Tổng cộng”
+ Bước 2: Nháy nút
-HS đọc bài
-HS trả lời.
D. Dặn dò:
-HS đọc trước phần “Lọc dữ liệu”.
5
Hình 88

Generate time = 0.1491870880127 s. Memory usage = 1.93 MB