Bài 19: Sông nước Cà Mau

Chào mừng quý thầy cô đến thăm lớp

1/ Ổn định lớp : Lớp trưởng báo cáo sỉ số của lớp
2/ Kiểm tra bài cũ :
? Ngoại hình và tính nết của Dế Mèn được Tô
Hoài miêu tả như thế nào ? Bài học đường đời đầu
tiên của Dế Mèn là gì ?
3/ Bài mới :
B
B
ÀI 19 ; TIẾT 77
ÀI 19 ; TIẾT 77


V
V
ĂN BẢN
ĂN BẢNI. Đọc –chú thích văn bản
( SGK /21,22 )
II. Đọc –hiểu văn bản
? Bài văn miêu tả cảnh gì ? Trình tự miêu
tả như thế nào ? Dựa theo trình tự miêu
tả ấy, em hãy tìm bố cục bài văn ?

1/ Bài văn miêu tả cảnh thiên nhiên, sông nước vùng
đất Cà Mau .
- Trình tự miêu tả : Từ khái quát đến cụ thể .
- Bố cục : chia 3 đoạn
? Cho biết ngôi kể trong văn bản ? Theo em,
người miêu tả đang ở vị trí nào để quan sát cảnh
vật ? Ở vị trí đó có thuận lợi gì cho việc miêu tả ?
Thảo luận (5 phút )
Nhóm 1 : Ở đoạn văn 1, ấn tượng ban đầu của tác
giả về sông nước vùng Cà Mau như thế nào ? Tác
giả cảm nhận cảnh vật bằng những giác quan nào?

2/ Ấn tượng ban đầu của tác giả về vùng Cà
Mau :
- Địa hình : Sông ngòi , kênh rạch chi chít .
-Quang cảnh : Toàn một sắc xanh
- Không gian : rộng lớn
-Tác giả cảm nhận cảnh quan bằng thị giác,
thính giác, cảm giác.

Generate time = 0.070251941680908 s. Memory usage = 1.93 MB