Bài 21: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong


Chào mừng ban giám khảo và các thầy cô giáo
Chào mừng ban giám khảo và các thầy cô giáo
về Dự hội giảng cụm kiến xương năm học 2007-2008
về Dự hội giảng cụm kiến xương năm học 2007-2008
Người thực hiện: Đinh Công Vụ

Kiểm tra bài cũ
1
2
3
4
5
6
10
9
8
7
1
Nắp máy
2
Pit-tông
3
Thanh truyền
4
Xilanh
5
Trục khuỷu
6
Cacte
7
Đường nạp
8
Xupap nạp
9
Đường thải
10
Xupap thải
Vòiphun
Bugi
Hãy chú thích cho
hình vẽ cấu tạo

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong (Tiết 1)
I) Một số khái niệm cơ bản
1. Điểm chết của pit-tông
* Là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiều chuyển
động.
Có hai loại ĐC: ĐCT - ĐCD
- ĐCD: là ĐC mà tại đó pit-tông ở gần tâm
trục khuỷu nhất.
- ĐCT: là ĐC mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục
khuỷu nhất.
2. Hành trình pit-tông (S)
- Là quãng đường mà pit-tông đi được giữa
hai ĐC.
- R là bán kính trục khuỷu -> S=2R
ĐCD
ĐCT
ĐCT
ĐCD
S

I) Một số khái niệm cơ bản
3. Thể tích toàn phần (V
tp
) (cm
3
hoặc lít)
* Là thể tích xilanh được giới hạn từ nắp máy
tới đỉnh pit-tông khi pit-tông ở ĐCD.
4. Thể tích buồng cháy (V
bc
) (cm
3
hoặc lít)
* Là thể tích xilanh khi pit-tông ở điểm ĐCT.
5. Thể tích công tác (V
ct
) (cm
3
hoặc lít)
* Là thể tích xilanh giới hạn bởi hai điểm chết.
=> V
ct
=V
tp
-V
bc
Nếu gọi D là đường kính xilanh thì:
V
ct
=D
2
S/4
V
bc
ĐCD
V
tp
ĐCT
V
tp
V
bc
V
ct
Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong (Tiết 1)
ĐCD
ĐCT
S

I) Một số khái niệm cơ bản
6. Tỉ số nén ()
* Là tỉ số giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng
cháy =V
tp
/V
bc.
* Đ/C điêzen có tỉ số nén cao hơn so với Đ/C xăng
- Đ/C xăng = 6ữ10
- Đ/C điêzen có =15ữ21
Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong (Tiết 1)

I) Một số khái niệm cơ bản
7. Chu trình làm việc của động cơ
* Gồm các quá trình: nạp, nén, cháy-dãn nở
và thải.
8. Kì
* Kì là một phần của chu trình diễn ra trong
thời gian một hành trình của pit-tông.
- Đ/C 4 kì: là loại Đ/C mà một chu trình làm
việc được thực hiện trong 4 hành trình của
pit-tông.
- Đ/C 2 kì: là loại Đ/C mà một chu trình làm
việc được thực hiện trong 2 hành trình của
pít-tông.
Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong (Tiết 1)

Generate time = 0.066831111907959 s. Memory usage = 1.93 MB