Truyện An Dương Vương và Mỵ Châu Trọng Thủy

Truyện An Dương Vương
Truyện An Dương Vương
và Mị Châu Trọng Thuỷ
và Mị Châu Trọng Thuỷ
Giỏo viờn:
Giỏo viờn:
Tr
Tr
n Thị Bích Liên
n Thị Bích Liên
Đọc văn
Đọc văn


S GIO DC V O TO NGH AN
S GIO DC V O TO NGH AN
TRNG TRUNG HC PH THễNG ễ LNG 1
TRNG TRUNG HC PH THễNG ễ LNG 1
---------------------------------
---------------------------------
Ngữ văn 10
Ngữ văn 10
(Truyền thuyết) Tiết 2
(Truyền thuyết) Tiết 2

Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
Tìm những chi tiết nghệ thuật đặc sắc mà tác giả dân gian
kể về mỗi nhân vật. Phân tích ý nghĩa các chi tiết đó để
nêu lên nhận xét của nhóm về từng nhân vật.
Phân nhóm đọc hiểu văn bản
Nhóm 1, 2, 3:
Nhóm 4:
Tìm những chi tiết hư cấu kỳ ảo và nêu ý nghĩa của các
chi tiết ấy.

1. Nhân vật An Dương Vương
Chi tiết nghệ thuật:


Vô tình gả con gái Mị Châu cho con trai
Triệu Đà và cho Trọng Thuỷ ở rể.

Vua cậy có nỏ thần, điềm nhiên đánh cờ, cư
ời mà nói rằng: Đà không sợ nỏ thần sao?.
Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ

Vua cầm lấy nỏ, thấy lẫy thần đã mất
bèn bỏ chạy.
Vua mơ hồ về bản chất
kẻ thù;
vô tình nuôi ong tay áo;
=>
Thất bại
Mất cảnh giác
=>
Nguyên nhân mất nước:
Chủ quan, khinh địch.
1. 2.

Bài học lịch sử:
Truyện
Truyện
An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
Qua việc giải thích nguyên nhân mất nước Âu Lạc,
nhân dân ta muốn nêu lên bài học đề cao tinh thần
cảnh giác với kẻ thù. Đó là ý nghĩa sâu xa của truyền
thuyết An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ .

An Dương Vương đứng trên bổn phận một ông vua
đại diện cho công lý, cho quyền lợi của dân tộc mà xử
án nghiêm khắc.
Truyện
Truyện
An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
An Dương Vương bèn tuốt kiếm chém Mị Châu.
=>

Truyện
Truyện
An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
An Dương Vương cầm sừng tê bảy tấc, Rùa vàng rẽ
nước dẫn Vua đi xuống biển;
=>
Chi tiết hư cấu, tưởng tượng
=>
Đặc trưng của truyền thuyết;
=>
Thể hiện thái độ trân trọng, ngưỡng mộ đối với
An Dương Vương.

- An Dương Vương dù mắc sai lầm nhưng trong tình thế
gay cấn nhất vẫn đặt nghĩa nước lên tình nhà, thể hiện
trách nhiệm với quốc gia, dân tộc.
- Từ một nhân vật lịch sử khi bước vào truyền thuyết đã
trở thành một hình tượng nghệ thuật thấm đẫm màu
sắc thần kì.
Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
Tóm lại:

Generate time = 0.053214073181152 s. Memory usage = 1.93 MB