Bài 12: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị1
1


LIÊN KẾT HÓA
LIÊN KẾT HÓA
HỌC
HỌC
2007
2
MỤC ĐÍCH BÀI GIẢNG
MỤC ĐÍCH BÀI GIẢNG

Thiết kế một giáo án điện tử nhằm tạo hình ảnh
Thiết kế một giáo án điện tử nhằm tạo hình ảnh
trực quan, sinh động và không gây sự nhàm chán
trực quan, sinh động và không gây sự nhàm chán
cho học sinh.
cho học sinh.

Tạo sự thích thú cho học sinh đối với môn hóa
Tạo sự thích thú cho học sinh đối với môn hóa
học vốn là một môn khoa học thực nghiệm.
học vốn là một môn khoa học thực nghiệm.

Giúp cho học sinh hiểu rõ bản chất của liên kết
Giúp cho học sinh hiểu rõ bản chất của liên kết
hóa học.
hóa học.

Cung cấp cho học sinh một vài ví dụ cụ thể về sự
Cung cấp cho học sinh một vài ví dụ cụ thể về sự
hình thành các phân tử hợp chất hóa học.
hình thành các phân tử hợp chất hóa học.
3


Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các
Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các
nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể
nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể
bền vững hơn.
bền vững hơn.
Ở mức độ phổ thông ta xét hai loại liên kết

Liên kết ion
Liên kết ion

Liên kết cộng hóa trị
Liên kết cộng hóa trị
Click lên loại liên kết bạn muốn xem.
Click lên loại liên kết bạn muốn xem.
4
Liên kết ion
Liên kết ion


Liên kết ion là liên kết được tạo thành do lực hút
Liên kết ion là liên kết được tạo thành do lực hút
tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu
tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu

Liên kết ion hình thành giữa các kim loại và phi
Liên kết ion hình thành giữa các kim loại và phi
kim
kim

Các nguyên tử kim loại mất electron để hình thành
Các nguyên tử kim loại mất electron để hình thành
ion dương
ion dương

Các nguyên tử phi kim nhận electron để hình
Các nguyên tử phi kim nhận electron để hình
thành ion âm
thành ion âm

Những ion tích điện trái dấu tương hỗ lẫn
Những ion tích điện trái dấu tương hỗ lẫn
nhau
nhau
5
Natri
Natri
Clo (
Clo (
NaCl
NaCl
)
)
11+
17+
11+ và 10- = 1+
Na
+
17+ và 18- = 1-
Cl
-
Click để xem ví dụ khác
+
-

Generate time = 0.088361978530884 s. Memory usage = 1.93 MB