Bao cao tinh tich doan truong

Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã
độc lập - tự do - hạnh phúc
báo cáo thành tích công tác đoàn và phong trào
thanh niên năm học 2007 - 2008
Sau sáu năm đợc thành lập và đi vào hoạt động, đợc sự quan tâm chỉ đạo và
giúp đỡ của chi bộ Đảng, BGH nhà trờng và của Đoàn cấp trên, Đoàn trờng THPT
Xuân trờng C đã thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của Đoàn cấp trên và của nhà tr-
ờng giao phó và đã góp phần tích cực vào thành tích chung của toàn trờng, cụ thể vào
các mặt sau :
I/ Công tác giáo dục đạo đức, t t ởng .
Trong năm học qua, dới sự chỉ đạo của BTV Huyện Đoàn Xuân Trờng, Chi bộ
Đảng, BGH nhà trờng, công tác tuyên truyền giáo dục đã đợc Đoàn trờng coi trọng và
triển khai sâu rộng, toàn diện với các hình thức và nội dung đa dạng, phong phú cụ thể
là:
- Công tác bồi dỡng, giáo dục lý tởng, đạo đức cách mạng cho ĐVTN đã đợc
đặc biệt quan tâm thông qua việc triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị, hởng
ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức
cho đoàn viên học tập Nghị quyết của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Xuân
Trờng lần thứ XXI và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của BCH Trung -
ơng Đoàn lần thứ 5 khoá VIII về "Tăng cờng công tác giáo dục của Đoàn". Qua đó
góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, định hớng lý tởng cách mạng cho ĐVTN.
- Việc giáo dục lịch sử truyền thống của quê hơng đất nuớc đợc tiến hành một
cách thờng xuyên, liên tục thông qua các buổi tập trung toàn trờng đầu tuần hoặc
trong các ngày lễ lớn, xen kẽ với các tiết dạy Lịch sử, Văn học, GDCD hoặc qua các
buổi sinh hoạt ngoại khoá, các buổi nói chuyện chuyên đề nhân các ngày kỉ niệm lớn
nh ngày QPTD, ngày phòng chống AIDS...
- Tổ chức cho toàn bộ các chi đoàn học tập nội quy, quy chế, điều lệ, nhiệm vụ
năm học của nhà trờng và của Đoàn trờng trớc khi bớc vào năm học mới.
- Đoàn trờng đã phối hợp tốt với BGH và tổ chủ nhiệm và hội phụ huynh học
sinh trong việc giáo dục đạo đức học sinh đặc biệt là các học sinh cá biệt và đã giúp
đỡ nhiều đồng chí tiến bộ vơn lên trong quá trình học tập và rèn luyện.
- Ngay từ đầu năm học hởng ứng cuộc vận động của Bộ GD-ĐT, 100% Đoàn
viên thanh niên trong trờng tham gia kí cam kết hai không Nói không với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
- 100% Đoàn viên thanh niên trong trờng tham gia kí cam kết hành động vì
tháng ATGT( Cam kết 4 không). Đoàn trờng đã tổ chức cho các đoàn viên trong nhà
trờng có hành động thiết thực hởng ứng tháng ATGT: tuyên truyền cho mọi ngời về ý
1
nghĩa của tháng ATGT, làm vệ sinh khu vực xung quanh trờng có bán kính 3km: dọn
vệ sinh, phát quang, khơi thông dòng chảy.....
- Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày quốc phòng toàn dân
Đoàn trờng phát động phong trào thi đua học tập và rèn luyện theo tác phong anh bộ
đội cụ Hồ và đã đợc toàn bộ các ĐVTN hởng ứng nhiệt tình do đó trong đợt giáo dục
quốc phòng toàn trờng đợc đoàn kiểm tra của sở GD-ĐT xếp loại tốt.
-Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống, giáo dục pháp luật đợc coi
trọng và tiến hành thờng xuyên thông qua việc tổ chức triển khai tuyên truyền luật
thanh niên, luật ATGT, tác hại và cách phòng chống TNXH, HIV/AIDS, tuyên truyền
về mục đích, ý nghĩa và vận động ĐVTN tích cực hởng ứng cuộc vận động Nói
không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục tổ chức cho 100%
ĐVTN ký cam kết không vi phạm ATGT, không mắc các TNXH, không buôn bán,
tàng trữ, sử dụng trái phép và đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên Đán, tiếp tục triển
khai cuộc vận động "Thanh niên học sinh không hút thuốc lá". Duy trì và nâng cao
chất lợng hoạt động của các "Nhóm phát thanh Đoàn trờng", "Đội tuyên truyền ca
khúc cách mạng", "Đội cờ đỏ, "Đội sao đỏ",...các "Tổ thăm dò d luận", "Hòm th
góp ý",...Qua đó thờng xuyên cung cấp thông tin và nắm bắt kịp thời diễn biến t tởng
của ĐVTN để có những biện pháp và hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp.
- Đoàn trờng đã thành lập đội TNXK và đội sao đỏ với công việc nhắc nhở ý
thức chấp hành luật lệ ATGT của học sinh trên đờng đi và ý thức tự học trong 15 phút
đầu giờ với mục đích rèn luyện ý rhức chấp hành nội quy của nhà trờng cho các đoàn
viên.
- Trong năm vừa qua Đoàn trờng đã tổ chức một buổi ngoại khóa về lịch sử các
thế hệ phụ nữ Việt Nam qua các thời kì, từ đó đã giúp đợc các ĐV-TN trong trờng
hiểu rõ hơn về lịch sử phụ nữ Việt Nam, cái đẹp của ngời phụ nữ Việt Nam. Cũng
trong năm học này, Đoàn trờng kết hợp với tổ Văn, tổ chức Công Đoàn của nhà trờng
đã tổ chức đợc một buổi ngoại khoá tìm hiểu về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, thi
khéo tay bạn gái" nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn 22/12, 20/10, 26/3 thu hút đợc 100%
đoàn viên thanh niên tham gia qua đó đã giúp các đồng chí ĐV-TN nâng cao đợc hiểu
biết của mình về các vấn đề xã hội, hiểu thêm đợc t tởng và đạo đức của Bác Hồ kính
yêu và đồng thời đã giúp cho các đồng chí giảm bớt đợc căng thẳng sau các giờ học.
- Cũng trong năm học này, Đoàn trờng đã tổ chức Hội thi Học sinh thanh
lịch, đã chọn đợc 7 thí sinh vào vòng chung kết. Qua hoạt động đó đã giúp các em
nhìn nhận đợc nét đẹp của ngời học sinh là những điểm nào, đồng thời qua các phần
thi còn giúp các em hiểu thêm đợc cách ứng xử những tình huống trong cuộc sống th-
ờng ngày, biết tôn trọng thày cô giáo, vâng lời cha mẹ và đặc biệt là giúp các em có kĩ
năng giao tiếp tốt hơn, có quan điểm trớc những vấn đề của cuộc sống.
Các hoạt động trên đã có tác động tích cực, góp phần nâng cao giác ngộ lý t-
ởng, đạo đức cách mạng, tình yêu quê hơng đất nớc, niềm tự hào về truyền thống của
dân tộc, hình thành ý thức pháp luật, lối sống trong sáng, lành mạnh trong ĐV-TN
học sinh, góp phần nâng cao chất lợng đức dục trong nhà trờng thể hiện qua kết quả
xếp loại đạo đức nh sau:
Loại Số học sinh Tỷ lệ Ghi chú
Tốt 877 62,9%
Khá 365 26,2%
2
TB 138 9,89%
Yếu 15 1,1%
Kém 0
II/ Phong trào thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
II.1/ Phong trào thi đua giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
Hởng ứng cuộc vận động Hai không, hởng ứng phong trào thi đua Phát huy
truyền thống quê hơng anh hùng, tuổi trẻ Xuân Trờng noi gơng đồng chí Trờng
Chinh thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng quê hơng
giàu mạnh, văn minh do Ban thờng vụ Huyện Đoàn phát động, ngay từ đầu năm học
Đoàn trờng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều phong trào, việc làm
cụ thể thiết thực góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi nâng cao chất lợng
dạy và học trong Đoàn trờng.
*/ Đối với chi đoàn giáo viên :
- Các đồng chí giáo viên trẻ trong chi đoàn giáo viên rất nhiệt tình hăng hái
trong công tác chuyên môn và các hoạt động tập thể. Chi Đoàn có 48 đồng chí trong
đó có 10 đồng chí là Đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhiệt tình giảng dạy,
học hỏi kinh nghiệm các đồng nghiệp.
- Các đoàn viên giáo viên đã khẳng định vai trò là lực lợng nòng cột, đi đầu
thông qua việc hởng ứng thực hiện phong trào "Sáng tạo trẻ" với phơng châm Mỗi
cá nhân một ý tởng sáng tạo, gơng mẫu chấp hành quy chế soạn - giảng - chấm - trả
bài, tổ chức nhiều buổi hội giảng, dự giờ, thăm lớp, hội thảo về phơng pháp giảng dạy,
phát huy sáng kiến đổi mới cải tiến phuơng pháp giảng dạy, tích cực đi đầu trong việc
ứng dụng các thiết bị tiên tiến vào dạy học Các đồng chí đợc giao trách nhiệm giảng
dạy các đội tuyển HSG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong năm học này các
đồng chí đã cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, chuyên tâm trong việc bồi dỡng đội
tuyển HSG, chính vì vậy mà kết quả đạt đợc cao hơn năm trớc, số lợt học sinh đạt
giải cá nhân nhiều hơn và tốt hơn. Tiêu biểu là đồng chí Phạm Văn Thiêm, đồng chí
Phan Văn Nghĩa, đồng chí Đỗ thị Vân...
- Trong đợt hội giảng do Sở Giáo Dục - Đào tạo tổ chức, các đồng chí trong chi
đoàn giáo viên đã tham gia một cách tâm huyết, nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm
cao. Kết quả 5/6 đồng chí đạt loại giỏi và đợc giám đốc Sở tặng bằng khen. Trong số
các tiết dạy đó có nhiều tiết đợc đánh giá xếp loại cao nh tiết dạy của đồng chí
Nguyễn Tấn Phát, đồng chí Phan Văn Nghĩa, đồng chí Đỗ Thị VânKết quả toàn
đoàn đợc tặng cờ giải khuyến khích toàn đoàn.
*/ Đối với các chi đoàn học sinh .
-ĐVTN trong trờng tích cực hởng ứng phong trào "Học tập rèn luyện vì ngày mai
lập nghiệp", các đoàn viên học sinh tích cực tham gia các phong trào thi đua trong học
tập, chủ động, tự giác chuẩn bị bài ở nhà, tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp, tổ chức
các "Giờ học hay - Tuần học tốt", nhiều đồng chí tham gia các đội tuyển thi học sinh
giỏi tỉnh và đạt giải cao, tiêu biểu nh các đồng chí: Trịnh Ngọc Điệp, đồng chí Đặng
Xuân Đích, đồng chí Nguyễn Thị Hoa 12A1, đồng chí Vũ Phùng Nam 12A2
3
- Đoàn trờng đã duy trì tốt các nề nếp học tập : Đi học đúng giờ, truy bài đầu
giờ, đăng ký giờ học tốt, thờng xuyên phát động các đợt thi đua gối sóng, kết thúc các
đợt thi đua đều có tổng kết đánh giá, động viên khen thởng kịp thời.
- Phong trào đăng ký giờ học tốt, tuần học tốt, đợc duy trì thờng xuyên. Vào
các buổi tập trung đầu tuần Đoàn trờng đều tổng kết các điểm tốt và điểm xấu của tất
cả các lớp phê bình những đoàn viên thanh niên cha chịu khó học tập và tu dỡng. Do
đó số học sinh lời học ngày càng giảm.
- Đội ngũ cán sự bộ môn của các chi đoàn hoạt động rất có hiệu quả do đó đã
giúp đỡ đợc nhiều đồng chí ĐVTN yếu kém trong học tập tiến bộ rõ rệt.
- Hởng ứng cuộc vận động Bốn không của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Đoàn
trờng đã giáo dục vấn đề này cho các đồng chí ĐVTN trong toàn trờng một cách th-
ờng xuyên qua các buổi nhận xét chào cờ đầu tuần, tổ chức kí cam kết cho các ĐVTN
không vi phạm quy chế thi, phát động và thực hiện Kì thi nghiêm túc, Phòng thi
kiểu mẫu.
- Đoàn trờng thờng xuyên giúp đỡ các đồng chí đoàn viên thanh niên các địa
chỉ trên mạng có liên quan đến kiến thức các môn học để có thể tự học sau các buổi
học chính khoá, từ đó tạo đợc tính tự học, tự đọc cho các đồng chí ĐV-TN.
- Một số chi đoàn đã chủ động lập ra "Báo học tập" của chi đoàn mình, qua đó
các thành viên trong chi đoàn có nhiều cơ hội học thêm từ bạn mình đồng thời cùng
nhau giải quyết đợc nhiều vấn đề phức tạp của nhiều môn và thực sự thúc đẩy phong
trào học tập của chi đoàn .
- Trong năm học vừa qua, các đồng chí ĐV-TN đã cố gắng nỗ lực vơn lên trong
học tập, thể hiện qua các đợt kiểm tra chất lợng toàn trờng: nhiều đồng chí đạt đợc kết
quả rất cao( 36 điểm/ 4 môn) nh: Đồng chí Trịnh Ngọc Điệp 12A1, đồng chí Nguyễn
Thị Nhung 12A1, đồng chí Nguyễn Văn Thụ 11A1, đồng chí Đinh Thị Ngân 11A1
Trong kì thi học sinh giỏi cấp trờng nhiều đồng chí đoàn viên đã tham gia và đạt kết
quả tốt, nhiều đồng chí tham gia nhiều môn và đạt giải ở nhiều môn. Tiêu biểu cho
các hoạt động này là các đồng chí: Vũ Phùng Nam 12A2, Nguyễn Thị Nhung 12A1,
Đặng Xuân Đích 12A1.Và cũng trrong năm học này, đồng chí Nguyễn Văn Thụ
11A1 đã đạt giải thởng Lý Tự Trọng năm 2008.
*/Những hoạt động trên đã góp phần rất lớn vào kết quả học tập của toàn tr-
ờng , cụ thể nh sau :
- Về học sinh giỏi cấp tỉnh : Có 1 đội xếp thứ nhất toàn tỉnh, các đội khác đều
có giải cá nhân.
Về xếp loại học lực cả năm , cụ thể nh sau:
Xếp loại Số học sinh Tỷ lệ Ghi chú
G 24 1,7
K 340 24,4
TB 724 51,9
Y 292 20,9
K 14 1.0

- Có 24 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện chiếm 1,7 % .
- Có học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến chiếm 24,4 % .
4
- Có 28 học sinh đạt danh hiệu cán bộ tốt chiếm 1,7 % .
II.2/ Phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT.
- Phong trào văn nghệ thể thao trong chi đoàn GV phát triển rất mạnh. Câu lạc
bộ Thể dục thể thao của chi đoàn giáo viên đợc thành lập và đi vào hoạt động một
cách hiệu quả. Hoạt động của câu lạc bộ thu hút đợc rất nhiều các đồng chí tham gia
qua đó đã nâng cao tinh thần đoàn kết trong chi đoàn và giúp cho các đồng chí đoàn
viên GV có một cuộc sống vui tơi lành mạnh, công tác tốt hơn.
- Các phong trào văn nghệ thể thao của các chi đoàn học sinh phát triển rất tốt,
đặc biệt trong dịp kỉ niệm những ngày lễ lớn nh 20/11; 26/3 ;8/3... Trong dịp 20 tháng
11 Đoàn trờng đã tổ chức thành công giải bóng đá mi ni học sinh kéo dài đến đợt
26/03 và cuộc thi văn nghệ cho 28 chi đoàn. Trong dịp kỉ niệm Quốc khánh 2/9, đội
văn nghệ của nhà trờng đã tham gia hội thi cấp huyện và đều đạt giải cao.
II.3/ Phong trào TNTN, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện
- 100% Đoàn viên thanh niên trong trờng đã mua tăm ủng hộ cho hội ngời mù
huyện Xuân Trờng và tỉnh Nam Định với số tiền trên 2 triệu đồng .
- 100% ĐVTN đã tham gia đóng góp quỹ cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh
niên với tổng số tiền 4.170.000 đồng.
- Nhân dịp kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn tr-
ờng đã phát động đến từng đoàn viên thanh niên trong nhà trờng xây dựng Kế hoạch
nhỏ bằng cách học sinh thu gom giấy vụn (2kg/HS) với tổng số tiền gần 7 triệu đồng.
Số tiền này dành một phần giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng tại địa bàn nơi
trờng đóng( Xóm 3- Xuân Đài), một phần dành cho những đoàn viên thanh niên trong
các chi đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhng vơn lên trong học tập.
- Hoạt động tình nguyện của các đoàn viên cũng đợc trú trọng, đoàn trờng đã tổ
chức cho các chi đoàn lao động dọn vệ sinh môi trờng( trong và ngoài trờng) theo
từng quý.
- Đoàn trờng đã phối hợp với Đoàn các xã, thị trấn trong việc bàn giao, tiếp
nhận ĐVTN, học sinh về tham gia sinh hoạt hè tại nơi c trú, đồng thời tham gia quản
lý và tổ chức tốt các hoạt động hè cho ĐVTN, học sinh trong dịp hè 2007 vừa qua.
II.4/ Phong trào xây dựng môi trờng học đờng, phòng chống các TNXH.
- Đoàn trờng đã phát động đến từng chi đoàn đảm nhận một công trình thanh
niên: chăm sóc bồn hoa, vờn cây, lao động vệ sinh phòng họcQua đó đã giúp các
ĐV-TN biết trân trọng những thành quả lao động, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi tr-
ờng tốt hơn.
- Hởng ứng tết trồng cây, toàn bộ các chi đoàn đã tham gia trồng và chăm sóc
đợc 30 cây bóng mát do đó đã tạo đợc cảnh quan nhà trờng ngày càng xanh, sạch đẹp.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào giữ gìn trật tự an toàn giao thông khu vực
quanh trờng, Đoàn trờng duy trì tốt các buổi lao động tập thể vệ sinh các trục đờng
quanh trờng vào các ngày thứ 5 của tuần đầu các quý. Đội thanh niên tình nguyện của
Đoàn trờng luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của trờng cũng nh của địa
phơng.
- Duy trì, cải tiến và đổi mới nội dung, tăng thời lợng các chơng trình, các buổi
phát thanh Đoàn trờng, các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội kỹ năng
sốngcung cấp, cập nhật thông tin, trao đổi tìm hiểu về truyền thống văn hoá Việt
Nam và tình hình thời sự trong nớc, quốc tế, định hớng thông tin và giúp cho ĐVTN
xác định cho mình những loại hình vui chơi giải trí phù hợp, lành mạnh.
5

Generate time = 0.1030580997467 s. Memory usage = 1.94 MB