Quy trình dạy Tập viết ( trong tiết Học vần)

Phòng Giáo Dục Quận Hoàng Mai
Trờng Tiểu học Tân Mai
Quy trình dạy Tập viết
(trong bài học vần lớp 1)
Tiết 1 : Sau khi dạy đọc các chữ ghi âm ( vần ) , tiếng từ mới :
Hớng dẫn HS viết Các chữ ghi âm ( Vần ), Tiếng từ mới trên bảng con :
* Hớng dẫn học sinh viết chữ n
B ớc 1 : Giới thiệu mẫu chữ viết :
- GV chỉ vào mẫu chữ viết ( n ), giới thiệu :
+ Chữ n cỡ vừa cao 2 li , đợc viết bởi 2 nét : móc xuôi và nét móc 2 đầu.
+ Cách viết chữ n nh sau :
Nét 1 : Đặt bút giữa ĐK2 và ĐK3, viết nét móc xuôi( đầu nét chạm ĐK3 )
Nét 2 : Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên viết tiếp nét móc 2 đầu, dừng bút ở
ĐK2
B ớc 2 : GV viết mẫu ( vừa viết vừa kết hợp nhắc lại cách viết đã HD ) :
GV viết mẫu chữ n trên bảng ( vừa viết vừa kết hợp nhắc lại cách viết đã HD ở bớc
1 )
B ớc 3 : HD HS viết chữ ghi âm vần vào bảng con
HS viết chữ n vào bảng con. ( 2 -3 lần ). GV nhận xét, uốn nắn về ;
+ T thế ngồi viết
+ cách đặt bảng cầm phấn
+ Nhận xét về hìng dạng chữ, quy trình, cách nối chữ ( nếu có )
+ Động viên HS viết đúng, HD HS cách sửa cho những HS viết cha đúng.
* Hớng dẫn học sinhviết chữ m : Cách HD viết tơng tự nh 3 bớc trên
Hớng dẫn HS viết chữ ghi tiếng, từ mới trên bảng con :
* Hớng dẫn viết chữ nơ :
B ớc 1 : Giáo viên chỉ vào chữ nơ ( trình bày sẵn trên bảng phụ hoặc bảng lớp ), HD
HS nhận xét : Chữ nơ đợc ghép bởi những chữ cái nào ? ( n - ơ )
Cả 2 chữ đều cao mấy li ? ( 2 li )
GV nêu cách viết : Đặt bút giữa ĐK2 và ĐK 3, viết nét móc xuôi dừng bút ở ĐK1.
Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút lên viết tiếp nét móc 2 đầu, đến ĐK2 thì dừng lại;
lia bút sang bên phải để viết chữ ơ.
B ớc 2 : GV viết mẫu chữ nơ theo cỡ vừa, trên dòng kẻ li ở bảng lớp để HS theo dõi (
va viết vừa kết hợp nhắc lại cách viết đã HD ở bớc 1.
B ớc 3 : HS tập viết chữ nơ vào bảng con. GV nhận xét uốn nắn.
* Hớng dẫn viết chữ me: Cách HD viết tơng tự nh 3 bớc trên
Tiết 2 : Sau khi luyện đọc từ ngữ và câu ứng dụng :
Hớng dẫn HS viết Các chữ ghi âm ( Vần ), Tiếng từ mới trong vở tập viết :
ở phần này GV cần HD ngắn gọn để HS có TG luyện viết :
- GV dung que chỉ tô lại từng chữ cái( n, m ) theo mẫu trên bảng, vừa tô vừa kết hợp
mô tả lại cách viết,Nhắc HS lu ý ở những nét khó hoặc dễ viết sai .( nhắc HS chú ý viết
chữ n đủ 2 nét, chữ m 3 nét, viết đờng cong ở các nét cho mềm mại, đẹp mắt.)
- HS tập viết 2 dòng chữ n, m theo mẫu trong vở tập viết ( mỗi dòng 5 chữ cái)
- GV viết mẫu ( hoặc tôlại từng chữ nơ me trên bảng ; nhắc HS chú ý các chữ cái đều
cao 2li; viết n và ơ không gần nhau quá ( hoặc xa quá ) trong chữ nơ ; từ m nối sang e,
viết chữ e cho đúng mẫu ( khoảng rỗng không to quá hoặc nhỏ quá ).
Độ cao của chữ cái, khoảng cách giữa các chữ, cách nối chữ , ghi dấu phụ, dấu
thanh,..
-Yêu cầu HS viết tiếp từng dòng ( chữ ghi tiếng t mới ) nơ - me trong vở tập viết (
có thể viết mỗi dòng 3, 4 chữ )
GV chấm tại lớp một số bài viết của HS và nhận xét chung

Generate time = 0.078121900558472 s. Memory usage = 1.93 MB