Bài soạn Ngữ văn 9 HKII tuần 27-28

Ngữ văn 9 tập 2
Tuần 27 - Tiết : 131 Tổng Kết Phần Văn Bản Nhật Dụng
A. Mục tiêu :
- Kiến thức: Nắm một cách có hệ thống nội dung, ý nghóa và cách tiếp cận các văn bản nhật dụng đã học ở Trung Học Cơ Sở.
- Kó năng: Tiếp tục năng lực viết bài nhật dụng về các chủ đề xung quanh cuộc sống của các em.
- Thái độ : Ý thức việc tự học.
B. Chuẩn bò :
C. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:. Kiểm tra sự chuẩn bò nội dung tổng kết về văn bản nhật dụng.
2. Bài mới:
Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
I. ÔN TẬP VỀ KHÁI NIỆM VĂN BẢN NHẬT
DỤNG
- Văn bản nhật dụng đề cập , bàn luận, thuyết minh,
tường thuật, miêu tả, đánh giá… những vấn đề,
những hiện tượng gần gũi, bức xúc với cuộc sống
của con người và cộng đồng.
- Làm rõ giá trò văn chương ( quan trọng) của văn bản
nhật dụng.
II. BẢNG TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DỤNG
- Cho học sinh đọc phần đầu sách giáo khoa.
- Giải thích các ý về chức năng, đề tài, tính cập
nhật của văn bản nhật dụng.
- Giáo viên treo bảng phụ.
- Nêu câu hỏi để tổng kết từng phần
6/18/2013 GV soạn Lê Phú Tấn 1
Ngữ văn 9 tập 2
BẢN TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DỤNG
LỚ
P
TÊN VĂN BẢN NHẬT DỤNG NỘI DUNG
HÌNH THỨC
( Phương pháp biểu đạt)
6
Cầu Long Biên – chứng nhân lòch sử Nơi chứng kiến những sự kiện lòch sử hào hùng, bi tráng của Hà nội Tự sự, miêu tả và biểu cảm
Động Phong Nha Là kì quan thế giới, thu hút khách du lòch, tự hào và bảo vệ danh thắng này Thuyết minh , miêu tả
Bức thư của thủ lónh da đỏ Con người phải sống hoà hợp với thiên nhiên lo bảo vệ môi trường… Nhò luận và biểu cảm
7
Cổng trường mở ra Tình cảm thiêng liêng của cha mẹ với con cái. Vai trò của nhà trường đối với
mỗi con người
Tự sự, miêu tả thuyết minh, nghò luận ,
biểu cảm.
Mẹ tôi Tình yêu thương , kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng của con cái Tự sự, miêu tả, nghò luận, biểu cảm.
Cuộc chia tay của những con búp bê Tình cảm thân thiết của hai anh em và nổi đau chua xót khi ở trong hoàn cảnh
gia đình bất hạnh
Tự sự, nghò luận , biểu cảm
Ca Huế trên sông Hương Vẻ đẹpcủa sinh hoạt văn hoá và những con người tài hoa xứ Huế Thuyết minh, nghò luận và biểu cảm.
8
Thông tin về Ngày Trái Đất Năm 2000 Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông đối với môt trường Nghò luận và hành chính
Ôn dòch thuốc lá Tác hại của thuốc lá ( đến kinh tế và sức khoẻ) Thuyết minh , nghò luận và biểu cảm
Bài toán dân số Mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển xã hội Thuyết minh và nghò luận
9
Tuyên bố thế giới về sự sống còn,quyền
được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Trách nhiệm chăm sóc , bảo vệ và phát trtiển của trẻ em của cộng đồng quốc tế Nghò luận, thuyết minh và biểu cảm.
Đấu tranh cho môt thế giới hoà bình Nguy cơ chiến tranh hạt nhân và trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh vì hoà bình
thế giới
Nghò luận và biểu cảm
Phong cách Hồ Chí Minh Vẻ đẹp của phong căch Hồ Chí Minh; tự hào, kính yêu Bác Nghò luận và biểu cảm
6/18/2013 GV soạn Lê Phú Tấn 2
Ngữ văn 9 tập 2
Tuần 27 - Tiết : 132 Tổng Kết Phần Văn Bản Nhật Dụng
A. Mục tiêu :
- Kiến thức: Nắm một cách có hệ thống nội dung, ý nghóa và cách tiếp cận các văn bản nhật dụng đã học ở Trung Học Cơ Sở.
- Kó năng: Tiếp tục năng lực viết bài nhật dụng về các chủ đề xung quanh cuộc sống của các em.
- Thái độ : Ý thức việc tự học.
B. Chuẩn bò :
C. Hoạt động dạy học:
3. Kiểm tra bài cũ:. Kiểm tra sự chuẩn bò nội dung tổng kết về văn bản nhật dụng.
4. Bài mới:
Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
III. PHƯƠNG PHÁP HỌC VĂN BẢN
NHẬT DỤNG.
- 5 yêu cầu:
+ Lưu ý nội dung các chú thích của văn bản
nhật dụng
+ Liên hệ các vấn đề trong văn bản nhật
dụng và đời sống xã hội.
+ có ý kiến, quan điểm riêng trước các vấn
đề đó.
+ Vận dụng tổng hợp kiến thức các môn học
khác để làm sáng tỏ vác vấn đề được đặt ra
trong văn bản nhật dụng.
+ Căn cứ vào đặc điểm và phương thức biểu
hiện để phân tích một văn bản nhật dụng.
IV. GHI NHỚ ( SÁCH GIÁO KHOA)
 Hướng dẫn chuẩn bò bài
1. Bài vừa học:
2. Bài sắp học:
- Ghi lên bảng.
- Cho học sinh đọc trong sách giáo khoa.
- Nhấn mạnh 5 yêu cầu:
- Hướng dẫn học sinh đọc.
- Nắm vững chức năng, tính cập nhật của văn bản
nhật dụng và hệ thống văn bản nhật dụng được học
ở Trung Học Cơ Sở.
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
- Đọc phương pháp học văn
bản nhật dụng.
- Chú ý 5 yêu cầu.
- Đọc ghi nhớ trong sách
giáo khoa.
6/18/2013 GV soạn Lê Phú Tấn 3
Ngữ văn 9 tập 2
Tuần 27 - Tiết : 133 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (TIẾNG VIỆT)
A. Mục tiêu :
- Kiến thức:
- Kó năng:
- Thái độ :
B. Chuẩn bò :
C. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
 Hướng dẫn tự học:
1. Bài vừa học:
2. Bài sắp làm:
VIẾT BÀI TLV SỐ 7
6/18/2013 GV soạn Lê Phú Tấn 4
Ngữ văn 9 tập 2
Tuần 27 - Tiết : 134-135 VIẾT BÀI TLV SỐ 7
A. Mục tiêu :
- Kiến thức: Trên cơ sở nắm đặc điểm, cách làm bài văn nghò luận về nhân vật văn học để rèn luyện các thao tác kó năng làm văn nghò luận vê nhân vật văn
học.
- Kó năng: Rèn luyện kó năng viết của HS về văn nghò luận nói chung và nghò luận về nhân vật văn học nói riêng.
- Thái độ : Ý thức cách viết văn nghò luận.
B. Chuẩn bò :
C. Hoạt động làm bài:
Nội dung hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
ĐỀ BÀI
(Chọn 1 trong 7 đề của SGK để làm)
 Hướng dẫn tự học:
- Bài sắp học:
-Giáo viên chép đề bài lên bản cho học sinh suy nghó , làm bài.
- Tổ chức, quan sát học sinh làm bài
- Thu bài.
Bến quê
- Chép đề trên bảng.
- Tập trung suy nghó làm bài.
- Nộp bài.
6/18/2013 GV soạn Lê Phú Tấn 5

Generate time = 0.052850008010864 s. Memory usage = 1.93 MB