lam quen voi chu cai M, N, L


Nhiệt liệt chào mừng
Các cô giáo về dự hội giảng
Tiết học Làm quen chữ cáI: m n l
Chủ điểm: Tết và mùa xuân
Người thực hiện: Nguyễn Thị Luân
Lớp 5 tuổi Trường Mầm non Thái Thuỷ

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi


mïa xu© n l¹i vÒ

m n l
Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu bµi míi
m

Generate time = 0.40764188766479 s. Memory usage = 1.92 MB