bao cao chu nhiem

TRƯỜNG THPT HẢI ĐÔNG
Ngày 10 tháng 01 năm 2009
BÁO CÁO CHỦ NHIỆM HỌC KÌ & CUỐI NĂM HỌC
Lớp : 8B , Giáo viên chủ nhiệm : Lê Văn Lộc
I.Công tác duy trì sĩ số :
- Đầu năm học lớp có số HS: 28
- Cuối học kì I có số học sinh : 28
- Tăng ( giảm): Không
II. Tự nhận xét các hoạt động của lớp:
1.Công tác giáo dục đạo đức:
- Đa số học sinh có thức đạo đức tốt , bên cạnh đó vẫn tồn tại một số học sinh
có biểu hiện xấu về đạo đức như em: Hoàng Văn Mậu , Lê văn Dương.
- Đã áp dụng nhiều biện pháp giáo dục như: kết hợp với nhà trường, kết hợp với
GVBM và phối hợp với phụ huynh học sinh nhưng hai em này ữân chưa có
chuyển biến tích cực về đạo đức.
- Kết quả đạt được :
+ Hạnh kiểm tốt: 7
+ Hạnh kiểm khá: 13
+ Hạnh kiểm TB : 6
+ Hạnh kiểm Yếu : 2
2. Quản lý chất lượng học tập:
-

Generate time = 0.062294960021973 s. Memory usage = 1.92 MB