bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân


Tiết: 21,
Tuần 21
1. Thế nào là
hôn nhân?
Bài 12
Bài 12
Câu 1:Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp
CNH, HĐH đất nươc là gì?
-
Ra sứ học tập văn hóa, KHKT, tu dưỡng đạo đức, tư
tưởng chính trò.
- Có lối sống lành mạnh, có ý thức rèn luyện sức khỏe.
- Tham gia lao động sản xuất, tham gia các hoạt động
chính trò- vã hội.

Tiết: 21,
Tuần 21
1. Thế nào là
hôn nhân?
Bài 12
Bài 12
Vì sao tình yêu chân chính lại là cơ sở quan trọng của hôn nhân?
Điều gì sẽ xãy ra nếu như kết hôn không dựa trên tình yêu chân chính?
( hôn nhân do ép buộc, vì tiền hay danh vọng)
Sự hòa thuận, hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng được tạo lập trên
cơ sở tình yêu chân chính.Nếu không sẽ tan vỡ, ảnh hưởng đến cuộc
sống gia đình.

Tiết: 21,
Tuần 21
1. Thế nào là
hôn nhân?
Bài 12
Bài 12
Đọc hai mẫu chuyện trong phần đặt vấn
đề.
Mẫu chuyện 1
Mẫu chuyện 2

Tiết: 21,
Tuần 21
1. Thế nào là
hôn nhân?
Bài 12
Bài 12
1.Em có suy nghó gì về tình yêu và hôn nhân qua hai
tình huống trên?
Sai trái, không đúng đắn vi đó là tình yêu mù quán,
vô trách nhiệm trong tình yêu. Chính là hôn nhân ép
buộc. Cả 2 trường hợp trên đều dẫn đến hậu quả xấu
là sự bất hạnh trong đời sống hôn nhân.

Tiết: 21,
Tuần 21
1. Thế nào là
hôn nhân?
Bài 12
Bài 12
2. Theo em hiểu thế nào là tình yêu
chân chính?
Tình yêu chân chính là tình yêu xuất
phát từ sự đồng cảm sâu sắc giữa 2
người, là sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau.

Generate time = 0.009181022644043 s. Memory usage = 1.93 MB