Bài 7. Câu lệnh lặp


Giáo án
NHÓM: THCS LƯƠNG TẤN THỊNH,
TRẦN KIỆT, TRƯỜNG CHINH
ĐƠN VỊ: PGD&ĐT HUYỆN ĐÔNG HÒA

Tuần:.... Ngày : …………

Tiết 39: CÂU LỆNH LẶP

I. Mục tiêu:
a) Kiến thức:
- Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn
ngữ lập trình;
- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để
chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công
việc nào đó một số lần;
- Hiểu hoạt động của câu lênh lặp với số lần
biết trước for ... do trong Pascal;
- Biết lệnh ghép trong Pascal.

b) Kỹ năng:
- Viết đúng lệnh for...do trong một số tình
huống đơn giản;
- Hiểu cách viết đúng các quy tắc, cú pháp
trong ngôn ngữ cụ thể khi dùng vòng lặp for;
- Đọc hiểu được chương trình có sử dụng vòng
lặp for...do;
c) Thái độ:
- Nhận thức được vai trò quan trọng của vòng
lặp xác định for...do là giúp thực hiện các công
việc lặp lại nhiều lần một cách khoa học, nhanh
chóng, không dài dòng, tránh nhàm chán, dễ sai
sót và tốn thời gian;
- Có ý thức trong học tập.

II. Chuẩn bị:
* GV: - Giáo án, máy Projector, bảng và bút;
- Một số ví dụ bài tập về vòng lặp for...do;
* HS: - SGK, vở để ghi;
III. Hoạt động dạy và học:
A. Kiểm tra bài cũ: câu điều kiện, cấu trúc rẽ nhánh
B. Bài mới: GV giới thiệu bài mới…


HĐ giáo viên HĐ học sinh Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu các công việc phải lặp nhiều lần
Câu hỏi: Trong đời sống hằng
ngày có rất nhiều công việc được
lặp đi lặp lại, em nào cho biết
một vài ví dụ?
- GV cho thêm vào ví dụ: mỗi
sáng thứ 2 đều chào cờ đầu
tuần, hoặc cô giáo lặp đi lặp lại
việc gọi học sinh lên trả bài và
ghi điểm, cô giáo sẽ ngừng lại
cho đến khi đã vào điểm cho tất
cả học sinh....
- GV chốt lại: đó là các công
việc, các hoạt động được thực
hiện bằng cách lặp đi lặp lại
nhiều lần, được chia làm 2 kiểu
lặp: lặp với số lần nhất định, biết
trước và lặp với số lần không xác
định được.
Câu hỏi: ví dụ nào là lặp với số
lần xác định được, ví dụ nào là
lặp với số lần không xác định
được?
GV: Nhận xét đánh giá
- GV cho học sinh ghi vào vở
Thảo luận trả
lời:
- Tiếng gà gáy
mỗi sáng,
tiếng trống
trường sau mỗi
tiết học, đánh
răng trước khi
đi ngủ và mỗi
sáng thức
dậy...
- Hằng ngày em
đi học ...
HS lắng nghe
Một vài học sinh
trả lời.
HS Lắng nghe
HS ghi vào vở
1. Các công việc phải
thực hiện nhiều lần:
- Lặp với số lần nhất
định và biết trước.
+ VD: Đánh răng mỗi
ngày 2 lần, ngày ăn
cơm 3 lần,...
- Lặp với số lần
không thể xác định
trước.
+ VD: Học cho đến
khi thuộc bài.

Generate time = 0.10904383659363 s. Memory usage = 1.93 MB