SKKN THAM MƯU TĂNG CƯỜNG CSVC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu tăng cường CSVC trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
I. HOÀN CẢNH NẢY SINH ĐỀ TÀI:
Xây dựng Trường Tiểu học chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của
ngành. Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định số 1366/GD-ĐT ngày 26/4/1997
“Ban hành quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-
2000”. Nhiều tỉnh trong cả nước đã tập trung đầu tư xây dựng trường chuẩn với
những giải pháp tích cực theo định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo,
Tỉnh ta đã đề ra chỉ tiêu đến năm 2010, toàn tỉnh có 70% trường tiểu học đạt chuẩn
quốc gia nhằm đẩy mạnh thực hiện tiêu chuẩn hóa trường lớp, tiêu chuẩn hóa đội
ngũ và tiêu chuẩn hóa chất lượng dạy và học, đáp ứng với yêu cầu đổi mới sự
nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn công nghiêp hóa – hiện đại hóa
đất nước.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia,
năm học 2003-2004, trưởng đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Huyện và Phòng
giáo dục phấn đấu xây dựng trường Tiểu học Võ Xu 1, trường tiểu học đầu tiên của
Huyện, đạt chuẩn quốc gia vào năm 2004-2005.
Xây dựng trường chuẩn quốc gia là việc rất khó khăn, phức tạp và lâu dài,
có liên quan đến nhiều cấp, nhiều lực lượng xã hội, trong đó khó khăn nhất là vấn
đề đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật trường học theo chuẩn quốc gia.
Trong khuôn khổ của một SKKN, chúng tôi xin được đi sâu vào một số giải
pháp và kinh nghiệm bước đầu nhằm tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng chuẩn của
trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo tinh thần xã hội hóa giáo dục.
II. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
Năm học 2003-2004, sau khi được sự chấp thuận của UBND Huyện và
Phòng Giáo Dục về kế hoạch xây dựng trường Tiểu học Võ Xu 1 đạt chuẩn quốc
gia vào cuối năm học 2004-2005, chúng tôi đã tổ chức tự đánh giá thực trạng của
trường theo quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của Bộ.
Trang 1
Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu tăng cường CSVC trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Kết quả cho thấy, Trường đạt 4/5 tiêu chuẩn quy định. Riêng tiêu chuẩn 3
(xây dựng cơ sở vật chất) còn nhiều bất cập: Diện tích trường còn thiếu 1.200m
2
,
một số phòng chức năng, nhà vệ sinh, tường rào, bàn ghế học sinh chưa đúng quy
cách. Việc trang trí và cảnh quan sư phạm nhìn chung chưa đảm bảo yêu cầu. Khu
thể dục thể thao phải nâng cấp mặt sân.
Sau khi báo cáo thực trạng và đề xuất dự toán kinh phí để tăng cường CSVC
đáp ứng tiêu chuẩn 3, UBND huyện và Phòng Giáo dục chỉ giải quyết việc xây
dựng thêm trường học, tường rào và công trình vệ sinh. Mọi nhu cầu còn lại trường
phải tự tìm nguồn vốn để giải quyết.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
Ngoài kinh phí giải quyết các hạng mục CSVC thuộc trách nhiệm của
Huyện, kinh phí mà trường tự cân đối nguồn, theo dự trù đến trên 100.000.000
đồng. Đây là khoản tiền quá lớn so với khả năng của trường. Tình hình này đòi hỏi
phải có sự vận động đóng góp của phụ huynh vá các lực lượng xã hội. Tuy nhiên,
khó khăn không chỉ là vấn đề huy động kinh phí mà còn cả về nhận thức, quan
điểm của lãnh đạo thị trấn và cha mẹ học sinh.
Chúng tôi bàn bạc và thống nhất kế hoạch triển khai huy động vốn như sau:
- Đăng kí làm việc với Đảng Ủy, UBND, các đoàn thể của thị trấn về sự cần
thiết phải xây dựng trường chuẩn quốc gia. Chúng tôi đã trình các văn bản của Bộ,
của tỉnh có liên quan đến chủ trương này; thông báo tình hình triển khai thực hiện
và hiệu quả đạt được khi xây dựng trường chuẩn. Kết quả là Đảng Ủy của thị trấn
đã đưa việc xây dựng trường Tiểu học Võ Xu 1 vào nghị quyết năm 2004.
- Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng trường chuẩn đã tác động tích cực
đến nhận thức của lãnh đạo các chi bộ Đảng, các đoàn thể và nhân dân tại địa
phương. Việc huy động tài chính của cha mẹ học sinh không thể dùng cách áp đặt,
phân bổ mệnh lệnh. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhà trường không được quyền
đặt ra các khoản thu ngoài quy định. Chỉ có cách nói: Mọi yêu cầu xây dựng
Trang 2
Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu tăng cường CSVC trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
trường đều do cha mẹ học sinh bàn, cha mẹ học sinh làm, kiểm tra và nghiệm thu
mới thực hiện được. Trên tinh thần đó, trường tổ chức họp cha mẹ học sinh và
trình bày kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí các khoản cần xây dựng, mua sắm. Do
vậy, cha mẹ học sinh đã thống nhất góp nhiều hơn so với mọi năm. Nguồn quỹ
hoạt động trong 3 năm học gần đây cũng được giải quyết ưu tiên cho nhu cầu tăng
cường cơ sở vật chất Cụ thể:
* Năm học 2002-2003 huy động từ nguồn vốn cha mẹ học sinh gần 50 triệu
đống để xây dựng cổng trường và tường rào ba phía. Từ việc thiết kế thi công đến
nghiệm thu chúng tôi đều đưa ra Ban đại diện cha mẹ học sinh thảo luận bàn bạc
và thực hiện. Trong quá trình thi công chúng tôi còn huy động được sức lao động
và kĩ thuật của một số cha mẹ học sinh nên vừa tiết kiệm được kinh phí vừa đề cao
vai trò của cha mẹ các em.
* Năm học 2003-2004 chúng tôi tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng và chính
quyền địa phương và cũng với sự đồng tình của cha mẹ học sinh, trường chúng tôi
đã được trang bị bảng chống lóa, thiết bị quạt, đèn chiếu sáng, tủ đựng ĐDDH ước
tính gần 30 triệu đồng.
* Năm học 2004-2005 là năm cuối cùng của kế hoạch xây dựng trường
chuẩn, chúng tôi đã cùng với hội cha me học sinh mua sắm thêm 10 bộ bàn ghế
làm việc, 5 tủ kính, cùng 10 tủ sắt để tiếp tục trang bị cho các phòng mới xây và
các phòng chức năng ước tính trên 25 triệu đồng.
- Về huy động các lực lượng xã hội khác đóng góp, chúng tôi đã trực tiếp
đến một số doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong thị trấn để vận động hỗ trợ. Như
doanh nghiệp tư nhân Thanh Quang (Vũ Hòa) ủng hộ 50 khối đất để cải tạo mặt
bằng sân trường, và 20 giờ xe ủi để san bằng mặt trường.
Để có được sân bóng đá mini, bãi tập chúng tôi củng đã tiếp tục đến một nhà
doanh nghiệp khác vận động và được 37 khối cát, được 20 công san bằng.
- Chúng tôi còn vận động phụ huynh, các nhà hảo tâm, giáo viên và cả học
sinh đóng góp công sức, cây, chậu để tôn tạo môi trường.
Trang 3
Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu tăng cường CSVC trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
- Các khoản chi phí từ nhà trường cũng được tính toán, cân đối nhằm phục
vụ mục tiêu tăng cường CSVC. Đó là khoản kinh phí để lại từ quỹ xây dựng
trường học, kinh phí trang bị ban đầu của 57 em học bán trú và 245 em học 2
buổi/ngày.
IV. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Trong 3 năm học qua, trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện, Phòng
Giáo dục, ban đại diện cha mẹ học sinh, các lực lượng xã hội, các nhà hảo tâm giải
quyết kinh phí để hoàn thành các hạng mục sau:
- Được UBND Huyện giải quyết:
+Xây mới 8 phòng học
+ Xây tường rào cho khuôn viên trường, xây công trình vệ sinh cho giáo
viên và học sinh.
+ Cấp 10 cây đàn Organ
- Được Ủy ban nhân dân thị trấn giải quyết:
+ Cấp thêm 1.200m
2
đất để mở rộng khuôn viên trường đảm bảo diện tích
9,32m
2
/ học sinh
- Được cha mẹ học sinh hỗ trợ:
+ Mua sắm trang thiết bị dạy học, làm các bảng, biểu trang trí phòng học,
các phòng chức năng, trồng cây xanh, cây cảnh với tổng số tiền: 110 triệu đồng
- Các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp tại địa phương
+ Các nhà hảo tâm hỗ trợ: 26.500.000 đồng để mua sắm trang bị cho các
phòng chức năng, phương tiện làm việc cho giáo viên. Các doanh nghiệp giúp
nâng cấp khu thể dục thể thao và mặt bằng sân trường.
+ Năm học 2004-2005 trường đạt chuẩn quốc gia
Trang 4
Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu tăng cường CSVC trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
V. MỘT SỐ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU VỀ TĂNG CƯỜNG CSVC
ĐỂ ĐẠT TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA:
1. Phải giải quyết tốt về nhận thức:
Mặc dù đã có chủ trương của Bộ, của Tỉnh và Huyện về xây dựng trường
chuẩn nhưng do tình hình trường lớp hiện nay ở từng xã còn cần quá nhiều kinh
phí để xây mới và nâng cấp. Nếu không quyết tâm xây dựng trường chuẩn thì sẽ
tồn tại quan điểm đầu tư dàn trải, manh mún kéo dài không dứt điểm ở một trường
nào. Từ đó, tiến độ xây dựng trường chuẩn sẽ rất chậm, khó thực hiện chỉ tiêu như
UBND Tỉnh đã đề ra.
Nhân dân trong địa phương nhìn chung có thu nhập chưa cao nên việc huy
động sức dân sẽ gặp không ít khó khăn nếu không làm tốt việc tuyên truyền tác
dụng, lợi ích của trường chuẩn quốc gia. Tốt nhất là cần có những chuyến tham
quan trong hoặc ngoài Tỉnh
2. Có quy hoạch đầu tư và chia ra nhiều giai đoạn:
Cần có quy hoạch chung của UBND Huyện và trong từng xã phải xác định
trường học cần đầu tư theo một thứ tự cần ưu tiên. Kết hợp việc xây mới, cải tạo
CSVC với xây dựng trường chuẩn để tránh đầu tư dàn trải thiếu tập trung.
3. Mỗi trường học đều phải có sự phấn đấu, từng bước đáp ứng với 5 yêu
cầu trường chuẩn, đặc biệt là việc xây dựng đội ngũ, tổ chức các hoạt động và chất
lượng giáo dục.
4. Ban Giám Hiệu phải có quyết tâm rất cao, phải thật sự năng động, không
có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Khi làm công tác tham mưu tăng cường CSVC phải
thật chi tiết, có phương án cụ thể , khả thi.
5. Phải thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong việc tăng cường
CSVC. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được, các nguồn
kinh phí do trường quản lý
Trang 5

Generate time = 0.30620408058167 s. Memory usage = 1.94 MB