KỂ CHUYỆN VỀ BÁC

ẹE CệễNG Dệẽ THI CUA CHI ON 10
A11

I .LI CHO:
Kớnh tha:
- Quý v i biu
- Quý ban giỏm kho
- Quý thy cụ v ton th cỏc bn hc sinh thõn mn
Chin tranh ó qua i, nn hũa bỡnh ang hin hu trờn khp mi min t nc v ton nhõn loi. Ngy
nay chỳng ta ang c sng mt cuc sng m no, hnh phỳc, c n ngon mc p, c lm vic, n
trng khụng th khụng k n cụng lao ca Bỏc H - v lónh t v i ca ton ng, ton dõn ta. Ngi ó
sng mt cuc i y mi con ngi chỳng ta cú dp hc tp v lm theo.
Khụng phi hin nhiờn m T Hu vit:
Vỡ sao trỏi t nng õn tỡnh ?
Nhc mói tờn ngi H Chớ Minh.
Nh mt nim tin nh mt dng khớ
Nh lũng nhõn ngha c hy sinh
V hng ng cuc sng vn ng Hc tp lm theo tm gng o c HCM hụm nay tụi xin
i din lp 10
A11
mang n cuc thi ny mt mu chuyn nh v mt trong 4 c tớnh xuyờn sut c cuc i
Bỏc: Cn kim liờm chớnh võng, ú chớnh l c tớnh tit kim. Hy vng sau khi nghe xong mu
chuyn, tt c chỳng ta õy s trang b cho mỡnh mt ớt hnh trang v t tng ca ngi Bỏc H v i
ca dõn tc Vit Nam.
Vic chi tiờu ca Bỏc H
Cỏc ng chớ gn Bỏc u cho bit Bỏc rt tit kim. Cú ụi tt rỏch ó vỏ i, vỏ li my ln Bỏc cng
khụng dựng tt mi, Bỏc núi:
- Cỏi gỡ cũn dựng c nờn dựng. B i khụng nờn
Khi tt rỏch cha kp vỏ, anh em a ụi tt mi Bỏc dựng, Bc xoay ch rỏch vo bờn trong ri ci xớ
xúa:
- y, cú trụng thy rỏch na õu
Cú qu chui hi nu, anh cỏn b chờ khụng n, Bỏc ly dao gt phn nu i, búc n ngon lnh, ri núi:
- chin khu cú oc qu chui ny cng quý
Cõu núi v vic lm ca Bỏc lm ng chớ cỏn b hi hn mói.
Dự cho ó lm n Ch tch nc, sut trong nhng nm Vit Bc, H Ni, Bỏc cha bao gi cú tin
(nh anh em cỏn b, chin s, cụng tỏc quanh Bỏc thng nhn xột).
Thc t lch s cho thy rng: sut thi gian hot ng ca Bỏc nc ngoi, Bỏc gp rt nhiu khú
khn v ti chớnh do nhng nguyờn nhõn khỏc nhau. c ng no, ch yu do lao ng t thõn m cú, Bỏc
dnh cho cụng tỏc cỏch mng. Bỏc chi tiờu rt dố sn, cõn nhc tng xu. Liờn hoan mng thnh lp ng cng
ch cú bỏt cm, mún xo, tụ canh, a cỏ. Chiờu ói ng chớ Lý Bi Qun, ngi Trung Quc, ngi ó mua
chic mỏy ch t Hi Phũng v tng Ngi (nm 1939), Bỏc cng ch khao mt mún canh v 2 a thc n,
thờm hai lng ri, tng cng cha ht mt ng bc.
T tht ói mỡnh khi nghe tin Hng quõn bt sng 33 vn quõn Hớt le Xtalingrỏt nm 1943, ti nh
tự, trong tỳi ch cũn vn vn mt ng bc, Bỏc ó nh ngi lớnh gỏc mua giựm cho ớt ko v du ch
quy. Sau khi phn khi hụ my khu hiu hoan nghờnh thng li ca Liờn Xụ, Bỏc ngi mt mỡnh, chộn
tc, chộn thự rt ng hong vui v
Nm 1957, Bỏc v thm Ngh Tnh, khi n cm chung vi ng chớ Nguyn S Qu, Nguyn Chớ
Thanh, Hong Vn Dim, Bỏc ó bt ra ngoi mõm my mún n, ri núi: n ht ly thờm, khụng n ht
ngi khỏc n, ng ngi ta n tha ca mỡnh.
Cú th dn ra nhiu na nhng vớ d v cỏch chi tiờu s dng tin bc, c s vt cht ca Bỏc, rt mõu thun
thng nht: cht chiu, tn tin nhng vn rng rói, khụng hoang phớ m cng khụng keo kit, k bo.
Tụi xin trớch dn vi cõu th trong bi thi Bỏc i ca nh th T Hu th hin s xỳc ng mónh lit
c sỏng tỏc khi Bỏc qua i
i Bỏc H i nhng x chiu
Min Nam ni Bỏc bit bao nhiờu
Ra i Bỏc dn cũn non nc
Ngha nng lũng khụng giỏm khúc nhiu
Theo quan nim ca Bỏc:
Hc lm vic lm ngi, lm cỏn b
Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại”
Thế giới, loài người tự hào về Bác. Là người Việt Nam, đồng hương của Bác, chúng ta càng tự hào biết bao!
Cách ứng xử của Bác với tiền tài, với cái ăn, cái mặc, với cơ sở vật chất nói chung đâu có phải là cao quá mà
chúng tao không học tập đuợc, đaâu có phải là một tòa thánh cẩm uy nghiêm mà cúng ta không đặt chân lên
được thềm bâc, dù là bặc thềm thứ nhất?
II. LỜI KẾT THÚC:
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chúc cuộc thi đã tạo nên một sân chơi thú vị, lành mạnh này
để lớp chúng em có dịp thể hiện mình. Hơn nữa cuộc thi là động lực thiết thực nhằm GD chúng tôi làm theo
lời Bác cố gắng học tập, phấn đấu vì một nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh
Tôi xin cảm ơn BGK, quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh đã quan tâm lắng nghe cổ
vũ cho tôi hoàn thành tốt bài dự thi của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe.

Generate time = 0.25727605819702 s. Memory usage = 1.93 MB