Tiết 25-Bài 22: Dân số và sự gia tăng Dân số


CHÀO MỪNG CÁC THÀY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ GIỜ

CHƯƠNG V: ĐỊA LÝ DÂN CƯ.
TIẾT 25- BÀI 22.
DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ
PHẦN II:
ĐỊA LÝ KINH TẾ XÃ HỘI
TrÇn §iÓn

Generate time = 0.098634004592896 s. Memory usage = 1.92 MB