tiet 44-cau tao trong cua chim bo cau


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÀ LÀ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÀ LÀ
Tiết 44 :
CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
Sinh 7
Sinh 7


? Nêu cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích
nghi với đời sống?
? Phân biệt 2 kiểu bay.

Trả lời
Trả lời :
- Thân hình thoi, da khô phủ lông vũ.
- Chi trước biến thành cánh.
- Chi sau dài 4 ngón, có vuốt.
- Hàm không răng, bọc sừng.
- Cổ dài khớp với đầu & thân.
- Lông ống có sợi lông  phiến lông.
- Lông tơ có sợi lông mảnh  lông xốp.
- Tuyến phao câu tiết chất nhờn.

Trả lời
Trả lời :
- Bay vổ cánh : cánh đập liên tục, chủ yếu dựa vào
động tác vổ cánh.
- Bay lượn : cánh đập chậm hay dang rộng, dựa vào sự
nâng đở của không khí & hướng gió.


Tiết 44 :
CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
I.
CƠ QUAN DINH DƯỢNG
CƠ QUAN DINH DƯỢNG : Nghiên cứu thông tin, H43.1,2,3


Thảo luận trả lời câu hỏi :
? Điểm tiến hoá của chim so với các ĐV trước?
? Điểm thích nghi của các cơ quan với đời sống?
 Hệ tiêu hoá có cấu tạo hoàn chỉnh, có thêm diều, dạ dày tuyến,
dạ dày cơ. Tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn. Hô hấp có mạng ống
khí dày đặc thông với 9 túi khí.


 Tiêu hoá có tốc độ tiêu hoá cao, tim đập nhanh, tốc độ TĐC nhanh,
ống khí thông với 9 túi khí, hô hấp kép, không có bóng đái, chim mái
có 1 buồng trứng, ống dẫn trứng trái phát triển.

Tiểu kết
Tiểu kết :
ng tiêu hoá có cấu tạo hoàn chỉnh, có thêm diều, tuyến tiêu hoá phát
triển.
 Tốc độ tiêu hoá nhanh.
Tuần hoàn :
- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu tươi.
- Tim đập nhanh  Sự TĐC nhanh.
Hô hấp :
- Phổi có mạng ống khí dày thông với 9 túi khí.
- Cử động hô hấp : kiểu ngực bụng & co dãn túi khí.
- Có hiện tượng hô hấp kép.
Bài tiết – sinh dục :
- Hậu thận, không có bóng đái.
- Con trống : 2 tinh hoàn, 2 ống dẫn; con mái : có 1 buồng trứng, ống dẫn
trứng trái phát triển.

Generate time = 0.095741033554077 s. Memory usage = 1.93 MB