Đề thi học kì I thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh

Phòng giáo dục và đào tạo Đề kiểm tra học kì I năm học 2008 2009
Cẩm Phả Môn: Vật lý lớp 9 ( thời gian làm bài: 45 phút)
Phần I. Lí thuyết ( 5 điểm)
Câu 1: Phát biểu định luật Jun Lenxơ? Viết công thức của định luật, nêu rõ từng đại lợng trong
công thức và đơn vị đo?
Câu 2: Hãy cho biết:
a. Khi chiều dài của dây dẫn điện tăng lên 3 lần thì điện trở của dây dẫn thay đổi nh thế nào?
b. Khi đờng kính của dây dẫn điện giảm 2 lần thì điện trở của dây dẫn thay đổi nh thế nào
Câu 3: Vì sao phải sử dụng tiết kiệm điện năng? Có những cách nào để sử dụng tiết kiệm điên năng?
Câu 4: Phát biểu quy tắc xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn khi có dòng điện chạy
qua?
Phần II. Bài tập ( 5 điểm)
Bài 1: Một bóng đèn ghi 110V 100W.
a. Tính điện năng mà bóng đèn sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng
bình thờng mỗi ngày 6 giờ.
b. Mắc bóng đèn trên nối tiếp với một bóng đèn loại 110V 50W vào
nguồn điện có hiệu điện thế 220V. Hai đèn sẽ sáng nh thế nào? Vì sao?
c. Muốn hai bóng đèn sáng bình thợng ta mắc chúng với một điện trở
nh hình bên. Tìm giá trị sử dụng của biến trở trong mạch điện để đèn
sáng bình thờng.
Bài 2: Cuộn dây của nam châm điện đợc nối với hai cực của nguồn
điện, các từ cực của nam châm đợc ghi trên hình vẽ bên. Hãy tìm cực
của nguồn điện?
Đ
1
Đ
2
+ -
S
N

Generate time = 0.20887994766235 s. Memory usage = 1.93 MB