BÀN VỀ ĐỌC SÁCH

Tiết 91,92
:

Chu Quang Tiềm.
I. Mục tiêu cần đạt:
Giúp học sinh:
- Hiểu đợc sự cần thiết của việc đọc sách và phơng pháp đọc sách.
- Rèn luyện biết thêm cách viết văn nghị luận qua lĩnh hội bàI nghị luận sâu sắc , sinh động
giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm.
II.Chuẩn bị:
-Thầy:Giáo án,bảng phụ
-Trò:Đọc kĩ văn bản ,soạn bài theo gợi ý SGK
II. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học :
1.Ôn định tổ chức
2.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới:
* Giới thiệu bài:Giới thiệu về cụm bài văn bản nghị luận gồm 4 bài:
Nghị luận x hội: Bàn về đọc sách, chuẩn bị hành trangã
Nghị luận văn học: Tiếng nói của văn nghệ, Sói và cừu.
Hđ của GV- HS Kiến thức cơ bản
Gọi Hs đọc chú thích.
GV tóm tắt những nét cơ bản về tác giả
I Đọc tìm hiểu chung:
1/
Tác giả-tác phẩm
:
*Chu Quang Tiềm:
1897-1986. là nhà mỹ học, lý luận văn học nổi
tiếng của Trung Quốc.
2/ Tác phẩm:
là kết quả của quá trình tích luỹ kinh nghiệm, dày
công suy nghĩ, là những lời bàn tâm huyết của ng-
H? Văn bản bàn những khía cạnh nào của
việc đọc sách?Mỗi khía cạnh ấy ứng với
phần nào của văn bản
Gọi Hs đọc phần I của văn bản.
H? Qua lời bàn của tác giả, ta thấy sách có
vai trò gì trên con đờng phát triển của nhân
loại?
H? Em hiểu học thuật có nghĩa là gì?
H? Từ vai trò, tác dụng của sách đối với
con ngời, tác giả đ so sánh sách với cáiã
gì ?Cách so sánh nh vậy thể hiện điều gì?
=>Thái độ trân trọng đề cao sách
H? Từ: trờng chinh ở đây đợc hiểu theo
nghĩa ntn?
ời đi trớc muốn truyền lại cho thế hệ sau.
Bài văn đợc trích từ sách Danh nhân TQ bàn về
niềm vui, nỗi buồn của công việc đọc sách
b. Chú thích từ ngữ
2.Bố cục
+)Từ đầuphát hiện thế giới mới.
=>Khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa của việc
đọc sách.
+)Tiếp..tự tiêu hao lực lợng: =>Các khó khăn,
nguy hại dễ gặp cuả việc đọc sách trong tình hình
hiện nay.
+)Còn lại:
=>Bàn về phơng pháp đọc sách.
III/ Tìm hiểu văn bản
:
1/
Mục đích và ý nghĩa của việc đọc sách
a)Tầm quan trọng của sách
+Sách đ ghi chép, cô đúc, lã u truyền mọi tri thức,
mọi thành tựu mà loài ngời tìm tòi, tích luỹ qua
từng thời kỳ.
+Những cuốn sách có giá trị có thể xem là những
cột mốc trên con đờng học thuật của nhân loại.ý nghĩa của đọc sách
Sách là kho tàng quí báu của
di sản tinh thần mà loài ngời
đ thu lã ợmmấynghìn năm
H?Sách có tầm quan trọng nh vậy thì việc
đọc sách có những ý nghĩa nào?
H?Nhận xét của em về việc trnình bày vấn
đề của tác giả?
Trong tình hình văn hóa x hội nhã hiện nay,
sách vở tích luỹ nhiều;các loại hình văn hóa
khác lấn át văn hóa đọc thì việc đọc sách
cũng ngày càng không dễ.
H? Tại sao cần phải lựa chọn sách khi đọc?
H? Tác giả chỉ ra những nguy hại của hiện
tợng đó ntn?
Lấy dẫn chứng chứng minh cho ý trên
H? Tác giả đ trình bày lời bàn của mìnhã
bằng cách nào?
=>Tác giả đ dùng nhiều hình ảnh so sánh:ã
+giống nh ăn uống
+giống nh đánh trận
+nh kẻ trọc phú khoe của
Trình bày lời bàn bằng cách phân tích cụ
thể, bằng giọng chuyện trò tâm tình, thân ái
để chia sẻ kinh nghiệm, thành công, thất
bại trong thực tế.
KL:
Với cách trình bày rõ ràng,đúng đắn ,lời văn
giàu hình ảnh ,tác giả đã cho thấy đợc sự cần
thiết của việc đọc sách
b)Những khó khăn, nguy hại dễ gặp phải khi đọc
sách trong tình hình hiện nay:
*Nguyên nhân :
Sách nhiều

Hậu quả

Lời kêu gọi
sách cần lựa chọn để đọc
tích luỹ,
nâng
cao vốn
tri thức.
chuẩn bị
để có thể
làm cuộc
trờng
chinh
vạn dặm
trên con
đờng
học vấn,
hởng
thụ các
thành
tựu của
các thế
hệ đi
trớc
không
chuyên
sâu, dễ sa
vào lối ăn
tơi nuốt
sống,
không biết
nghiền
ngẫm.
lạc hớng,
lãng phí
thời gian ,
sức lực
&tiền bạc
nếu những
cuốn sách
không thật
có ích.
cần lựa chọn sách để
đọc
H? Đặc biệt bài văn còn giàu sức thuyết
phục ngời đọc bởi cách viết ntn?
=>Mỗi nguy hại tác giả đa ra những dẫn
chứng cụ thể và phân tích. Tác giả phê
phán lối đọc sách thiếu chọn lọc.
H? Theo tác giả, muốn tích luỹ học vấn,
đọc sách hiệu quả cần lựa chọn sách ntn?
H? TG đ dùng cách nói ví von nhã ng rất cụ
thể về cách đọc sách không có suy nghĩ,
nghiền ngẫm ntn? ý nghĩa của hình thức so
sánh đó?
Cách viết giàu hình ảnh, nhiều chỗ tác giả
ví von cụ thể và thú vị
VD: Liếc qua thì thấy rất nhiều.
Làm học vấn giống nh..
TG đ khẳng định: trên đời không có họcã
vấn nào là cô lập, không có liên hệ kế cận
vì thế không biết thông thì không thể
chuyên sâu, không biết rộng thì không thể
nắm gọn.
H? ý kiến của trên đ cho em thấy bài họcã
nào trong việc lựa chọn sách đọc?
?Với học sinh và điều kiện cụ thể của học
Nội dung các lời bàn và cách trình bày của tg
thấu tình, đạt lý: cácý kiến đa ra xác đáng, có
lý lẽ từ t cách 1 học giả có uy tín, từng trải qua
quá trình nghiên cứu, tích luỹ, nghiền ngẫm
lâu dài.
3/ Bàn về phơng pháp đọc sách:
+) Cần lựa chọn sách khi đọc.
+)Cách đọc sách có hiệu quả:
Không nên : Nên đọc
-tham đọc nhiều vì đọc
nhiều mà không chịu
nghĩ sâu nh cời ngựa
qua chợ.
- chọn cho tinh, đọc
cho kỹ những quyển
sách nào thực sự có
giá trị, có lợi ích cho
mình.
1.
Những
cuốn
sách
có giá
trị
2.Tài liệu cơ
bản thuộc
lĩnh vực
chuyên môn
chuyên sâu
3.Sách th-
ờng thức
(gần gũi
kế cận
chuyên
môn)
sinh nông thôn ,theo em sách nào sau đay
cần đợc u tiên đọc nhất?Vì sao?
+Truyện:truyện tranh,truyện thiếu
nhi.truyện kiếm hiệp.truyện tình cảm
+Sách học sinh:Sách giải bài
tập;SGKsách tham khảo;sách nâng cao,bổ
trợ kiến thức
+Sách đời sống:bói toán,tử vi;kỹ thuật
trồng trọt ;sách dạy nấu ăn,dạy mẹo vặt;
dạy chơi cờ vua, dạy tin học
H?ý kiến của em về những kết luận này?
H? Bài viết có lý, có tình, có sức thuyết
phục cao. Điều đó đợc tạo nên bởi yếu tố
nào?
H? Qua bài văn, em học tập đợc gì ở lối viết
văn nghị luận của tác giả?
-xem thờng đọc sách
thờng thức, loại sách ở
lình vực gần gũi kế cận
với chuyên ngành,
chuyên sâu của mình.
-đọc lớt qua, đọc chỉ
để trang trí bộ mặt
-đọc một cách tràn lan
-đọc sách thờng thức,
loại sách ở lĩnh vực
gần gũi kế cận với
chuyên ngành, chuyên
sâu của mình.
-phải vừa đọc, vừa suy
nghĩ nhất là đối với các
sách có giá trị.
- cần đọc có kế hoạch.

Kết hợp đọc rộng và
đọc sâu

Lý lẽ, dẫn chứng sinh động;cách viết văn giàu
hình ảnh, ví von tác giả đ đã a ra những ý kiến
đáng để mọi ngời suy nghĩ, học tập:
Phơng pháp
đọc sách không đơn thuần là việc học tập tích
lũy tri thức mà còn là chuyện rèn luyện tính
cách con ngời,chuyện học làm ngời
IV/ Tổng kết:
Ghi nhớ (SGK)
V/ Luyện tập
H? Em h y tóm tắt các ý kiến của Chu Quangã
Tiềm về cách đọc sách?
* HDVN: Học bài
+ Soạn: Đề ngữ.
+Lập bản kế hoạch đọc sách của em sau khi học xong bài viết này.Theo dõi thêm chuyên mục :Mỗi
ngày một cuốn sách

Generate time = 0.1072940826416 s. Memory usage = 1.93 MB