Bài 7: Tác Hại Của Ma Túy Và Trách Nhiệm Của HS Trong Việc Phòng Chống Ma Túy- Trần Tuấn Anh trường THPT Định Hóa-0989261334

BàI 7
Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh
trong phòng, chống ma túy
(tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Hiểu đợc tác hại của ma túy và các hình thức, con đờng gây nghiện.
- Biết cách phòng, chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng.
- Có thái độ đúng trong việc phòng, chống ma tuý và đối với những ngời bị nghiện ma
tuý để cảm hoá và giúp đỡ họ quay lại cộng đồng .
II. chuẩn bị
1. Giáo viên:
- SGK, SGV, Giáo án Giáo dục quốc phòng An ninh và các tài liệu liên quan
đến bài học.
- Sơ đồ, hình ảnh những ngời bị nghiện ma tuý.
- Tranh, ảnh các loại chất ma túy nếu có.
2. Học sinh:
- Su tâm tranh ảnh, sách, tạp chí nói về ma tuý.
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Tổ chức lớp học.
- ổn định lớp: Trung đội trởng chào báo cáo tình hình của trung đội.
- Kiểm tra bài cũ: : Gọi 1-2 em trả lời kháI niệm vầ ma túy và cách nhận biết
chúng.
- Bài 7: Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý
là bài học trong môn GDQP-AN, nhất la đối với học sinh trong phòng chống ma
tuý.
2. Tổ chức các hoạt động dạy học:
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
- Tác hại của ma túy đối với bản thân
ngời sử dụng.
- Tác hại của tệ nạn ma túy đối với
nền kinh tế .
II. Tác hại của tệ nạn ma túy.
<?> Theo em ma túy có những tác hại
gì ?
1. Tác hại của ma túy đối với bản thân
- Tác hại của ma túy đội với trật tự, an
toàn xã hội.
HS chú ý nghe giảng và ghi theo ý hiểu
của mình.
- Phải chi một khoản tiên không nhỏ
cho mỗi lần sử dụng ma tuý.
- Khi đã nghiện không co tiền hút ->
trộm cắp hành hung cha me anh em,
vơ con, đập phá tài sản gia đình và
ảnh hởng trực tiếp đến cuộc sống
cộng đồng và phá vỡ hp gia đình.
ng ời sử dụng .
a. Gây tổn hại về sức khỏe :
- Ma túy đợc đa vào cơ thể theo nhiều
hình thức khác nhau nh: đờng tiêu
hoá, hô hấp , đờng máu, đờng tuần
hoàn hoặc thẩm thấu qua da, niêm
mạc và gây tổn hại trực tiép cho các
cơ quan nay.
- Nghiện ma túy dẫn đến tình trạng
suy nhợc toàn thân, suy giảm sức lao
động.
- Ngời nghiên ma túy ngoàI tổn hại về
sức khoẻ, còn tổn hại về thần kinh.
b. Gây tổn hại về tinh thần .
- Nghiên ma túy gây ra một loại bệnh
tâm thần đặc biệt. Ng]ời nghiên th-
ờng có hội chứng quên, hội chứng
loạn thần kinh sớm( ảo giác, hoang
tởng, kích động) và hội chứng loạn
thần kinh muộn . ở trạng tháI loạn
thần kinh sớm, ngời nghiện ma túy
có thể có những hành vi nguy hiểm
cho bản thân và ngời sung quanh.
c. Gây tổn hại về kinh tế, tình cảm,
hạnh phúc gia đình.
<?> Tại sao ma túy lại có the gây tổn hại
nh vậy?
2. Tác hại của tệ nạn ma túy đối với nền
kinh tế.
- Hàng năm nớc ta phải chi phí rất lớn cho
HS chú ý nghe giảng và ghi theo ý hiểu
của mình.
HS theo dõi, phát biểt và ghi kết luận của
giáo viên.
việc xóa bỏ cây thớc phiện, cho công tác
cai nghiện ma túy, công tác phòng chống
và kiểm soát ma túy.
- Làm suy giảm sức lao động của gia đình
và xã hội cảc về số lợng và chất lợng.
- Ngời nghiện hầu hết ở độ tuổi lao động,
vì vậy đào tạo thay thế la khó khăn.
- Đầu t nớc ngoài cũng giảm vì họ ngại
đầu t vào những nớc có tỉ lệ ngờ nghiện
cao.
3. Tác hại của ma tuý đối với an toàn
trật tự xã hội.
- Khi đã trở thành nô lệ của ma túy,
nhu cầu của tiền bạc đối với ngời nghiện
là vô cùng lớn . Trong khi đó khả năng về
tiền bạc của gia đình và bản thân lại
không thể đáp ứng, lúc đó họ có thể làm
bất cứ chuyện gì để thoả mãn cơn nghiện,
kể cả giết ngời, cớp của.
- Hoạt động mua ban, tổ chức sử dung
ma túy trái phép của các đối tợng và sự tụ
tập kéo theo những tệ nạn xã hội và
những vi phạm pháp luật khác sễ gây bất
ổn về an ninh .
<?> Sau khi hoc song phần II em có suy
nghĩ gì?
4. Kết luận:
- HS nắm vững kiến thức trọng tâm
+ Tệ nạn ma túy đã và đang là hiểm
hoạ của nhân loại, với những hậu quả , tác
hại vô cùng lớn đối với ngời nghiện, gia
đình họ và cộng đồng xã hội. điều đó đặt
ra yêu cầu cấp thiết đội với mỗi chúng ta
và các cơ quan thực thi pháp luật cũng nh
toàn xã hội cần nỗ lực bằng mọi biện pháp
để soá bỏ tệ nạn này, đem lại sự bình yên
cho mọi nhà.
+ Học sinh trả lời các câu hỏi trong
SGK để củng cố kiến thức.
- GV nhận xét và đánh giá buổi học.

Generate time = 0.081475019454956 s. Memory usage = 1.93 MB