tiết 59. ôn luyện về dấu câu

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT HUYỆN EAKAR
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT HUYỆN EAKAR
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
TIẾT HỌC BẰNG GIÁO ÁN ĐiỆN TỬ
TIẾT HỌC BẰNG GIÁO ÁN ĐiỆN TỬ
Giáo viên thực hiện:
Giáo viên thực hiện:
Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường
CHÚC MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH
CHÚC MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH

NỘI DUNG TIẾT HỌC
NỘI DUNG TIẾT HỌC
1. KIỂM TRA BÀI CỦ
1. KIỂM TRA BÀI CỦ


2. NỘI DUNG BÀI MỚI
2. NỘI DUNG BÀI MỚI
I. TỔNG KẾT VỀ DẤU CÂU
II. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ DẤU CÂU
IV. LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Câu 1:
Câu 1:
Dấu ngoặc kép có những tác dụng gì ?
Dấu ngoặc kép có những tác dụng gì ?
A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.
A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.
B. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
B. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
hay có hàm ý mỉa mai.
hay có hàm ý mỉa mai.
C. Đánh dấu tên tác phẩm, tạp chí, . . . Dẫn trong câu
C. Đánh dấu tên tác phẩm, tạp chí, . . . Dẫn trong câu
văn.
văn.
D. Cả ba nội dung trên.
D. Cả ba nội dung trên.


I.
I.
TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU
TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU


- ở lớp 6 em đã được học những loại
- ở lớp 6 em đã được học những loại
dấu câu nào?
dấu câu nào?
1.
1.
Lập bảng thống kê lớp 6
Lập bảng thống kê lớp 6
:
:
Dùng kết thúc câu trần thuật.
Dùng kết thúc câu trần thuật.
Ví dụ. Tôi về không một chút bận tâm.
Ví dụ. Tôi về không một chút bận tâm.
Nêu công dụng của các loại
Nêu công dụng của các loại
dấu câu đó?
dấu câu đó?
DẤU CÂU
DẤU CÂU
- Dấu chấm (.)
- Dấu chấm (.)
- Dấu hỏi (?)
- Dấu hỏi (?)
- Dấu chấm than (!)
- Dấu chấm than (!)
- Dấu phẩy (,)
- Dấu phẩy (,)
Dùng kết thúc câu nghi vấn.
Dùng kết thúc câu nghi vấn.
Ví dụ: Bạn đã đến Huế chưa?
Ví dụ: Bạn đã đến Huế chưa?
Dùng kết thúc câu cầu khiến, cảm thán.
Dùng kết thúc câu cầu khiến, cảm thán.
Ví dụ:
Ví dụ:
Nam giúp tớ với !
Nam giúp tớ với !


A ! Mẹ đã về !
A ! Mẹ đã về !
Dùng phân cách thành phần bộ phận câu:
Dùng phân cách thành phần bộ phận câu:
Ví dụ: Chào mào, sáo sậu, sáo đen…Đàn đàn lũ lũ bay đi bay
Ví dụ: Chào mào, sáo sậu, sáo đen…Đàn đàn lũ lũ bay đi bay
về, lượn lên lượn xuống
về, lượn lên lượn xuống
CÔNG DỤNG
CÔNG DỤNG

I.
I.
TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU
TỔNG KẾT VỀ CÁC DẤU CÂU


- ở lớp 7 em đã được học những loại
- ở lớp 7 em đã được học những loại
dấu câu nào?
dấu câu nào?
2.
2.
Lập bảng thống kê lớp 7
Lập bảng thống kê lớp 7
:
:
- Biểu thị bộ phận chưa liệt kê hết.
- Biểu thị bộ phận chưa liệt kê hết.
- Biểu thị lời nói ngập ngừng ngắt quảng.
- Biểu thị lời nói ngập ngừng ngắt quảng.
- Giảm nhịp điệu câu văn hài hước dí dỏm.
- Giảm nhịp điệu câu văn hài hước dí dỏm.
Ví dụ:
Ví dụ:
Bẩm …Quan lớn…Đê vỡ mất rồi!
Bẩm …Quan lớn…Đê vỡ mất rồi!
Nêu công dụng của các loại
Nêu công dụng của các loại
dấu câu đó?
dấu câu đó?
DẤU CÂU
DẤU CÂU
- Dấu chấm lửng (…)
- Dấu chấm lửng (…)
- Dấu chấm phẩy (;)
- Dấu chấm phẩy (;)
- Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu
- Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu
ghép có cấu tạo phức tạp
ghép có cấu tạo phức tạp
-
-


Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một
Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một
phép liệt kê phức tạp.
phép liệt kê phức tạp.
Ví dụ: Cốm không phải thức quà của người ăn
Ví dụ: Cốm không phải thức quà của người ăn
vội ; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và
vội ; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và
ngẫm nghĩ.
ngẫm nghĩ.
CÔNG DỤNG
CÔNG DỤNG
- Dấu gạch ngang (-)
- Dấu gạch ngang (-)
- Dấu gạch nối (…-…)
- Dấu gạch nối (…-…)

Generate time = 0.10169506072998 s. Memory usage = 1.93 MB