tuan 20 - mo rong von tu : Suc khoe

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ
GIỜ LỚP 4 B
GIỜ LỚP 4 B

Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2009
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2009
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ
MỞ RỘNG VỐN TỪ
:
:


SỨC KHOẺ
SỨC KHOẺ


Đọc đoạn văn kể về công việc làm trực nhật của
Đọc đoạn văn kể về công việc làm trực nhật của
tổ em và chỉ rõ các câu kể
tổ em và chỉ rõ các câu kể
Ai làm gì
Ai làm gì
? Có trong
? Có trong
đoạn văn.
đoạn văn.
KIỂM TRA BÀI CŨ

Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2009
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2009


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ
MỞ RỘNG VỐN TỪ
:
:


SỨC KHOẺ
SỨC KHOẺ


Tìm các từ ngữ
Tìm các từ ngữ
a.
a.
Chỉ những hoạt động có lợi cho sức khoẻ
Chỉ những hoạt động có lợi cho sức khoẻ


M:
M:
b. Chỉ những đặc điểm của một cơ thể khoẻ
b. Chỉ những đặc điểm của một cơ thể khoẻ
mạnh
mạnh
M:
M:
Bài 1
N2


, lực lưỡng, cân đối, chắc nòch, rắn
, lực lưỡng, cân đối, chắc nòch, rắn
chắc, cường tráng, nhanh nhẹn, dẻo dai…
chắc, cường tráng, nhanh nhẹn, dẻo dai…

Kể tên các môn thể thao mà em biết:
Kể tên các môn thể thao mà em biết:
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2009
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2009


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ
MỞ RỘNG VỐN TỪ
:
:
SỨC KHOẺ
SỨC KHOẺ
Bài 2
CN

Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2009
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2009


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ
MỞ RỘNG VỐN TỪ
:
:
SỨC KHOẺ
SỨC KHOẺ


Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ
Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ


trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau
trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau
a.
a.
Khoẻ như …….
Khoẻ như …….
b.
b.
Nhanh như ……
Nhanh như ……
Bài 3
CN

Generate time = 0.091740131378174 s. Memory usage = 1.93 MB