Đề kiểm tra kì I - Ngữ Văn 7

PHÒNG GD&ĐT QUẬN SƠN TRÀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH NĂM HỌC: 2008-2009
__________________________ ____________________

MÔN THI : NGỮ VĂN - Lớp 7
Thời gian : 90 phút (Không tính thời gian giao đề)
Đề: ( Học sinh làm bài trên giấy thi)

I.VĂN-TIẾNG VIỆT: (4điểm)
Câu 1: Chép bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương.
Nêu nội dung, nghệ thuật bài thơ. (1,5điểm)
Câu 2: Thế nào là từ đồng âm ? Cho ví dụ. (1điểm)
Câu 3: Đặt câu với thành ngữ: “Được voi đòi tiên” (0,5điểm)
Câu 4: Tìm điệp ngữ ở các câu thơ sau và cho biết đó là kiểu điệp ngữ gì? (1 điểm)
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
II. TẬP LÀM VĂN:(6 điểm)
Phát biểu cảm nghĩ về người bạn thân của em.
______________________________

PHÒNG GD&ĐT QUẬN SƠN TRÀ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH NĂM HỌC: 2008-2009
__________________________ ____________________
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 7
I. VĂN- TIẾNG VIỆT:( 4 điểm)
Câu 1: - Chép bài thơ đúng chính tả : 1 điểm, tuỳ vào sai sót mà trừ điểm.
- Nêu đúng nội dung, nghệ thuật : 0,5 điểm
Câu 2: Nêu đúng khái niệm từ đồng âm( SGK trang 135) :0,5điểm
Cho 1 cặp từ làm ví dụ : 0,5 điểm
Câu 3: Đặt 1 câu đúng có thành ngữ :0,5 điểm
Câu 4: Điệp ngữ: nhớ: 0,5 điểm ; là điệp ngữ cách quãng : 0,5 điểm
II.TẬP LÀM VĂN: (6 điểm)
1. Yêu cầu:
- Nội dung:
+ Nêu được cảm xúc, suy nghĩ của mình về người bạn thân qua những cử chỉ , hình
dáng, tính tình của bạn và những câu chuyện có liên quan.
+ Cảm xúc phải chân thành, trình bày theo thứ tự hợp lý.
+ Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.
- Hình thức:
+ Có bố cục 3 phần rõ ràng.
+ Trình bày sạch sẽ, chữ viết đúng chính tả, chấm câu đúng.
2.Biểu điểm:
+ Điểm 6: bài làm đạt yêu cầu trên
+ Điểm 4-5 :bài làm đạt các yêu cầu trên ,có 1 số sai sót về diễn đạt và dưới 5 lỗi
chính tả
+ Điểm 3: hiểu yêu cầu của đề, nội dung chưa phong phú, sai dưới 10 lỗi chính tả,
diễn đạt còn lúng túng .
+ Điểm 2: bài làm còn sơ sài, diễn đạt yếu, sai nhiều lỗi chính tả
+ Điểm 1: chưa biết phương pháp làm bài, diễn đạt kém, ý lộn xộn, sai nhiều lỗi
chính tả.
+ Điểm 0: bỏ giấy trắng hoặc có sai phạm nghiêm trọng.
_____________________________

Generate time = 0.059231996536255 s. Memory usage = 1.93 MB