Đề kiểm tra kì I - Ngữ văn 6

PHÒNG GD& ĐT QUẬN SƠN TRÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH NĂM HỌC 2008-2009
______________________ __________________

MÔN: NGỮ VĂN - Lớp 6
Thời gian: 90 phút,không tính thời gian giao đề
(/
ĐỀ: ( Học sinh làm bài trên giấy thi)
I. Văn- Tiếng Việt: (4 điểm)
Câu 1. Danh từ là gì? Cho ví dụ (2 danh từ) (1 điểm)
Câu 2. Tìm cụm danh từ và số từ có trong đoạn văn sau: (1 điểm)
“ Một hôm, Mã Lương vẽ con cò trắng không mắt. Vì một chút sơ ý, em đánh rơi một
giọt mực xuống bức tranh. Giọt mực rơi đúng chỗ mắt cò. Thế là cò mở mắt, xoè cánh,
bay đi.”
Câu 3. Nêu nội dung của truyện cố tích Em bé thông minh. (1 điểm)
Câu 4. Nêu các chi tiết tưởng tượng kì ảo có trong truyện Ông lão đánh cá và con cá
vàng. (1 điểm)
II. Tập làm văn: (6 điểm)
Kể về một người thân trong gia đình của em (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị….).
___________________________

PHÒNG GD& ĐT QUẬN SƠN TRÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH NĂM HỌC 2008-2009
______________________ __________________

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN: NGỮ VĂN - Lớp 6
I. Văn- Tiếng Việt: ( 4 điểm)
Câu 1. - Định nghĩa đúng danh từ: (0,5 điểm).
- Đưa ra được 2 ví dụ danh từ: (0,5 điểm).
Câu 2. Hs thực hiện 2 yêu cầu:
- Chỉ ra các cụm danh từ: con cò trắng không mắt; một chút sơ ý; một giọt mực; chỗ
mắt cò: (đúng 3 cụm danh từ: 0,75 điểm).
- Chỉ ra số từ: một (0,25 điểm).
Câu 3. Nêu đúng nội dung truyện Em bé thông minh: (1 điểm).
Câu 4. Kể được các chi tiết tưởng tượng kì ảo trong truyện Ông lão đánh cá và con cá
vàng (1 điểm):
- Cá vàng nói được tiếng người, biết ơn và đền ơn.
- Biển xanh thay đổi (tức giận) trước sự bội bạc, tham lam vô độ mụ vợ….
II. Tập làm văn: (6 điểm)
* Yêu cầu:
1. Hình thức: (1 điểm) Bố cục 3 phần, diễn đạt trôi chảy, trình bày rõ ràng.
2. Nội dung: (3 điểm) Kể về một người thân trong gia đình:
- Xác định được đối tượng kể cụ thể: ông, bà, …
- Tập trung kể về hình dáng, tình tình, phẩm chất của người thân.
- Biểu lộ tình cảm chân thành (kính trọng, yêu thương, quý mến…) đối với người
thân.
* Biểu điểm:
- Điểm 5-6: Đảm bảo các yêu cầu trên; mắc không quá 5 lỗi diễn đạt.
- Điểm 3-4: Đảm bảo các yêu cầu về nội dung và hình thức; diễn đạt đôi chỗ còn
vụng về, mắc hơn 5 lỗi diễn đạt.
- Điểm 1-2: Hình thức chưa đảm bảo, nội dung chưa nổi bật vấn đề, sơ sài, ý nghèo
Bài làm diễn đạt còn lủng củng; mắc nhiều lỗi diến đạt, chính tả.
- Điểm 0: Bỏ giấy trắng hoặc lạc đề.
(Gv có thể linh động, tuỳ bài làm của Hs mà cho điểm phù hợp)
________________________________

Generate time = 0.093209981918335 s. Memory usage = 1.93 MB