SÁNG KIẾN-LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Trờng Tiểu Học
Thái Hà
THáI ThụY-THáI BìNH
cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namã
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-----------------------------------------

Sáng kiến kinh nghiệm
Công tác Chủ Nhiệm Giỏi
Của: Phạm thị Lý GVLớp 4A
I. Nhận thức:
Ngời giáo viên chủ nhiệm lớp phải có nhận thức hết sức đúng đắn về vai trò của ngời
thày. Ngời GV chủ nhiệm lớp cũng nh ngời chỉ huy ngoài mặt trận chiến đấu. Muốn
giành đợc thắng lợi ngời đó phải năng động sáng tạo để xử trí đối phó mới giành đợc
thắng lợi. Đối với GV làm công tác chủ nhiệm phải dạy các em về văn hóa và dạy các em
cách sống làm ngời.
Ngời GV chủ nhiệm lớp phải đóng vai trò vừa là thày cô giáo, vừa là ngời mẹ, ngời
chị và có lúc phải là ngời bạn tốt nhất, có nh vậy ta mới đi sâu vào nội tâm các em, từ đó
uốn nắn các em đi theo quỹ đạo của mình.
Từ nhận thức trên đây tôi thấy ngời GV chủ nhiệm lớp là hết sức quan trọng trong việc
chủ nhiệm lớp và đào tạo thế hệ trẻ theo mục đích giáo dục toàn diện. Giáo viên chỉ đạo
lớp tốt thì mới dẫn đến việc dạy tốt. Khi mọi hoạt động của lớp đã đi vào nề nếp thì việc
học của các em chắc chắn sẽ tốt.
II. Biện pháp:
Khi bắt đầu nhận lớp tôi trực tiếp gặp GV chủ nhiệm cũ điều tra sức khỏe, nắm chắc
mặt mạnh, yếu của lớp cũ, xem xét tình hình đạo đức học sinh: Tìm hiểu hoàm cảnh khó
khăn, HS cá biệt để giúp đỡ các em vơn lên học tập. ngày đầu tiên gặp gỡ HS, tôi gần gũi
từng em để xây dựng mối quan hệ tốt giữa cô và trò tạo ra không khí vui tơi ngay từ đầu,
từ đó HS mến, tin yêu cô giáo.
- Sơ khảo về tình hình học tập: Căn cứ tình hình lớp dới, qua dự giờ thăm lớp và các kỳ thi
tôi gặp GV chủ nhiệm cũ xin số liệu cụ thể xem có bao nhiêu em học giỏi, khá, TBình,
yếu, kém. Điều tra xem xét đội ngũ cán bộ lớp dới các mặt nề nếp ở lớp d ới tốt hay
cha tốt ? Do nguyên nhân nào? Do sự chỉ đạo của cán bộ lớp hay GV chủ nhiệm. Từ việc
điều tra sơ khảo này giúp tôi nắm vững mặt mạnh, mặt yếu của lớp để có biện pháp giáo
dục.
- Để dễ chăm sóc giúp đỡ HS vơn lên học tập, tôi đã phân loại HS ngay từ đầu năm học,
các em yếu về mặt nào, môn nào tôi kịp thời bồi dỡng để nâng cao trình độ đồng đều của
lớp.
Riêng đối với HS yếu kém, tôi phân ra theo từng nhóm:
Nhóm 1: Những HS yếu kém nhng có thái độ tích cực.
Nhóm 2: Trẻ có t duy bình thờng nhng có thái độ học tập không tốt.
Tuy nhiên trong lớp có HS học kém do khuyết tật ( Hà Linh Nam). Đối với những em
yếu kém này tôi xếp các em ngồi bàn đầu. Bằng nhiều biện pháp kiên trì giáo dục, tận tình
chỉ bảo tôi luôn tạo ra tình huống trong đó mỗi HS đều đợc thể hiện mình. Đồng thời tôi
khen ngợi kịp thời với từng tiến bộ khiêm tốn nhất của từng đối tợng HS. Đối với em Nam
là HS khuyết tật, em viết bằng tay trái rất khó khăn, tôi đã gần gũi giúp đỡ em trong từng
tiết học, động viên em học tập. Chính vì vậy mà các em đã tiến bộ rõ rệt qua từng ngày.
Bên cạnh sự quan tâm của tôi là sự động viên giúp đỡ của các bạn. Tôi đã phân công
những em ngoan, học giỏi cùng nhóm giúp bạn hàng ngày trong học tập.
Ví dụ: Giờ truy bài các em giỏi, khá có thể ra bài tậo ( trong SGK) để bạn làm và kiểm tra
kết quả. Nếu bạn cha hiểu hoặc làm sai thì kịp thời hớng dẫn bạn cách làm, tuyệt đối
trong khi hớng dẫn không bảo bạn kết quả, không gà bài. Nếu là các môn nh : TNXH ;
Đạo Đức Thì cần ra câu hỏi yêu cầu bạn trả lời, nếu bạn trả lời sai thì sửa cho bạn. Cứ
nh vậy lớp tôi có rất nhiều đôi bạn cùng tiến, hiệu quả giờ truy bài rất tốt. Bên cạnh chăm
sóc HS yếu tôi chú ý phát hiện bồi dỡng HS khá giỏi. Tôi thờng xuyên có kiến thức nâng
cao ở từng tiết cho các đối tợng HS khá giỏi để nâng cao nhận thức cho các em, giúp các
em tích cực sáng tạo trong học tập .
Trong giảng dạy tôi luôn dự kiến các tình huống s phạm và cách ứng xở. Để có hiệu
quả giáo dục về đạo đức và văn hóa cho HS tôi thờng xuyên liên hệ trao đổi thông tin hai
chiều với phụ huynh qua sổ liên lạc hoặc gặp trực tiếp cùng phụ huynh bàn bạc cách tổ
chức việc học ở nhà cho các em.
Muốn lớp mình có nề nếp tốt thì GV chủ nhiệm có kế hoạch chỉ đạo : Năm, tháng,
tuần. Xây dựng đợc nề nếp tự quản cốt cán của lớp gồm: Lớp trởng ; 3 lớp phó phụ trách
từng mặt; Lớp chia 4 tổ, mỗi tổ cử 1 tổ trởng, 1 tổ phó, mỗi bàn cử 1 bàn trởng theo dõi
học tập và đạo đức. Tôi họp đội ngũ cán bộ lớp quán triệt rõ nhiệm vụ của từng em từ đó
các em tự đăng ký thi đua và biện pháp thực hiện, phơng hớng chỉ dạo để HS thực hiện tốt.
Mỗi tổ trởng có một quyển sổ theo dõi nề nếp học tập và các hoạt động khác của tổ viên,
kịp thời báo cáo với GV chủ nhiệm biết để khắc phục ngay. Cuối tuần lớp trởng nhận xét
thi đua xếp loại giữa các tổ, GV nhận xét khen chê đúng mực .
- Tôi thờng xuyên giáo dục các em trong lớp, các hoạt động ngoài giờ " Nói lời hay, làm
việc tốt" gọi bạn, xng tôi Th ờng xuyên GD các em có ý thức tự giác chấp hành nội quy
của lớp của trờng. Giáo dục các em biết " Nhặt đợc của rơi trả lại ngời mất" Nên lớp tôi
chủ nhiệm làm rất tốt việc này. Bản thân GV chủ nhiệm tuyên dơng trớc lớp, liên đội
tuyên dơng dới cờ
Muốn các em thực hiện nghiêm túc thì GV phải thực sự gơng mẫu về mọi mặt: Nói và
làm, đề ra, thực hiệnm. HS Tiểu học ở lứa tuổi nhỏ nên giáo dục các em cần phải nhẹ
nhàng, nghiêm túc nhng cởi mở gần gũi, vị tha với HS biết nhận lỗi và sửa lỗi. Cần là ngời
mẹ thứ hai ở trờng của các em, gần gũi giáo dục các em, tuyệt đối không trù, mắng mỏ,
nhiếc móc HS. Trong học tập không những chú trọng GD HS bằng nhiều phơng pháp mà
tôi còn chú trọng nề nếp học tập vì tôi xác định nề nếp học tập trên lớp là cực kỳ quan
trọng, nó góp phần lớn quyết định kết quả học tập của HS . Tôi hớng dẫn các em làm quen
các ký hiệu để tập trung cao trong giờ học:
Ví dụ: Góc trái bảng lớp ghi ký hiệu: OBSV ..và các số 1, 2, 3, 4, 5. Khi GV chỉ vào O
là HS khoanh tay trật tự nghe giảng. Chỉ vào B : Bảng tay. HS giơ bảng GV chỉ ký hiệu
( số 1) HS quay bảng phía sau ( số 2) . HS hạ bảng tay : ( số 3). Ký hiệu V: HS lấy vở
làm bài. Ký hiệu S : HS mở SGK Cùng trong một lớp, các tổ luôn thi đua : Nếu tổ
nào, bàn nào có 1 em đi học muộn, quên khăn quàng hoặc y phục cha chỉnh tề, nghỉ học
không lý do, nói chuyện riêng thì cả bàn hoặc tổ đó bị hạ điểm thi đua của tuần đó.
Không những có nề nếp tốt trong giờ học trong lớp mà còn giáo dục các em thực hiện
tốt các hoạt động ngoài giờ học
Ví dụ: Bắt đầu có trống báo là HS có mặt đầy đủ, lớp trởng, lớp phó kiểm tra nhanh trang
phục sau đó triển khai truy bài: Kiểm tra việc chuẩn bị bài, hớng dẫn tự học bài. Em khá
giỏi ra bài và hớng dẫn HS yếu kém học tập, làm bài. Khi các em đã đi vào nếp thì tôi để
các em tự truy bài mà không cần đội ngũ cán bộ lớp hớng dẫn trực tiếp. Làm thế không
phải phó mặc cho cán bộ lớp mà rèn cho các em nếp tự quản, tự học không có cô giáo ở
bên. GV không chỉ nghe lớp trởng báo cáo kết quả chuẩn bị bài mà tôi còn kiểm tra đột
xuất từng tổ từng
bàn mục đích rèn cho HS có ý thức tự giác cao, hạn chế sự nô nghịch của các em khi cha
vào học.
- Mọi hoạt động khác: Thể dục, ca múa hát cũng đợc tôi thờng xuyên quan tâm. Tôi quy
định chỗ đứng cho HS để xếp hàng nhanh chóng. Động viên các em tích cực thi đua trong
các đợt cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn giàng kết quả cao cho lớp mình.
Tóm lại: Để lớp học do mình chủ nhiệm có kết quả tốt về mọi mặt bản thân GVCN phải
thực sự gơng mẫu yêu nghề mến trẻ, gần gũi, kiên trì giáo dục các em, quan tâm mọi HS
trong lớp đặc biệt là HS khuyết tật hòa nhập.
III. Kết quả :
Từ những biện pháp giáo dục trên, những năm học qua lớp tôi chủ nhiệm đều đạt lớp
tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Trong lớp nhiều HS đạt cháu ngoan Bác Hồ. Năm học 2006
2007 lớp có 91% số HS đạt cháu ngoan Bác Hồ, không có HS hạnh kiểm CCG. Nề nếp
đội lớp tôi luôn đợc xếp loại Tốt, xếp thứ Hai, Ba trong toàn trờng, kết quả cuối năm XT
3/ 12 lớp / toàn trờng.
- Kết quả thi cuối năm đạt 100% các môn thi. Tỷ lệ khá giỏi đạt 80% trở lên. Nh vậy từ
một lớp có chất lợng yếu nhất trờng( hồi còn ở khối 2) có vơn lên ở khối 3 nhng đến năm
nay là lớp 4A do tôi chủ nhiệm có chất lợng cao ngang bằng các lớp trong khối trong tổ.
Chất lợng VSCĐ : Đạt 91% xếp thứ 3/ 12 lớp. Tỷ lệ lên lớp đạt 100%.
IV. Bài học rút ra.
Muốn xây dựng một lớp có nề nếp tốt và trở thành lớp Tiên tiến xuất sắc thì đòi hỏi
ngời GV chủ nhiệm phải có kiến thức vững vàng, kỹ năng s phạm, giao tiếp hiểu tâm sinh
lý của trẻ để nhanh chóng đi vào thế giới tâm hồn trẻ thơ một cách hấp dãan, dễ dàng. Ng-
ời GV cần yêu nghề mến trẻ coi các em nh con mình; Đồng thời cô phải là tấm gơng sáng
cho HS noi theo, thực sự là ngời mẹ trong giáo dục giáo dỡng.
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong việc rèn kỹ năng nề nếp trong công tác
chủ nhiệm lớp năm học 2006 2007. Tôi rất mong muốn cấp trên , các bạn đồng nghiệp
bổ sung góp ý để tôi có thêm những kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp./.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
Thái Hà, ngày 31/ 5/ 2007
Ngời viết

Phạm Thị Lý
D
õy ch l nhng sỏng kin nh c ỳc kt trong sut quỏ trỡnh
cụng tỏc v ging dy nh bao ng chớ ng nghip khỏc. Kớnh

Generate time = 0.53380417823792 s. Memory usage = 1.94 MB