Tiết 80 Thuyết minh về một phương pháp, một cách làm.

Soạn: 30/1/ 2008
Giảng: 1/2/2008
Tiết 80 Thuyết minh
về một phơng pháp một cách làm
A.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:
1. Biết cách thuyêt minh về một phơng pháp ...
2. Rèn kỹ năng trình bày lại một cách thức
* Trọng tâm: Luyện tập
B. Chuẩn bị
GV: Su tầm một số tạp chí khoa học và đời sống
HS: Soạn bài và su tầm
C. Tổ chức các hoạt động
1. ổn định
2. Kiểm tra: Thế nào là văn thuyết minh?
3. Bài mới
* Giới thiệu bài: Từ mục AGV dẫn vào bài.
Phơng pháp Nội dung
Gọi HS đọc
Văn bản hớng dẫn cách làm đồ
chơi gì?
Dựa vào các đề mục, hãy cho
biết văn bản gồm mấy phần?
- Phần nguyên liệu nêu ra để
làm gì? Có cần thiết không?
-Phần nào là quan trọng nhất ?
vì sao? ( Cách làm)
- Phần cách làm đợc trình bày
theo thứ tự nào?
- Yêu cầu thành phẩm có cần
thiết không? Tại sao?
( có, vì nó giúp ngời làm điều
chỉnh sửa chữa thành phẩm của
mình)
Gọi HS đọc
Văn bản hớng dẫn cáchlàm
món ăn gì?
- Các phần chủ yếu?
- Phần nguyên liệucó gì khác
với a?
Phần cách làm có gì khác với
a?
- Tơng tự phần yêu cầu thành
I. Giới thiệu một phơng pháp( cách làm)
* Văn bản a
- Phơng pháp làm đồ chơi: bé đá bóng
- Gồm 3 phần:
+ Nguyên vật liệu
+ Cách làm
+ Yêu cầu thành phẩm
* Văn bản b.
Gồm 3 phần:
+ Phần nguyên liệu: ngoài loại gì còn thêm định l-
ợng bao nhiêu?
+ Phầncách làm đặc biệt chú ý đến trình tự trớc sau
và thời gian của mỗi bớc
phẩm có gì khác với a?
-
Vậy khi giới thiệu một phơng
pháp một cách làm ngời viết
cần phải làm gì?
- Nội dung thuyết minh cần
trình bày những gì?
-Nhận xét lời văn của văn bản
a và b?
Gọi HS đọc và lập dàn ý
+ Yêu cầu thành phẩm:chú ý 3 mặt: trạng thái, màu
sắc, mùi vị
* Ghi nhớ:
- Tìm hiểu nắm chắc phơng pháp, cách làm
- ND: nguyên liệu, cách làm, yêucầu thành phẩm
- Lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng
II. Luyện tập
1. Bài tập 1: HS tự làm
2. Bài tập 2
a. Mở bài: yêucầu thực tiễn cấp bách phải tìm cách
đọc nhanh
b. Thân bài: Giới thiệu những cách đọc chủ yếu hiện
nay
c. Kết bài: Kết quả của phơng pháp đọc nhanh
4. Củng cốvà hớng dẫn:
- Học lý thuyết
-Làm bài tập

Generate time = 0.12811994552612 s. Memory usage = 1.93 MB