Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 8 (mới) Đề 1

ĐỀ THI HỌCKÌ I
MÔN GDCD LỚP 8
MA TRẬN :
Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Số câu Đ
KQ TL KQ TL KQ TL
Tích cực tham gia các
hoạt động CT-XH
Câu
Đ
C1
0.5
1
0.5
Tôn trọng lẽ phải Câu
Đ
C2
0.5
C4
0.5
2
1.0
Tôn trọng và học hỏi
các dân tộc khác
Câu
Đ
C3
0.5
C9
0.5
B2
3
3
4.0
Liêm khiết Câu
Đ
C5
0.5
1
0.5
Xây dựng nếp sống
văn hóa…
Câu
Đ
C6
0.5
1
0.5
Tôn trọng người khác Câu
Đ
C7
0.5
1
0.5
Giữ chữ tín Câu
Đ
C8
0.5
1
0.5
Xây dựng tình bạn
trong sáng…
Câu
Đ
C10
0.5
1
0.5
Lao động sáng tạo B1
2
1
2

Số câu
1 5 6
TỔNG Đ 0.5 2.5 7.0 10
ĐỀ :
Phần 1: TRẮC NGHIỆM : Hãy khoanh vào trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
1. Hoạt động nào sau đây thuộc hoạt động chính trị- xã hội:
A. Học tập văn hóa
B. Tham gia văn nghệ
C. Giữ gìn vệ sinh cá nhân
D. Tuyên truyền nếp sống văn hóa
2/ Theo em, hành vi nào sau đây không tôn trọng lẽ phải
A. Chấp hành tốt nội qui của nhà trường
B. Thực hiện tốt những qui định của pháp luật
C. Chỉ làm những việc mình thích, không phê phán những việc làm sai trái
D. Lắng nghe ý kiến của người khác, tranh luận để tìm ra chân lý
3. Bác Hồ được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới vào năm nào?
A. 1990
B. 1991
C. 1992
D. 1993
4/ Câu nói : “ Điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận” ( Descartes ) thể hiện đức tính gì ?
A. Tôn trọng lẽ phải
B. Liêm khiết
C. Tôn trọng pháp luật
D. Giữ chữ tín
5/ Hành vi nào thể hiện con người không liêm khiểt :
A. Luôn làm giàu bằng tài năng của mình
B. Sẵng sàng dùng tiền bạc, quà cáp để đạt được mục đích
C. Không nhận hối lộ của người khác
D. Đấu tranh chống quay cóp trong giờ kiểm tra, thi cử
6. Biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa:
A. Sinh đẻ có kế hoạch
B. Tảo hôn
C. Chữa bệnh bằng bùa phép
D. Đánh bạc, tiêm chích ma túy
7/ Tôn trọng người khác thể hiện ở hành vi nào sau đây :
A. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện
B. Nói chuyên, làm việc riêng trong giờ học
C. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật
D. Bật nhạc to giữa đêm khuya
8/ Câu ca dao : “ Nói chín thì nên làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê” thể hiện đức tính gì ?
A. Liêm khiết
B. Giữ chữ tín
C. Khiêm tốn
D. Giản dị
9. Việt Nam có những di sản nào được công nhận là di sản văn hóa thế giới:
A. Vườn quốc gia Cúc Phương
B. Phố cổ Hội An
C. Phong Nha- Kẻ Bàng
D. Vịnh Hạ Long
10. Hành vi nào thể hiện không phải là tình bạn trong sáng, lành mạnh
A. Quan tâm giúp đỡ lẫn nhau
B. Trung thực, nhân ái, vị tha
C. Tôn trọng. tin cậy, chân thành
D. Cho bạn xem bài trong kiểm tra, thi cử
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
1. Thế nào là lao động sáng tạo? Nêu một biểu hiện lao động sáng tạo mà em biết. (2 điểm)
2. Toàn và Hòa đang tranh luận với nhau. Toàn nói: “Ở những nước đang phát triển không có gì
đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có nền kinh tế , khoa học kỹ thuật tiên
tiến mới có nhiều điều đáng cho ta học tập”. Trái lại, Hòa bảo: “ Ngay cả ở những nước đang phát
triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”.
Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao? (3 điểm)
ĐÁP ÁN :
PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P.ÁN ĐÚNG D C A A B A A B B D
PHẦN 2 : TỰ LUẬN
Bài 1. Lao động sáng tạo:
- Luôn luôn suy nghĩ cải tiến tìm tòi cái mới (0.75 điểm)
- Tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm nâng cao chất lượng( 0.75 điểm)
* Cho ví dụ đúng: ( 0.5điểm)
Bài 2. -HS chọn phương án đúng: 1 điểm
- Giải thích: (2 điểm)
+ Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, KH-KT…
+ Đó là vốn quí của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển

Generate time = 0.10639405250549 s. Memory usage = 1.93 MB