Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 9 kèm đáp án (Đề 11)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN 9
THỜI GIAN: 90 PHÚT
A. MA TRẬN ĐỀ

Mức độ
Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu Vận dụng Tổng số
TN TL TN TL TN TL
Văn
Văn
Văn
Văn
TV
TV
Văn
TV
TV
Văn
TLV
TLV
C1 0.4
C2 0.4
C3 0.4
C4 0.4
C5 0.4
C6 0.4
C7 0.4
C8 0.4
C9 0.4
C10 0.4
C1 1
C2 5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1
5
Tổng
1.2

1.2 1.6 6 10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Môn:Văn 9
Năm học :2008-2009
I/Trắc nghiệm:(4đ) Khoanh tròn vào câu đúng.
Câu 1:Nhà thơ nào dưới đây là tác giả của “Truyện Lục Vân Tiên” ?
a.Nguyễn Du b.Nguyễn Trãi c.Nguyễn Đình Chiểu d.Nguyễn Khuyến
Câu 2:Nhân vật chính trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa ”là ai?
a.Cô gái b.Anh thanh niên c. Ông hoạ sĩ d.Lái xe
Câu 3:Truyện “Làng” của Kim Lân thể hiện ngòi bút miêu tả?
a.Ngoại hình nhân vật b.Tâm lí nhân vật c.Hành động nhân vật d.Hình dáng nhân vật
Câu 4:Nhà thơ nào trong các tác giả sau đã trưởng thành từ phong trào thơ mới.
a.Chính Hữu b.Bằng Việt c.Phạm Tiến Duật d.Huy Cận
Câu 5:Thế nào là phương châm cách thức trong hội thoại?
a.Tế nhị và tôn trọng b.Nói đúng đề tài giao tiếp
c.Nói lạc đề d.Nói ngắn gọn ,rành mạch
Câu 6:Từ “ngọn” trong bài thơ sau đây được dùng với nghĩa gốc?
a.Giờ cháu đã đi xa có ngọn khói trăm tàu
b.Lá bàng đang đỏ ngọn cây
c.Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
d.Nghe ngọn gió nơi này thổi sang phương ấy
Câu 7:Từ “ấp iu”trong câu thơ “Một bếp lửa ấp u nồng đượm”gợi bàn tay của người bà như thế nào?
a.Kiên nhẫn khéo léo b.Cần cù chăm chỉ
c.Mảnh mai yếu đuối d.Vụng nề thô ráp
Câu 8:Nói giảm nói tránh là phép tu từ liên quan đến phương châm hội thoại nào?
a.Phương châm lịch sự b.Phương châm về lượng
c.Phương châm quan hệ d.Phương châm về chất
Câu 9:Trong các từ sau từ nào không phải là từ Hán Việt?
a. Âm mưu b.Thủ đoạn c.Mánh khoé d.Xảo quyệt
Câu 10: Hình ảnh “trăng cứ tròn vành vạnh” trong bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy tượng trưng cho
điều gì?
a. Hạnh phúc tràn đầy b.Quá khứ đẹp đẽ vẹn nguyên
c.Thiên nhiên vạn vật luôn tuần hoàn d. Cuộc sống hiện tại no đủ
II/Tự luận:(6đ)
Câu 1:(1đ) Ý nghĩa tiếng chim tu hú trong bài “Bếp lửa”của Bằng Việt?
Câu 2:(5đ)Hãy kể lại một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời đi học của em.
Đáp án
I/Trắc ngiệm:(Mỗi câu 0.4 đ)
II/Tự luận:(6đ)
Câu 1:(1đ)Tiếng chim quen thuộc của những cánh đồng quê mỗi độ hè về.Tiếng chim như giục giã, như
khắc khoải một điều gì da diết khiến lòng người trỗi dậy những hoài niệm nhớ mong.
Câu 2:-Yêu cầu làm đúng kiểu bài tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả,biểu cảm,miêu tả nội tâm,nghị luận.
-Trình bày đủ các phần theo bố cục của bài tự sự kết hợp với miêu tả…
Biểu điểm:
Điểm 5:Thực hiện tốt yêu cầu của đề bài
Điểm 4: Thực hiện đảm bảo yêu cầu của đề bài
Điểm 3: Thực hiện tương đối yêu cầu của đề bài
Điểm 1,2:Thực hiện sơ sài yêu cầu đề bài
Điểm 0:Bỏ giấy trắng


1

2

3

4 5

6 7 8 9 10

C

B B D D B A

D

C B

Generate time = 0.10672688484192 s. Memory usage = 1.93 MB