Làm quen chữ a - ă - â

Chủ điểm: GIA ĐÌNH
Chủ đề: LỚN LÊN BÉ SẼ LÀM GÌ?
Tên hoạt động “Làm quen chữ a-ă-â ”
I/ YÊU CẦU
-Phát triển ngôn ngữ: Cháu nhận biết được các chữ a-ă-â và phát âm
đúng
-Phát triển nhận thức: Biết sử dụng kỉ năng các môn học khác để phát
triển kỉ năng nhận biết chữ a-ă-â
Tham gia chơi tốt các trò chơi và nhận biết chữ a-ă-â
-Phát triển tình cảm xã hội: Yêu thích tranh chữ cái đã học
II/ CHUẨN BỊ
- Chữ cái to in và viết thường a-ă-â.
- Tranh quả na,bắp cải,cà chua…
- Một số đồ dùng trong gia đình
III/ CÁCH TIẾN HÀNH
Nội dung
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG
CỦA TRẺ
Hoạt động 1:
Hoạt động 2:
Hoạt động 3:
*Trò chuyện
Các cháu đọc bài thơ “gió…năm canh”
Sau đó trò chuyện về chủ điểm gia
đình
* Trẻ làm quen o-ô-ơ qua các giác
quan và ngôn ngữ
Cô đố: “ Quả gì nhiều mắt
Khi chin nứt ra
Múi trắng nõn nà
Hạt đen nhanh nhánh”
(Đó là quả gì?)
Cô treo tranh quả na và từ cháu lên tìm
2 chữ giống nhau
Cô giới thiệu chữ a
Phân tích chữ a
Tương tự chữ ă-â cô giới thiệu như trên
*So sánh chữ a-ă,a-ă,-ă-â
-Cùng nhau đọc thơ

-Làm quen các chữ a-ă-â
-Cháu nhận ra từng chữ
-Tham gia trò chơi
Hoạt động 4:
Hoạt động 5:
Đọc chữ in và viết thường
*Trò chơi
Cháu tìm nhanh chữ a-ă-â qua các đồ
dùng gia đình
Viết chữ vào chỗ trống qua các từ
Xếp chữ qua các nắp mũ a-ă-â
*Nặn
Lớp đọc thơ sau đó các cháu nặn a-ă-â
Giáo dục vệ sinh
-Cùng nhau nặn
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỨC HOÀ
TRƯỜNG BÁN CÔNG MẦM NON SƠN CA
    
&
SỔ KẾ HOẠCH CHĂM SÓC,
NUÔI DƯỢNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ YẾN
LỚP LÁ 2
Chủ điểm: BẢN THÂN TÔI
Chủ đề: BÉ CẦN NHỮNG GÌ CHO MÌNH?
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Thứ hai : 27 /10/ 2008
I- Vận động nhẹ-vệ sinh-ăn xế
Cháu vận động bài “Thật đáng yêu” sắp xếp chiếu gối gọn gàng
Cháu vệ sinh rửa tay mặt sạch sẽ,ăn xế hết phần
II-Ôn kiến thức-chơi tự do
1-Yêu cầu:
-Cháu thực hiện học phẩm sở theo hướng dẫn của cô
2-Chuẩn bò:
-Tập, viết đủ cho cả lớp
3-Cách tiến hành:
- Cô cho cháu chú ý xem bài cô hướng dẫn, trả lời câu hỏi của cô
- Cho trẻ thực hiện cô bao quát lớp, giúp trẻ hoàn thành bài tập luyện
III- Vệ sinh nêâu gương
-Cháu rửa tay mặt sạch sẽ ,chải tóc sữa quần áo gọn gàng
-Cô nêu 3 tiêu chuẩn,cháu nhận xét,cắm cờ
-Ba mẹ đón về.

Thứ ba 28 / 10 / 2008
I- Vận động nhẹ – vệ sinh- nêu gương:
-Cháu vận động bài: “Tập rửa mặt”, sắp xếp gối chiếu gọn gàng
-Rửa tay mặt sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn xế nhanh nhẹn, hết suất
II- Ôn kiến thức – Chơi tự do:
1/ yêu cầu:
-Cháu thuộc bài hát cô tập cho cháu
-Chơi ngoan, không giành đồ chơi với bạn
2/ Chuẩn bò:
-Đồ chơi đủ cho trẻ chơi
3/ Tiến hành:
-Cô tập cháu hát từng câu theo cô đến hết bài
- Cho cháu hát qua nhiều lần, hát theo tổ, nhóm
III- Vệ sinh – nêu gương:
-Trẻ rửa tay, mặt sạch sẽ , chải tóc gọn gàng
-Cô tổ cho trẻ nêu gương
-Trẻ chuẩn bò cặp, xách chờ ba, mẹ đón về
Thứ năm 30 / 10/ 2008
I- Vận động nhẹ – vệ sinh –Ăn xế
-Cháu vận động bài: “Tập rửa mặt .” Sắp xếp gối chiếu gọn gàng
-Rửa tay mặt sạch sẽ , ngồi vào bàn ăn xế ngoan
II- Ôn kiến thức – Chơi tự do:
-Cho trẻ thực hiện học phẩm sở
1- Yêu cầu:
Hướng dẫn cháu thực hiện “bài tập đường nét cơ bản”
2-Chuẩn bò:
-Tập, viết: đủ cho cả lớp
3-Tiến hành:
-Cô hướng dẫn cho cháu trên bảng. Sau đó thực hiện vào tập
Cô quan sát, giúp đỡ trẻ thực hiện
III- Vệ sinh - Nêu gương:
Trẻ rửa tay mặt sạch sẽ, chải tóc gọn gàng
Cô tổ chức nêu gương
Trẻ chuẩn bò cặp xách ra về
Thứ sáu 31/ 10/ 2008
I-Vận động nhẹ- vệ sinh –ăn xế:
Cháu vận động bài : “ Tìm bạn thân” .Sắp xếp gối chiếu gọn gàng
Rửa tay mặt sạch sẽ. Ngồi vào bàn ăn hết suất
II- Ôn kiến thức – chơi tự do:
1/ Yêu cầu:
-Các cháu thuộc bài thơ. Chơi ngoan
2/ Chuẩn bò:
Đủ đồ chơi cho cả lớp
3/ Tiến hành:
-Cô đọc cho cháu nghe. Sau đó tập cho cháu đọc từng câu đến hết bài
-Đọc theo tổ, nhóm…
III- Vệ sinh- Nêu gương:
-Cháu rửa tay mặt sạch sẽ, cô chải tóc gọn gàng
Cháu chuẩn bò cặp xách ra về


THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
CHỦ ĐIỂM: “BẢN THÂN TÔI”
CHỦ ĐỀ: “BÉ CẦN NHỮNG GÌ CHO MÌNH?”
-Giáo viên dạy sáng: Cô Hằng -Giáo viên dạy chiều: Cô Yến
Tuần
Tuần 1 từ 27 / 10 /2008 _ 31 / 10 / 2008

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Đón trẻ Cô trò chuyện trao đổi với phụ huynh
TDBS HH –TV -C – BL –B
Hoạt động
chung
Dạo chơi
ngoài trời
Trẻ chơi TCVĐ: mèo đuổi chuột,cáo ơi ngủ à,bòt mắt bắt
dê,bòt mắt đá bóng…..
Chơi ở các
góc
-Góc xây dựng:
-Góc học tập sách:
-Góc thiên nhiên:
-Góc nghệ thuật:
-Góc phân vai:
Chơi buổi
chiều
Ôn kiến thức đã học –Thực hiện học phẩm sở
Cung cấp kiến thức mới
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 5 MẶT
“GIA ĐÌNH BÉ CẦN NHỮNG ĐỒ DÙNG GÌ?
 Phát triển nhận thức:
-Cháu nhận biết và phát âm đúng các bộ phận trên cơ thể bé
-Nhận biết phân biệt được trên dưới, trước sau của bản thân và của đối
tượng khác.
-Nhận biết và phát âm đúng các chữ cái a, ă, â có trong từ
-Nghe hiểu diễn đạt được lời cô nói
 Phát triển thẩm mỹ:
-Cháu yêu thích bản thân và mọi người trong nhà
-Hứng thú tham gia vào các hoạt động
-Nhận dạng được màu sắc, cảm nhận đượcø nét đẹp của bản thân và của
người khác qua sản phẩm của bé
 Phát triển ngôn ngữ :
-Phát âm được các chữ cái : a, ă, â
-Đàm thoại cùng cô, gọi tên được một số bộ phận trên cơ thể bé
-Nhận biết và đọc đúng các từ trên, dưới, trước, sau
-Hiểu diễn đạt được lời cô nói và làm theo hướng dẫn của cô
-Nhận biết , phát âm đúng các từ ở bộ phận con người
 Phát triển thể chất :
-Trẻ biết phối hợp tay chân nhòp nhàng bò không chạm vào các hộp,
luyện sự nhanh nhạy của đôi mắt
-Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay khi vẽ
 Phát triển tình cảm xã hội :
-Biết tôn trọng thành quả lao động của mình và bạn
-Trẻ biết yêu thương cô giáo và bạn bè, mọi người trong gia đình
-Yêu thích và giữ gìn cơ thể ,đồ dùng bản thân sạch sẽ.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Năm học 2008-2009 Trường Bán Công Mầm Non Sơn Ca được sự chỉ đạo
trực tiếp của phòng GDMN- Sở giáo dục và đào tạo Long An về việc
thực hiện chương trình GDMN mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Đây là năm thứ ba lớp lá 2 thực hiện chương trình GDMN mới
- Số lượng giáo viên: 2
- Trình độ trung cấp: 2
- Tổng số trẻ : 44 (Nam: 23 ; Nữ : 21 )
1/ Thuận lợi:
-Giáo viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt và có khả năng tiếp cận với
CNTT và ứng dụng công nghệ thông tin.
-Giáo viên được tham gia các buổi hội họp chuyên môn về chương trình
giáo dục mầm non mới
-Cơ sở vật chất: Sân rộng thoáng mát có nhiều cây xanh, cây kiễng đẹp,
ĐDĐC đầy đủ tiện nghi cho việc học tập.
-Lớp học được sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh, sẳn sàng
đóng góp, giúp đỡ các nguyên vật liệu, phế liệu ĐDĐC tranh ảnh…
thường xuyên gặp gỡ trao đổi về các hoạt động của trẻ một ngày ở lớp
2/ Khó khăn:
Giáo viên hạn chế về việc sử dụng đàn, tự lập kế hoạch chưa phong phú
II- MỤC TIÊU ĐỘ TUỔI:
1- Phát triển về thể chất:
a- Về dinh dưỡng sức khoẻ:
-Có khả năng nhận biết và phân loại các loại thực phẩm
-Có ý thức ăn đủ hợp ly ùvà biết ích lợi việc ăn uống các loại thức ăn
có nhiều chất dinh dưỡng để nâng cao sức khoẻ.
-Cá cháu biết bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ trong việc ăn ngủ, vui
chơi và biết tự phục vụ giữ gìn vệ sinh cho bản thân và tránh những
nơi nguy hiểm như: Hồ nước , vật sắc nhọn …đảm bảo an toàn cho bản
thân.
b- Về vận động:
-Các cháu thực hiện các động tác: hô hấp , tay vai, chân, bụng…tập thể
dục một cách nhanh nhẹn, nhòp nhàng, đều đặn.
-Các vận động cơ bản đi ,đứng, chạy nhảy, các hoạt động tay, chân,
mắt…phải nhòp nhàng , chính xác: có kỷ năng thực hiện các động tác tự
phục vụ như: rửa tay, mặt, thay quần áo…
2- Phát triển nhận thức:
-Trẻ thích khám phá , tìm hiểu các sự vật hiện tượng xung quanh mà
trẻ chưa biết.
-Trẻ biết đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi: tại sao ? làm thế nào?
-Có khả năng nhận biết và phán đoán tìm ra mối quan hệ một số su65
vậy hiện tượng có khả năng chú ý ghi nhớ …
-Có biểu tượng về hình dạng, kích thước,thêm bout trong phạm vi 10.
3- Phát triển ngôn ngữ:
-Trẻ biết thể hiện nhu cầu sở thích và yêu cầu sự giúp đỡ của người
lớn bằng ngôn ngữ
-Hiểu và mô tả tính cảm như; vui, buồn , giận giữ…
-Sử dụng kỷ năng giao tiếp trong trò chơi đóng vai như: nêu câu hỏi
-Có một số kỷ năng trong viết chữ, hiểu ngôn ngữ
4- Phát triển tình cảm xã hội:
-Biết quan tâm nhường nhòn giúp đỡ bạn bè.
-Có tinh thần hợp tác cùng bạn bè và cô giáo
-Biết việc nào nên làm và không nên làm
-Biết kính trọng và lễ phép với người lớn, nhường nhòn các em nhỏ
-Yêu q giữ gìn trường lớp, giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống của
người Việt Nam

Generate time = 0.27873611450195 s. Memory usage = 1.94 MB